Από χθες λειτουργεί επισήμως, με την άδεια και την εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδος, η νέα εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις που ανήκει κατά 100% στον Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς.

Στην Alternative Financial Solutions Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια Και Πιστώσεις (“AFS”), μεταβιβάστηκε η εσωτερική πλατφόρμα διαχείρισης απαιτήσεων της Τράπεζας Πειραιώς (Recovery Banking Unit).

Η AFS αποτελεί μεταβατικό επιχειρηματικό σχήμα αφού στις αρχές Οκτωβρίου, ποσοστό 80% θα μεταβιβαστεί στον Σουηδικό Πολυεθνικό Όμιλο Intrum και η εταιρεία θα αλλάξει πάλι επωνυμία.

Η νέα εταιρεία έχει αναλάβει τη διαχείριση, σε αποκλειστική βάση, των υφιστάμενων μη εξυπηρετούμενων δανείων της Τράπεζας ύψους πάνω από 27δις €, μαζί με τα νέα που θα δημιουργούνται. Επιπλέον, η νέα εταιρεία δύναται να διαχειρίζεται και απαιτήσεις τρίτων. Στο χαρτοφυλάκιο της AFS θα περάσουν επίσης δάνεια και πιστώσεις που έχουν καταγγελθεί ή ρυμιστεί. 

Οι πελάτες, οι οποίοι ενέχονται άμεσα για τις οφειλές που έχει αναλάβει να διαχειρίζεται η νέα εταιρεία, παραμένουν πελάτες της Τράπεζας Πειραιώς και θα λάβουν προσωπική ενημερωτική επιστολή από την Τράπεζα και την εταιρεία διαχείρισης, σύμφωνα με το νόμο.  Όλες οι υποχρεώσεις, καθώς και τα δικαιώματα των πελατών, παραμένουν ως είχαν. Οι συναλλαγές με την Τράπεζα Πειραιώς εξακολουθούν να διεκπεραιώνονται από τα δίκτυα εξυπηρέτησης της Τράπεζας Πειραιώς.

Το σύνολο των δανειακών και καταθετικών λογαριασμών των πελατών συνεχίζει να τηρείται στην Τράπεζα Πειραιώς.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here