Η κρίση της τουρκικής λίρας σε συνδυασμό με τα ερωτηματικά γύρω από τη δημοσιονομική σύνεση της νέας ιταλικής κυβερνήσεως έχουν αυξήσει σημαντικά την αβεβαιότητα στις διεθνείς αγορές μετοχών και ομολόγων, τονίζει η Alpha Bank στο εβδομαδιαίο δελτίο οικονομικών εξελίξενων.

Η εξέλιξη αυτή καθιστά απαραίτητη αφενός τη διατήρηση της ελληνικής οικονομικής πολιτικής εντός του πλαισίου όσων έχουν συμφωνηθεί με τους εταίρους και αφετέρου την προώθηση των μεταρρυθμίσεων και των ιδιωτικοποιήσεων έτσι ώστε να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη στη χώρα σε ένα περιβάλλον χρηματοοικονομικών κινδύνων.

H αύξηση της απασχολήσεως σε συνδυασμό με τη μείωση του αριθμού των ανέργων, σε ετήσια βάση, οδήγησαν σε σημαντική πτώση του ποσοστού ανεργίας, στο 19,5% τον Μάιο του 2018, δηλαδή σε ποσοστό χαμηλότερο του 20% για πρώτη φορά από τον Σεπτέμβριο του 2011.

Ωστόσο, οι διαρθρωτικές αδυναμίες παραμένουν, καθώς το ποσοστό ανεργίας στην Ελλάδα παραμένει το υψηλότερο ανάμεσα στις χώρες της ΕΕ-28. Παράλληλα, η αύξηση των θέσεων απασχολήσεως αφορά κυρίως μερική και εκ περιτροπής απασχόληση, με αποτέλεσμα οι μισθολογικές αμοιβές να παραμένουν σε χαμηλό επίπεδο.

Συγκεκριμένα, το ποσοστό ανεργίας, με βάση τα εποχικά διορθωμένα στοιχεία που δημοσιεύει η ΕΛΣΤΑΤ, μειώθηκε τον Μάιο του 2018 κατά 0,5 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με τον Απρίλιο του 2018, ενώ σε σχέση με τον Μάιο του 2017 κατά 2,2 ποσοστιαίες μονάδες. Ο αριθμός των απασχολουμένων αυξήθηκε κατά 70,1 χιλιάδες άτομα ή κατά 1,9%, σε ετήσια βάση, τον Μάιο του 2018 και διαμορφώθηκε συνολικά σε 3.824 χιλιάδες άτομα, ενώ ο αριθμός των ανέργων μειώθηκε σημαντικά κατά 11,0% και διαμορφώθηκε σε 925 χιλιάδες άτομα.

Σημειώνεται ότι, στο πεντάμηνο του 2018 το ποσοστό ανεργίας διαμορφώθηκε στο 20,2%, από 22,3% το αντίστοιχο διάστημα του 2017.

Παρά τη φθίνουσα πορεία του, το ποσοστό ανεργίας παραμένει σημαντικά υψηλό και το υψηλότερο ανάμεσα στις χώρες της ΕΕ-28. Μετά την Ελλάδα ακολουθεί η Ισπανία στην οποία το ποσοστό ανεργίας διαμορφώθηκε στο 15,2% τον Ιούνιο του 2018, ενώ το ποσοστό ανεργίας του μέσου όρου της Ευρωζώνης ανήλθε στο 8,3%, τονίζει η Alpha.

Η περαιτέρω ενίσχυση της απασχολήσεως και η αύξηση του ποσοστού απασχολήσεως, ωστόσο, θα πρέπει να συνοδευθεί από την ενίσχυση των θέσεων πλήρης απασχολήσεως, προκειμένου να επιτευχθούν υψηλοί ρυθμοί αναπτύξεως της οικονομίας.

Τροχοπέδη στην επίτευξη υψηλών ρυθμών αναπτύξεως της οικονομίας σε μακροχρόνιο ορίζοντα μπορεί να αποτελέσουν οι δημογραφικές εξελίξεις που προβλέπουν οι διεθνείς οργανισμοί για την χώρα, κυρίως ως αποτέλεσμα της γήρανσης του πληθυσμού, οι οποίες καθιστούν ακόμη πιο επείγουσα τη δραστική μείωση του ποσοστού ανεργίας.

Ειδικότερα, με βάση το Ageing Report της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2018), η ποσοστιαία συμμετοχή του οικονομικά ενεργού πληθυσμού (ηλικιακή ομάδα 15-64) στο σύνολο του πληθυσμού της Ελλάδος αναμένεται να μειωθεί κατά περίπου 10 εκατοστιαίες μονάδες έως το 2060 (από 63,3% το 2020 σε 52,7% το 2060), τονίζει η Alpha.

Η εξέλιξη αυτή, ceteris paribus, αναμένεται να οδηγήσει σε μείωση του εργατικού δυναμικού της χώρας κατά 1,1% σε μέσο ετήσιο επίπεδο την επόμενη 40ετία. Αντίστοιχη καθοδική πορεία εμφανίζει και το ποσοστό του οικονομικά ενεργού πληθυσμού στο σύνολο του πληθυσμού στην Ευρωζώνη, αν και παραμένει σε υψηλότερο επίπεδο.

Παράλληλα, το ποσοστό των ατόμων ηλικίας άνω των 65 ετών στο σύνολο του πληθυσμού, με βάση τις δημογραφικές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θα ανέλθει στο 36,5% το 2050, από 22,8% το 2020.

Η επίτευξη υψηλών ρυθμών αναπτύξεως σε μακροχρόνιο ορίζοντα είναι μεγάλης σημασίας ιδιαίτερα μετά τη συμφωνία για επίτευξη υψηλών δημοσιονομικών πρωτογενών πλεονασμάτων σε ένα μακρύ χρονικό ορίζοντα.

Η δυνατότητα μακροχρόνιας αναπτύξεως επιβαρύνεται σημαντικά από τις δημογραφικές προβλέψεις για την χώρα, καθώς και από την χαμηλή παραγωγικότητα. Συνεπώς, η πλήρης εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων, η επιτάχυνση των ιδιωτικοποιήσεων και η προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων κρίνεται απαραίτητη για να ενισχυθεί τόσο η παραγωγικότητα της εργασίας όσο και το εργατικό δυναμικό με την επιστροφή από το εξωτερικό υψηλής ποιότητας ανθρώπινου δυναμικού που μετακινήθηκε στη διάρκεια της οικονομικής κρίσεως.

Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, η απρόσκοπτη υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων θα μπορούσε να οδηγήσει σε αύξηση του ΑΕΠ κατά 0,8% ετησίως την επόμενη δεκαετία, υπογραμμίζει η Alpha.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here