Παναγιώτης Αντωνόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος, Alpha Asset Management ΑΕΔΑΚ

«Είμαστε στις κορυφαίες εταιρείες διαχείρισης Α/Κ στην ελληνική αγορά, έχοντας καταφέρει τα τελευταία πέντε χρόνια να τριπλασιάσουμε τα κεφάλαια υπό διαχείριση, τα οποία ανέρχονται σήμερα σε 3,3 δισ. ευρώ. Παράλληλα, έχουμε διαχρονικά ισχυρή παρουσία στην παροχή υπηρεσιών διαχείρισης χαρτοφυλακίου σε θεσμικούς επενδυτές» σημειώνει, μεταξύ άλλων, ο κ. Παναγιώτης Αντωνόπουλος, διευθύνων σύμβουλος της Alpha Asset Management ΑΕΔΑΚ, στη συνέντευξη που ακολουθεί, όπου αναφέρεται στα πλεονεκτήματα του θεσμού των αμοιβαίων κεφαλαίων και στο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που προσφέρει η Alpha Asset Management ΑΕΔΑΚ.

Παρά τον επίμονο πληθωρισμό, δεν παρατηρείται στη χώρα μας στροφή των αποταμιευτών στην ανάληψη ρίσκου και σε επενδύσεις σε αμοιβαία κεφάλαια. Γιατί νομίζετε ότι συμβαίνει αυτό;

Είναι χρήσιμο να κάνουμε ένα βήμα πίσω και μια σύντομη αναδρομή, για να αξιολογήσουμε καλύτερα τις σημερινές εξελίξεις. Τη δεκαετία του 2000, σε αντίστοιχο περιβάλλον επιτοκίων, η αγορά των αμοιβαίων κεφαλαίων κυμαινόταν στα 25-30 δισ. ευρώ, δηλαδή σε επίπεδα δύο φορές υψηλότερα από το σημερινό ενεργητικό των 15 δισ. ευρώ. Η κρίση χρέους και η ύφεση που βίωσε η χώρα, η συνακόλουθη μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος και κυρίως η οικονομική αβεβαιότητα που επικράτησε έστρεψαν τους αποταμιευτές σε ασφαλή καταφύγια, γεγονός που οδήγησε σε σημαντική μείωση επενδύσεων στις κεφαλαιαγορές και στα αμοιβαία κεφάλαια.

H επανεμφάνιση του πληθωρισμού και η άνοδος των επιτοκίων που παρατηρείται τα τελευταία δύο χρόνια άφησε, σε μεγάλο βαθμό, ανεπηρέαστη την περιουσία των Ελλήνων, κυρίως λόγω της μεγάλης έκθεσης σε ακίνητα των οποίων οι τιμές ανακάμπτουν, αλλά και σε καταθέσεις, οι οποίες σταδιακά παράγουν εισόδημα μετά από μια μακρά περίοδο μηδενικών επιτοκίων. Σε αυτό το περιβάλλον, η ανάληψη επενδυτικού κινδύνου απαιτεί υψηλότερες αποδόσεις, με αποτέλεσμα να καλούμαστε να εκπαιδεύσουμε εκ νέου τους αποταμιευτές στη δυνατότητα επένδυσης σε εισοδηματικά Α/Κ, όπως τα Ομολογιακά και τα Διαχείρισης Διαθεσίμων.

Ένα πρώτο βήμα προς αυτήν την κατεύθυνση αποτελεί η δημιουργία μιας ενδιάμεσης κατηγορίας Α/Κ, όπως είναι τα Target Maturity Ομολογιακά Α/Κ, τα οποία γνώρισαν σημαντική επιτυχία τον τελευταίο χρόνο, με εισροές ύψους άνω των 3 δισ. ευρώ. Αξίζει να σημειωθεί μάλιστα ότι μεγάλο ενδιαφέρον για τη συγκεκριμένη κατηγορία έδειξαν νέοι επενδυτές, γεγονός που αφενός καταδεικνύει τη διεύρυνση της επενδυτικής κουλτούρας στη χώρα και αφετέρου δημιουργεί προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης για τον κλάδο.

Δεδομένου του ότι τα υψηλά επιτόκια έχουν αυξήσει σημαντικά τις αποδόσεις ασφαλών επενδύσεων, όπως τα έντοκα γραμμάτια του Δημοσίου, γιατί να στραφεί κανείς σήμερα στα αμοιβαία κεφάλαια;

Τα υψηλά επιτόκια δεν θα μείνουν για πάντα. Ο πληθωρισμός αποκλιμακώνεται και, ήδη από το δεύτερο εξάμηνο του 2024, οι αγορές προεξοφλούν τις πρώτες μειώσεις επιτοκίων από τις βασικές κεντρικές τράπεζες, συμπεριλαμβανομένης της ΕΚΤ. Τα έντοκα γραμμάτια του Δημοσίου έχουν μέγιστη διάρκεια ένα έτος, ως εκ τούτου αναμένουμε οι αποδόσεις των νέων εκδόσεων να ακολουθήσουν πτωτική πορεία.

