Ιδιαίτερα τιμητική για την Ένωση Εισηγμένων Εταιρειών ήταν η φετινή απονομή των Επιχειρηματικών Βραβείων ΧΡΗΜΑ 2022. Συνολικά, σε 19 επιμέρους κατηγορίες, βραβεύθηκαν για τις επιδόσεις τους περισσότερες από τις μισές εταιρείες – μέλη της Ένωσης, γεγονός ενδεικτικό της δυναμικής που παρουσιάζουν.

Στον χαιρετισμό του ο Πρόεδρος της Ένωσης, Επίκουρος Καθηγητής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Αθανάσιος Στ. Κουλορίδας, αφού χαρακτήρισε τα Επιχειρηματικά Βραβεία ΧΡΗΜΑ «θεσμό συνώνυμο της επιχειρηματικής αξίας», έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο σημαντικό φαινόμενο της διαγραφής εταιρειών από το Χρηματιστήριο.

Πρόεδρος της Ένωσης Εισηγμένων Εταιρειών Επίκουρος Καθηγητής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Αθανάσιος Στ. Κουλορίδας

Επεσήμανε χαρακτηριστικά ότι την τελευταία πενταετία 77 εταιρείες έφυγαν από το ελληνικό χρηματιστήριο και μόλις 15 εισήχθησαν.

Με δεδομένο το αρνητικό αυτό ισοζύγιο διαπίστωσε την άμεση ανάγκη να γίνει η ελληνική χρηματιστηριακή αγορά «ευνοϊκότερη, φιλικότερη, αποτελεσματικότερη και πιο ευέλικτη για τις εισηγμένες εταιρείες».

 

Σημείωσε πως δεν αρκούν οι «καλύτερες αποτιμήσεις από την καλυτέρευση της οικονομίας και του πολιτικού και επιχειρηματικού κλίματος», αλλά για τη βελτίωση των συνθηκών της αγοράς απαιτούνται συγκεκριμένα κίνητρα, διαφορετικό μείγμα εποπτείας, διαφορετική τοποθέτηση του χρηματιστηριακού προϊόντος και διαφορετικός στρατηγικός σχεδιασμός.

 

Είναι, δηλαδή, απαραίτητο να δοθεί μια απολύτως πειστική απάντηση στο ερώτημα «ποιο είναι το όφελος για τον επιχειρηματία και την επιχείρηση για να μπει στο χρηματιστήριο».

 

Δεν αρκούν, σημείωσε εύγλωττα, η τήρηση των κανονιστικών υποχρεώσεων και η προστασία των μικρομετόχων και του επενδυτή:

  • «Σκοπός των επιχειρήσεων είναι να βγάζουν κέρδη για τους μετόχους συμβάλλοντας ταυτόχρονα και στην ανάπτυξη της ελληνικής, και σκοπός δικός μας είναι να τους βοηθάμε να κάνουν ακριβώς αυτό»