του Κώστα Σιαμπράκου, 3K Investment Partners ΑΕΔΑΚ

 

Με αφορμή την υψηλότερη εβδομαδιαία αξία εισροών που έλαβε χώρα στον θεσμό των αμοιβαίων κεφαλαίων από την έναρξη του έτους, τίθεται, πλέον, ένα νέο, διττό ερώτημα, το οποίο αναφέρεται στη διάρκεια της έντασης και στο εύρος αυτών των τοποθετήσεων.

Πράγματι, ο ρυθμός έντασης των εισροών –στη διάρκεια του 2020 μέχρι τώρα– αυξάνεται από εβδομάδα σε εβδομάδα και στο διάστημα 11-18 Φεβρουαρίου η αξία του ανήλθε σε 84,451 εκατ. ευρώ. Υπενθυμίζουμε ότι, την αμέσως προηγούμενη εβδομάδα, ήταν στα 78,917 εκατ. ευρώ, ενώ το πρώτο επταήμερο του Φεβρουαρίου ήταν στα 55,994 εκατ. ευρώ.

Ομοίως, ο Ιανουάριος είχε την παρακάτω εικόνα: στην πρώτη εβδομάδα εισροές 18,126, στη δεύτερη 27,774, στην τρίτη 54,609 και στην τέταρτη 56,579 (τα ποσά σε εκατ. ευρώ). Ο μέσος όρος του πρώτου μήνα του έτους κυμάνθηκε γύρω στα 25,633 εκατ. ευρώ, ενώ ήδη στη διάρκεια του δεύτερου (σχεδόν) τριπλασιάστηκε.

Εντός του 2020, το ενεργητικό έχει διαμορφωθεί στα 8,448 δισ. ευρώ, αυξανόμενο κατά 7,49%, με άνοδο μεριδίων 8,09% και εισροές 376,968 εκατ. ευρώ (η συμβολή της περασμένης εβδομάδας ήταν θετική κίνηση ενεργητικού και μεριδίων κατά 1,66% και 3,26%, αντιστοίχως).

Καθώς η επενδυτική διάθεση των μεριδιούχων δείχνει στο πρώτο δίμηνο να βρίσκεται σε υψηλό βαθμό, οι περισσότερες κατηγορίες των Α/Κ καταγράφουν μεγάλη αξία συμμετοχών, με την «πλάστιγγα» να γέρνει προς αυτές που δραστηριοποιούνται άμεσα ή έμμεσα σε ελληνικούς τίτλους: Ομολογιακά Α/Κ Ελλάδας 175,512 εκατ. ευρώ, Μικτά Α/Κ 92,448 εκατ. ευρώ, Μετοχικά Α/Κ Ελλάδας 43,373 εκατ. ευρώ, Σύνθετα Α/Κ Absolute Return 32,361 εκατ. ευρώ, Funds of Funds Μικτά 26,600 εκατ. ευρώ κ.λπ.

Οι μόνες κατηγορίες με αισθητές εκροές (15,291 εκατ. ευρώ) είναι τα Ομολογιακά Α/Κ Διεθνή και τα Σύνθετα Α/Κ Ειδικού Τύπου, με 9,710 εκατ. ευρώ.

Οι παραπάνω σημαντικές εισροές, σε συνδυασμό με αυτές του τελευταίου τετραμήνου του 2019, θεωρούμε ότι, κατά έναν μεγάλο βαθμό, έχουν διαχυθεί προς την ελληνική ομολογιακή αγορά τίτλων (από τις ανάλογες κατηγορίες) και κατά μικρότερο, μέχρι στιγμής, στη μετοχική αγορά (ή έστω είναι αυτές που διατηρούν τον Γενικό Δείκτη του ΧΑ στα επίπεδα άνω των 900 μονάδων, καθώς η εικόνα του δεν είναι ανάλογη με την πορεία των διεθνών δεικτών).

Το αρχικό μας, λοιπόν, ερώτημα, που αφορά στη διάρκεια της έντασης και στο εύρος της αξίας των εισροών, συνδέεται με τον μελλοντικό επηρεασμό των τιμών των ελληνικών τίτλων, δεδομένου του γεγονότος ότι τα επενδυτικά όρια των Α/Κ (πλην των Μικτών) δεν μπορούν να υποχωρήσουν κάτω του 65%.

Στις τρεις από τις πέντε τραπεζικές ΑΕΔΑΚ οφείλεται ο φετινός όγκος εισροών (είναι ξεκάθαρος, πλέον, ο ρόλος που έχουν διαδραματίσει τα χαμηλά καταθετικά επιτόκια, αλλά και η δημιουργία εσόδων από προμήθειες επενδυτικών προϊόντων). Αναλυτικότερα: ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜ ΑΕΔΑΚ (158,940 εκατ. ευρώ), ALPHA ΑΜ ΑΕΔΑΚ (124,444 εκατ. ευρώ), EUROBANK ΑΜ ΑΕΔΑΚ (92,476 εκατ. ευρώ), ΕΘΝΙΚΗ ΑΜ ΑΕΔΑΚ (6,210 εκατ. ευρώ).

Στις υπόλοιπες 9 ασφαλιστικές και ιδιωτικές ΑΕΔΑΚ η εικόνα είναι μικτή σε ισοζύγιο εισροών/εκροών και με μικρό όγκο συναλλαγών. Με εισροές κινούνται η 3K INVESTMENT PARTNERS ΑΕΔΑΚ (2,335 εκατ. ευρώ) και η ALPHA TRUST (1,753 εκατ. ευρώ), ενώ με εκροές η METLIFE ΑΕΔΑΚ.

 

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

……………………….

Πηγή: ΧΡΗΜΑ WEEK,  25/02/2020

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here