Η ΟΛΘ ΑΕ υλοποιεί ένα ολοκληρωμένο επενδυτικό πλάνο, που δημιουργεί σημαντική προστιθέμενη αξία για τους οικονομικούς, επιχειρηματικούς και κοινωνικούς εταίρους της. Βασικοί άξονες του πλάνου είναι η αναβάθμιση των υποδομών, του εξοπλισμού και των υπηρεσιών του λιμένα, οι συνδυασμένες μεταφορές και η ανάπτυξη της κρουαζιέρας και της ακτοπλοΐας.

Προβλήτας 6: Διεθνούς εμβέλειας αναβάθμιση του Λιμένα Θεσσαλονίκης

Με προϋπολογισμό 150 εκατ. ευρώ, το έργο επέκτασης του Προβλήτα 6 αναβαθμίζει ουσιαστικά τον ρόλο του Λιμένα Θεσσαλονίκης, παρέχοντας τη δυνατότητα απευθείας εξυπηρέτησης πλοίων εμπορευματοκιβωτίων κύριων γραμμών χωρητικότητας έως 24.000 TEU, αυξάνοντας τη χωρητικότητά του και οδηγώντας σε ανάλογη αύξηση της εμπορικής του δραστηριότητας. 

Επιπλέον, ιδιαίτερα ευρύ είναι το κοινωνικοοικονομικό αποτύπωμα της επένδυσης. Βάσει μελέτης της Deloitte, κατά την περίοδο υλοποίησης (2022-2025), υπολογίζεται ότι δημιουργεί ετήσια έσοδα άνω των 230 εκατ. ευρώ για το οικοσύστημα του λιμένα, ενισχύει τα δημόσια έσοδα από άμεσους και έμμεσους φόρους με 35 εκατ. ευρώ ετησίως, παράγει προστιθέμενη αξία που ξεπερνά τα 90 εκατ. ευρώ ετησίως και στηρίζει άμεσα και έμμεσα τη δημιουργία περισσότερων από 3.300 θέσεις εργασίας. 

Στα 10 πρώτα χρόνια πλήρους λειτουργίας του (2026-2035), ο προβλήτας 6 αναμένεται να δημιουργήσει ετήσια έσοδα 272 εκατ. ευρώ στο σύνολο της εφοδιαστικής αλυσίδας του λιμένα, να στηρίξει τα έσοδα του Δημοσίου με περισσότερα από 55 εκατ. ευρώ ετησίως, να δημιουργήσει προστιθέμενη αξία που υπερβαίνει τα 177 εκατ. ευρώ ετησίως και να στηρίξει άμεσα ή έμμεσα τη δημιουργία περισσότερων των 4.000 θέσεων εργασίας.

Υψηλού επιπέδου υπηρεσίες συνδυασμένων μεταφορών

Στρατηγική της ΟΛΘ ΑΕ είναι η ανάπτυξη της συνδεσιμότητας του Λιμένα Θεσσαλονίκης και η περαιτέρω διεύρυνσή της στην ενδοχώρα με τη δημιουργία δικτύου dry ports σε χώρες της Νοτιοανατολικής και Κεντρικής Ευρώπης. Η ΟΛΘ ΑΕ προσφέρει απευθείας σιδηροδρομική σύνδεση μεταξύ του Λιμένα της Θεσσαλονίκης και του dry port της εταιρείας στη Σόφια (Βουλγαρία), ικανοποιώντας τις ανάγκες της αγοράς για αποδοτικές υπηρεσίες υψηλού επιπέδου, που δημιουργούν ευκαιρίες ανάπτυξης. Επιπλέον, από τον Αύγουστο του 2022, η ΟΛΘ ΑΕ προσφέρει απευθείας σιδηροδρομική σύνδεση μεταξύ του Λιμένα της Θεσσαλονίκης και της Νις (Σερβία).

Σημαντικές επενδύσεις σε νέο εξοπλισμό

Τον Μάιο του 2022, η ΟΛΘ ΑΕ παρέλαβε δύο νέες, ειδικά σχεδιασμένες γερανογέφυρες (New Panamax STS Cranes), οι οποίες παρέχουν τη δυνατότητα απευθείας εξυπηρέτησης πλοίων κύριων γραμμών, χωρητικότητας έως 14.000 TEU (New Panamax), συμβάλλοντας σημαντικά στην προσέλκυση νέων γραμμών. Με την προμήθεια των δύο νέων γερανογεφυρών, συνολικής αξίας 15,7 εκατ. ευρώ, ολοκληρώθηκε πάνω από το 80% των Υποχρεωτικών Επενδύσεων της ΟΛΘ ΑΕ σε μηχανολογικό εξοπλισμό, η οποία από το 2018 έχει επενδύσει περισσότερα από 50 εκατ. ευρώ για την αναβάθμιση του λιμένα. 

Η Θεσσαλονίκη «συνδέει» τον κόσμο

Η προώθηση της θαλάσσιας οδού Ευρώπης-Ασίας, διά μέσου της Διώρυγας του Σουέζ και του Λιμένα Θεσσαλονίκης, είναι στόχος του Συμφώνου Συνεργασίας που υπέγραψε η ΟΛΘ ΑΕ με την Οικονομική Ζώνη της Διώρυγας του Σουέζ (Suez Canal Economic Zone). Η συνεργασία προβλέπει ανταλλαγή γνώσεων και ανάπτυξη κοινών πρωτοβουλιών, που θα ενισχύσουν τις εμπορευματικές και επιβατικές ροές μεταξύ Αιγύπτου και Ελλάδας, όπως η δημιουργία ναυτιλιακής γραμμής για ευπαθή εμπορεύματα και χύδην φορτίο και η ανάπτυξη της κρουαζιέρας.

Δυναμική ανάπτυξη κρουαζιέρας και ακτοπλοΐας

Η κρουαζιέρα και η ακτοπλοΐα είναι ιδιαίτερα σημαντικές δραστηριότητες για την περαιτέρω ανάπτυξη της τουριστικής βιομηχανίας της Θεσσαλονίκης και της ευρύτερης περιοχής. Για το 2022 έχουν επιβεβαιωθεί 61 προσεγγίσεις με 18 διαφορετικά κρουαζιερόπλοια, οι οποίες ξεκίνησαν στις 5 Φεβρουαρίου, νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά. Το 50% των αφίξεων της κρουαζιέρας του 2022 θα είναι αφίξεις homeporting και αυτό αναμένεται να συνεχιστεί με αυξημένο ρυθμό για το 2023, καθώς έχουν ήδη προγραμματιστεί 79 προσεγγίσεις, με περισσότερες από τις μισές από αυτές να είναι προσεγγίσεις homeporting. 

Αναφορικά με την ακτοπλοΐα, το λιμάνι της Θεσσαλονίκης διαθέτει ακτοπλοϊκή σύνδεση με τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου, τις Κυκλάδες, τις Σποράδες και τη Σμύρνη. Η πρόσφατη έναρξη της διεθνούς σύνδεσης μεταξύ Θεσσαλονίκης και Σμύρνης διευρύνει τις δυνατότητες διακίνησης εμπορευμάτων μεταξύ Ευρώπης και Ασίας, ενισχύοντας τον τομέα των μεταφορών, και προωθεί παράλληλα την ανάδειξη του τουριστικού προϊόντος της Θεσσαλονίκης και της ευρύτερης περιοχής.

Aπό το περιοδικό ΧΡΗΜΑ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here