Ο επενδυτής, όμως, για να μεγιστοποιήσει την πραγματική αξία της περιουσίας του ή των σταδιακών αποταμιεύσεών του πρέπει να έχει μεσο-μακροπρόθεσμο ορίζοντα, αποκτώντας έκθεση σε ένα σωστά επιλεγμένο καλάθι μετοχών και ομολόγων. Την κατάλληλη σύνθεση αυτού του καλαθιού-χαρτοφυλακίου με βάση τη σχέση κινδύνου-απόδοσης καθώς και την ενεργή διαχείρισή του προσφέρουν οι επαγγελματίες διαχειριστές Α/Κ, και για αυτό πιστεύω ότι, δεδομένου του επιτοκιακού περιβάλλοντος, ο ρόλος μας γίνεται ολοένα και πιο επίκαιρος.

Σε πρόσφατη έκθεση του Ευρωβαρόμετρου, η Ελλάδα βρίσκεται 5η από το τέλος στο “Financial knowledge score”, με τους Έλληνες να είναι από τους πιο δύσπιστους σε ό,τι αφορά τις επενδυτικές συμβουλές από μια τράπεζα ή έναν χρηματοοικονομικό σύμβουλο. Πώς πιστεύετε ότι μπορεί να αλλάξει αυτό;

Εκπαίδευση, εκπαίδευση, εκπαίδευση. Είναι ο μόνος τρόπος, από νεαρή ηλικία, στο σχολείο, στο πανεπιστήμιο, να μαθαίνουμε για τις επενδύσεις, τον σκοπό της αποταμίευσης και τα εργαλεία που χρειάζονται για να επιτευχθεί αυτός. Παράλληλα, καλούμαστε και εμείς, από την πλευρά μας, ως επαγγελματίες, να εκπαιδεύουμε τους πελάτες μας, να τους παρέχουμε τακτική και εμπεριστατωμένη ενημέρωση, δημιουργώντας έτσι μακροχρόνιες σχέσεις εμπιστοσύνης.

Ποια πιστεύετε ότι είναι τα δυνατά σημεία της Alpha Asset Management;

Είμαστε στις κορυφαίες εταιρείες διαχείρισης Α/Κ στην ελληνική αγορά, έχοντας καταφέρει τα τελευταία πέντε χρόνια να τριπλασιάσουμε τα κεφάλαια υπό διαχείριση, τα οποία ανέρχονται σήμερα σε 3,3 δισ. ευρώ. Παράλληλα, έχουμε διαχρονικά ισχυρή παρουσία στην παροχή υπηρεσιών διαχείρισης χαρτοφυλακίου σε θεσμικούς επενδυτές, όπως Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης, Ασφαλιστικά Ταμεία Δημοσίου Δικαίου και ασφαλιστικές εταιρείες. Πρόσφατα διευρύναμε την παροχή υπηρεσιών διακριτικής διαχείρισης και στην Κύπρο, όπου αναλάβαμε τη διαχείριση μέρους του χαρτοφυλακίου ενός μεγάλου Ταμείου Προνοίας. Βασικά στοιχεία της επιτυχίας μας αποτελούν η συνεχής επαγρύπνηση για τις τρέχουσες εξελίξεις στον τομέα του asset management, η ικανότητά μας να προσαρμοζόμαστε στις ανάγκες της αγοράς, βελτιώνοντας συνεχώς τις υπηρεσίες και τα προϊόντα μας, καθώς και η υψηλή επαγγελματική κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού της εταιρείας.

