Για τις σημαντικές και στοχευμένες δράσεις που αναλαμβάνει με στόχο τη μείωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος βραβεύτηκε η Alpha Bank στα Energy Mastering Awards 2023, αποσπώντας μεταξύ άλλων τη διάκριση “Winner” στο χρηματοπιστωτικό κλάδο και το κορυφαίο βραβείο Stewardship Award for Efficiency Initiative, για το ολοκληρωμένο σχέδιο εξοικονόμησης ενέργειας που εφαρμόζει.

Ειδικότερα, τα βραβεία που έλαβε η Τράπεζα στον διαγωνισμό είναι:

  • Stewardship Award for Efficiency Initiative, κορυφαία διάκριση του θεσμού για την εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου και αποτελεσματικού προγράμματος, το οποίο αποτελεί έμπρακτη δέσμευση στην υλοποίηση δράσεων και πρωτοβουλιών που στηρίζουν τη μετάβαση σε μία οικονομία ουδέτερου ανθρακικού αποτυπώματος. Το συγκεκριμένο βραβείο αποτελεί μία σημαντική επιβράβευση της Τράπεζας και των Ανθρώπων της στη στήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης.
  • Gold, στην κατηγορία “Efficiency Management” και στην υποκατηγορία “Lighting Retrofit” για την εφαρμογή επιτυχημένων πρακτικών ενεργειακής διαχείρισης. Η διάκριση επιβεβαιώνει τις συνεχώς βελτιούμενες επιδόσεις της Alpha Bank για την αναβάθμιση ή αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων παλαιότερης ενεργοβόρας τεχνολογίας, με συστήματα φωτισμού νέας τεχνολογίας LED. Oι προσπάθειες τις Τράπεζας στον τομέα αυτό πραγματοποιούνται αδιάκοπα από το 2015, με την εγκατάσταση LED φωτιστικών εσωτερικού χώρου σε 137 Καταστήματα και 13 Κτίρια συνολικά μέχρι σήμερα, με στόχο την επέκταση του έργου στο υπόλοιπο Δίκτυο.
  • Gold, στην κατηγορία “Energy Mastering Innovation” και στην υποκατηγορία “Energy Conservation” για μία σειρά από συστηματοποιημένες πρωτοβουλίες που αναδεικνύουν το «προβάδισμά» της Τράπεζας στην πράσινη ενεργειακή μετάβαση. Οι δράσεις αυτές, η εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση των Εργαζομένων σε θέματα ενέργειας, σε συνδυασμό με καινούργια μοντέλα υβριδικής εργασίας και αποδοτικότερης αξιοποίησης των υφιστάμενων χώρων εργασίας οδήγησαν το διάστημα 2015-2022 σε μείωση της συνολικής κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας κατά 43%, ενώ σύμφωνα με το νέο πλάνο δράσεων στοχεύει σε περαιτέρω μείωση 11% την επόμενη τριετία.
  • Silver, στην κατηγορία “Energy Revolution – Efforts to mitigating climate change” για την υιοθέτηση πολιτικών και δράσεων για τη χρήση καθαρής ενέργειας, ηλεκτρικών οχημάτων, και την καλύτερη ενεργειακή απόδοση κτιριακών εγκαταστάσεων και μεταφορών. Συγκεκριμένα, το 2022, η Alpha Bank, υλοποίησε έργα για την εξοικονόμηση ενέργειας σε συνολικά 29 Καταστήματα και κτίριά της σε όλη τη χώρα, εστιασμένα στην αναβάθμιση ή την αντικατάσταση συστημάτων φωτισμού και κλιματισμού. Επίσης, για την αντιστάθμιση των έμμεσων εκπομπών από την κατανάλωση ηλεκτρισμού, εξασφαλίζει κάθε έτος Εγγυήσεις Προέλευσης από Ανανεώσιμές Πηγές Ενέργειας. Επίσης, την τελευταία διετία, έχει επανακαθορίσει τη σύσταση του εταιρικού στόλου οχημάτων με την αντικατάσταση 229 οχημάτων με νέα υβριδικής τεχνολογίας. Παράλληλα, η Τράπεζα έχει εγκαταστήσει ήδη 30 ειδικούς σταθμούς φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων σε 6 Κεντρικά Κτίριά της σε Αθήνα, Πειραιά και Θεσσαλονίκη.
  • Bronze, στην κατηγορία “Energy Efficiency” και στην υποκατηγορία “Έργα Ενεργειακής Εξοικονόμησης” για τη συμβολή της στην αποτελεσματική διαχείριση της ενέργειας. Το έργο αντικατάστασης με συστήματα νέας τεχνολογίας (inverter) μικρότερης ενεργειακής κατανάλωσης, έχει ξεκινήσει από το 2018 και συνεχίζεται αδιάκοπα έως σήμερα, με αποτέλεσμα να έχουν συνολικά αντικατασταθεί παλαιότερες μονάδες κλιματισμού σε 74 Καταστήματα και 6 Κτίρια.

Οι εξαιρετικές επιδόσεις της Τράπεζας συνέβαλαν στη διάκρισή της με τα δύο κορυφαία βραβεία του θεσμού, “Winner” στην Κατηγορία Χρηματοπιστωτικοί Οργανισμοί και Stewardship Award for Efficiency Initiative για την υιοθέτηση στρατηγικών διαχείρισης ενέργειας και για την εφαρμογή επιτυχημένων πρακτικών, σύμφωνα με το ολοκληρωμένο σχέδιο εξοικονόμησης ενέργειας που υλοποιεί. Αυτό στοχεύει στη μείωση της καταναλισκομένης ενέργειας, την εξοικονόμηση λειτουργικού κόστους από την αναβάθμιση των μηχανολογικών και κτιριακών υποδομών ή και μεταφορικών μέσων, τη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα και την συνεχή εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση του Προσωπικού