Η Ένωση Οικονομικών Φορέων “ΕΚΤΕΡ Α.Ε. – ΕΡΤΕΚΑ Α.Ε.” ανακηρύχθηκε ανάδοχος, σύμφωνα με ανακοίνωση της Εκτέρ, στα παρακάτω έργα :

1) “ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΚΗΦΙΣΙΑΣ”

2) “ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΥΡΓΟΥ, ΖΑΚΥΝΘΟΥ & ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ”.

Στις 5 Αυγούστου 2022 υπογράφηκαν οι σχετικές συμβάσεις και κύριος του έργου είναι ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ).

Η ΕΚΤΕΡ Α.Ε. συμμετέχει στην ανωτέρω Ένωση Οικονομικών Φορέων και στην εκτέλεση και των δύο έργων, με ποσοστό 50%.

Το ποσό της σύμβασης του έργου “ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΚΗΦΙΣΙΑΣ”, ανέρχεται σε 52.948.000 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) και ο χρόνος αποπεράτωσης του έργου καθορίστηκε στους σαράντα οκτώ (48) μήνες που αρχίζει την 1η ημέρα του επομένου μήνα από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης ήτοι η 01.09.2022.

Το ποσό της σύμβασης του έργου “ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΥΡΓΟΥ, ΖΑΚΥΝΘΟΥ & ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ”, ανέρχεται σε 42.160.000 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) και ο χρόνος αποπεράτωσης του έργου καθορίστηκε στους 48 μήνες που αρχίζει την 1η ημέρα του επομένου μήνα από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης ήτοι η 01.09.2022.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here