Την 2.1.2019 το Διοικητικό Συμβούλιο της Alpha Bank συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:

Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου, ο κ. Βασίλειος Θ. Ράπανος, Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Διευθύνων Σύμβουλος, ο κ. Βασίλειος Ε. Ψάλτης, Εκτελεστικό Μέλος.

Εκτελεστικά Μέλη:

Οι Αναπληρωτές Διευθύνοντες Σύμβουλοι κ.κ. Σπύρος Ν. Φιλάρετος, Αρτέμιος Χ. Θεοδωρίδης και Γεώργιος Κ. Αρώνης.

Μη Εκτελεστικά Μέλη:

Οι κ.κ. Ευθύμιος Ο. Βιδάλης και Δημήτριος Π. Μαντζούνης.

Μη Εκτελεστικά Ανεξάρτητα Μέλη:

H κυρία Carolyn G. Dittmeier και οι κ.κ. Jean L. Cheval, Richard R. Gildea, Shahzad A. Shahbaz και Jan A. Vanhevel.

Μη Εκτελεστικό Μέλος κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3864/2010

Ο κ. Johannes Herman Frederik G. Umbgrove ως εκπρόσωπος και δυνάμει υποδείξεως του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here