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα του Alpha ETF FTSE Large Cap και ποιο το προφίλ επενδυτή στο οποίο απευθύνεται;

Το Alpha ETF αποτελεί το πρώτο και μοναδικό ελληνικό διαπραγματεύσιμο αμοιβαίο κεφάλαιο με ιστορία 15 ετών και αποδεδειγμένο πλέον ιστορικό απόδοσης και υπεραπόδοσης σε σχέση με τον δείκτη αναφοράς. Αποτελεί ένα διαφανές, απλό, προσιτό και με χαμηλό κόστος παθητικής διαχείρισης Α/Κ, το οποίο ακολουθεί τον Δείκτη FTSE Large Cap του Χρηματιστηρίου Αθηνών, αναπαράγοντας πλήρως τη μετοχική σύνθεσή του.
Βασικό πλεονέκτημα του Alpha ETF είναι η τιμολόγησή του, καθώς αποτελεί το ανταγωνιστικότερο από όλα τα αντίστοιχα ETFs που προσφέρουν έκθεση στην ελληνική μετοχική αγορά. Παράλληλα, το Alpha ETF είναι προσιτό σε κάθε επενδυτή που επιθυμεί διαφοροποιημένη έκθεση στην ελληνική μετοχική αγορά, καθώς αποτελεί προϊόν διαπραγμάτευσης στο Χρηματιστήριο Αθηνών και μπορεί να αποκτηθεί όπως οποιαδήποτε άλλη μετοχή.

Αξίζει μάλιστα να σημειωθεί ότι, ενδεικτικά, τα τελευταία 7 έτη (30/9/2016-30/9/2023), η συνολική απόδοση του Alpha ETF ανήλθε σε 128%, υπεραποδίδοντας του δείκτη FTSE Athex Large Cap (95%), τον οποίο ακολουθεί, λόγω της επανεπένδυσης των μερισμάτων.

Ο μύθος της «ιδανικής επένδυσης» υπάρχει πάντα στην ιστορία, από τις παπαρούνες του 1700 μέχρι τα κρυπτονομίσματα του σήμερα, και είδαμε ότι ιδιαίτερα η νέα γενιά είναι πιο εύκολο να γοητευτεί από τις «σειρήνες» του εύκολου κέρδους. Τι θα συμβουλεύατε τους νέους και τις νέες που θέλουν να ξεκινήσουν να επενδύουν σήμερα;

Πράγματι, η ιστορία έχει να επιδείξει πολλά τέτοια παραδείγματα όχι μόνο από προϊόντα, αλλά και από διαφόρους «ειδικούς». Εύκολο κέρδος δεν υφίσταται και είναι καθαρά θέμα τύχης όταν συμβεί. Οι νέοι, σήμερα, είναι αναγκαίο να χτίζουν από νωρίς ένα αποταμιευτικό τους κεφάλαιο με τοποθετήσεις σε αναπτυξιακές επενδύσεις, καθώς έχουν το περιθώριο του χρόνου, μέσω σταδιακών καταβολών, να αναλάβουν μεγαλύτερο κίνδυνο και να επιτύχουν υψηλότερες αποδόσεις μακροπρόθεσμα.

Η δύναμη του ανατοκισμού σε βάθος χρόνου δεν είναι επαρκώς κατανοητή και παραθέτω ένα παράδειγμα να ρίξει λίγο φως: Αποταμιεύοντας 100 ευρώ τον μήνα, το κεφάλαιο που συσσωρεύεται μετά από 40 έτη (συνολικές καταβολές 48 χιλ. ευρώ) με την παραδοχή ετήσιας απόδοσης 6%, θα υπερτετραπλασιαστεί σε 211 χιλ. ευρώ. Από το συνολικό κεφάλαιο που σχηματίζεται οι 56 χιλ. ευρώ σχετίζονται με το εισόδημα που παράγει η απόδοση, ενώ οι υπόλοιπες 107 χιλ. ευρώ σχετίζονται με τον ανατοκισμό. Το μεγάλο πλεονέκτημα των νέων είναι ότι «ο χρόνος κυλάει υπέρ τους» και είναι κρίσιμο να παραβλέψουν τη μεταβλητότητα των αγορών, τις «μόδες» και τους «ειδικούς» και να εμπιστευτούν τους επαγγελματίες και τα ρυθμιζόμενα επενδυτικά προϊόντα.

Παράλληλα, ο νέος επενδυτής δεν πρέπει να ξεχνάει ότι εξίσου σημαντικό χαρακτηριστικό της απόδοσης που προσφέρει μια επένδυση είναι και ο κίνδυνος που συνεπάγεται. Η τοποθέτηση σε ένα αμοιβαίο κεφάλαιο ή σε ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια προσφέρει ικανή διασπορά επενδύσεων αλλά και επενδυτικού κινδύνου.

Το «Alpha Δημιουργώ» που σχεδιάσαμε εξυπηρετεί ακριβώς αυτόν τον σκοπό, καθώς, αξιοποιώντας τα οφέλη των τακτικών συμμετοχών, ο επενδυτής πετυχαίνει αφενός να μειώσει τον κίνδυνο και αφετέρου πολύ ικανοποιητικές αποδόσεις μακροπρόθεσμα.

Από το περιοδικό ΧΡΗΜΑ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