του Κώστα Σιαμπράκου/Meizon Παροχή Χρημ. Υπηρεσιών 

 

Η παραμονή των πληθωριστικών ανησυχιών και η τυχόν ανάγκη επανεξέτασης της χαλαρής νομισματικής πολιτικής εκ μέρους της Fed, αν συνεχιστεί η ισχυρή άνοδος της ανάπτυξης στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, παρότι συνεχίζουν να ταλανίζουν τις αγορές εντός του Μαΐου, δεν δείχνουν να πτοούν, μέχρι στιγμής, τον συνεχιζόμενο ανοδικό ρυθμό του Ελληνικού Θεσμού των Αμοιβαίων Κεφαλαίων. Τούτο, διότι, το επενδυτικό ενδιαφέρον εκ μέρους των μεριδιούχων παρέμεινε αμείωτο την εβδομάδα που διανύσαμε, διατηρώντας τον ισχυρό όγκο εισροών (και μάλιστα άνω των 40 εκατ. €), οδηγώντας το Ενεργητικό σε νέα υψηλά έτους.

Αναλυτικότερα, η αξία των υπό διαχείριση κεφαλαίων σημείωσε άνοδο 0,42% και διαμορφώθηκε στα 9,259 δις €. Η ενίσχυση αυτή προήλθε εξ ολοκλήρου από τις εισροές αξίας 42,219 εκατ. €, με παράλληλη αύξηση μεριδίων 0,44%, καθώς η μέση απόδοση της αγοράς των Α/Κ κινήθηκε σε μηδενικά επίπεδα.

Αποτέλεσμα των παραπάνω είναι το Ενεργητικό να καταγράφει, σε σχέση με την έναρξη του έτους, αύξηση της τάξεως του 14,40%, τα μερίδια 11,86%, οι δε εισροές να κυμαίνονται περί των 844,671 εκατ. €. Οι τελευταίες, μάλιστα, στην εβδομάδα που πέρασε, ενίσχυσαν τον ρυθμό βαρύτητάς τους (από 68,92% σε 72,55%) έναντι της μέσης απόδοσης ως προς την φετινή αύξηση της συνολικής κεφαλαιοποίησης, που ανέρχεται σε 1,164 δις €.

Η συνεχιζόμενη είτε συσσώρευση τιμών στις χρηματιστηριακές αξίες παγκοσμίως, είτε διερεύνηση κατεύθυνσης (αρνητικής ή θετικής) πορείας των δεικτών, σε συνδυασμό με τη συνέχιση της πτωτικής τάσης αποδόσεων των ομολογιακών τίτλων, οδήγησαν σε μία σχετικά “ομαλή” μεταβλητότητα και σε αποδόσεις που κινήθηκαν σε στενό εύρος (εάν κάποιος, την εβδομάδα που πέρασε αναζητούσε συγκινήσεις, έπρεπε να στρέψει το βλέμμα του στην αγορά των κρυπτο-νομισμάτων ή σε ETF’s που σχετίζονται με αυτή, όπως πχ τα ETF BITCOIN INVEST και AMPLIFY TRANSFORMATIONAL DATA SHARING).

Ως προς τις μέσες αποδόσεις, λοιπόν, από τις 19 κατηγορίες των Α/Κ, οι 13 υπέστησαν απώλειες, ενώ οι 6 κέρδη. Σε μέση πτωτική κίνηση καθαρών τιμών ξεχώρισαν τα Μετοχικά Α/Κ Αμερικής με -0,86%, τα Ομολογιακά Α/Κ Κρατικά Αναπτυγμένων Χωρών με -0,44% και τα Funds of Funds Ομολογιακά με -0,30%. Στον αντίποδα, την υψηλότερη μέση θετική απόδοση επέτυχαν τα Μετοχικά Α/Κ Αναπτυσσομένων Αγορών με 1,15%, τα Μετοχικά Α/Κ Ευρώπης με 0,88% και τα Μετοχικά Α/Κ Ελλάδας με 0,54%. Ο όγκος συναλλαγών παρέμεινε υψηλός, όπως επίσης, ο αριθμός των κατηγοριών με εισροές (11) μεγαλύτερος έναντι αυτών με εκροές (7) – μία κατηγορία, τα Μετοχικά Α/Κ Δείκτη, είχαν (σχεδόν) μηδενικές συναλλαγές. Οι κατηγορίες που σε εβδομαδιαία βάση προσέλκυσαν το επενδυτικό ενδιαφέρον των μεριδιούχων ήταν τα Funds of Funds Μικτά με 17,476 εκατ. €, τα Μικτά Α/Κ με 11,200 εκατ. €, τα Ομολογιακά Α/Κ Ελλάδας με 10,104 εκατ. €, τα Funds of Funds Μετοχικά με 6,365 εκατ. €  και τα ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ με 2,318 εκατ. €.

Αντιθέτως, ο εντονότερος όγκος εκροών έλαβε χώρα στα Funds of Funds Ομολογιακά με 4,729 εκατ. (μείωση Ενεργητικού -6,38% και μεριδίων -5,84%), στα Μετοχικά Α/Κ Ελλάδας με 3,620 εκατ. € (ακόμη, η εν λόγω κατηγορία δεν μπορεί να δημιουργήσει συνεχόμενη τάση εισροών, χάνοντας το momentum το φετινών σημαντικών εισροών στο σύνολο της αγοράς) και τα Ομολογιακά Α/Κ Κρατικά Αναπτυγμένων Χωρών με 1,010 εκατ. €. 

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

……………………..

Πηγή: ΧΡΗΜΑ WEEK, 25/05/2021

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here