του Κώστα Σιαμπράκου/Meizon Παροχή Χρημ. Υπηρεσιών

Καλό είναι να ρίξουμε μία γενική ματιά, ως προς το τι συνέβη, στην αγορά των Αμοιβαίων Κεφαλαίων, καθώς το διάστημα αυτών των ενενήντα ημερών είναι, το καλύτερο της δεκαετίας που πέρασε.

Τούτο, όχι μόνον, λόγω του γεγονότος ότι το Ενεργητικό έκλεισε με υψηλή άνοδο 9,27% και διαμορφώθηκε στα 8,844 δις €, αλλά – πρωτίστως – λόγω της δυναμικής επιστροφής των μεριδιούχων στον Ελληνικό Θεσμό των Α/Κ. Πράγματι, ο ρυθμός των μεριδίων ήταν αυξητικός 7,17%, οι δε εισροές άγγιξαν τα 521,170 εκατ. €. Η αύξηση, δηλ., της κεφαλαιοποίησης περί των 750,128 εκατ. € οφείλεται κατά 69,5% στις εισροές. Φαινόμενο, μοναδικό, για την τελευταία 10ετία. Η παραπάνω κινητικότητα δεν μας προκαλεί έκπληξη. Άλλωστε, έχουμε πολλές φορές επισημάνει στον φετινό μας σχολιασμό, ότι, ο πρωταρχικός στόχος του Θεσμού για το 2021, είναι η αξία των εισροών να αγγίξει το ένα δις € και – ει δυνατόν – να το ξεπεράσει. Ήδη, έχει καλύψει το ήμισυ αυτού του ποσού και εάν δεν υπάρξουν “αναπάντεχες” καταστάσεις θα το υπερκαλύψει. Ως προς τον δεύτερο και πολυπόθητο στόχο, που δεν είναι άλλος από την επίτευξη Ενεργητικού με διψήφια αξία στα τέλη του έτους, την επιστροφή του, δηλ., στα προ της Ελληνικής χρηματοοικονομικής κρίσης επίπεδα (έτος 2009, Ενεργητικό 10,679 δις €) τα πράγματα είναι πιο σύνθετα:

α) συνέχιση  του έντονου ρυθμού εισροών (θεωρούμε ότι ο μέσος εβδομαδιαίος ρυθμός άνω των 35 εκατ. €, που παρατηρήθηκε στο τρίμηνο που διανύσαμε, είναι δύσκολο να διατηρηθεί),

β) επαναφορά του ΓΔ του ΧΑ, τουλάχιστον, στα προ υγειονομικής κρίσης επίπεδα (Ιανουαρίου 2020, περί των 945 μονάδων – ευχή μας, να τις ξεπεράσει, αλλά θα πρέπει και οι τραπεζικές αποτιμήσεις να βάλουν “πλάτη”). Σε μία τέτοια περίπτωση, η συνεισφορά των Μικτών Α/Κ και των Μετοχικών Α/Κ Ελλάδας θα είναι μεγάλη, λόγω του υψηλού μεγέθους της κεφαλαιοποίησής τους,

γ) διατήρηση ή έστω να μη διαταραχή του επενδυτικού κλίματος στο εξωτερικό.

Ούτε, η επιστροφή των μεριδιούχων στο Θεσμό των Α/Κ πρέπει να μας ξαφνιάζει. Είναι απόρροια της μεγάλης εμπειρίας που έχουν οι Ελληνικές ΑΕΔΑΚ στην διαχείριση κρίσεων – λίγες, άλλωστε, είναι οι χρονικές περίοδοι μετά το έτος 1999, που μπορούν να χαρακτηρισθούν “ως μη προβληματικές” για την Ελληνική κεφαλαιαγορά. Σε αυτή τη μακρόχρονη εμπειρία, οφείλεται η ψυχραιμία που επέδειξαν στο πρώτο διάστημα πανικού το 2020 λόγω εμφάνισης της πανδημίας και διατήρησαν τα “θεμέλια” της επιστροφής κεφαλαίων στο Θεσμό, “θεμέλια” που είχαν ήδη “χτίσει” στη διάρκεια του 2019.

Στα παραπάνω, βέβαια, δεν πρέπει να λησμονούμε την διετή ηρεμία στα Ελληνικά μακροοικονομικά μεγέθη, την επιστροφή καταθέσεων από το εξωτερικό, την αύξηση καταθέσεων που δημιούργησε η καραντίνα, τα μηδενικά επιτόκια καταθέσεων και την διάθεση (επιτέλους) των τραπεζικών ομίλων για καταγραφή εσόδων από τις προμήθειες διαχείρισης επενδυτικών προϊόντων, όπως είναι τα Α/Κ – η διάθεση αυτή, θεωρούμε θα έχει συνέχεια, αλλά, με πρωταρχικό χαρακτηριστικό την επενδυτική σύνεση και την διαφοροποίηση στα χαρτοφυλάκια των μεριδιούχων.

Κερδισμένες κατηγορίες, του τριμήνου, στη επενδυτική προτίμηση, ήταν τα Funds of Funds Μικτά και τα Ομολογιακά Α/Κ Ελλάδας, καθώς προσέλκυσαν το 51,42% των εισροών (τα Μετοχικά Α/Κ Ελλάδας, δυστυχώς, έχασαν το momentum αυτής της περιόδου). 

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

……………………..

Πηγή: ΧΡΗΜΑ WEEK, 07/04/2021

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here