Σε τίμημα που φθάνει σε 274 εκατ. ευρώ, μαζί με το μεταβλητό του σκέλος, θα μεταβιβάσει η Alpha Βank το πορτοφόλι με τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια μεγάλων και μικρομεσαίων επιχειρήσεων μεικτής λογιστικής αξίας 650 εκατ. Ευρώ. 

Η τράπεζα ανακοίνωσε τη σύναψη δεσμευτικής συμφωνίας με δύο σχήματα αγοραστών.

Χαρτοφυλάκιο συνολικής λογιστικής αξίας 240 εκατ. ευρώ πωλήθηκε σε εταιρείες συνδεδεμένες με τη Fortress Credit Corp.

Η αγορά του υπόλοιπου χαρτοφυλακίου συνολικής λογιστικής αξίας 410 εκατ. ευρώ πραγματοποιήθηκε από εταιρεία που χρηματοδοτείται από επενδυτικά κεφάλαια υπό τη διαχείριση εταιρειών συνδεδεμένων με την Davidson Kempner Capital Management και τη Fortress Credit Corp.

  1. Στο πρώτο χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει, υπό τρία διαφορετικά οχήματα ειδικού σκοπού (SPVs), απαιτήσεις από δάνεια της Σφακιανάκης, Attrattivo και εταιρειών συμφερόντων Τάκη Θεοχαράκη.
  2. Το δεύτερο περιλαμβάνει απαιτήσεις από δάνειο μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Τα δύο υποχαρτοφυλάκια απαρτίζουν το project Ερμής, που ξεκίνησε πριν από περίπου ένα χρόνο.

Η ολοκλήρωση των μεταβιβάσεων εντός του μήνα θα έχει θετική επίπτωση άνω των 10 μονάδων βάσης, σε επίπεδο συνολικών εποπτικών κεφαλαίων για την Alpha Bank.

Το συνολικό τίμημα για το Project Hermes υπερβαίνει το 40% της συνολικής λογιστικής αξίας, συμπεριλαμβανόμενου και του μεταβλητού σκέλους (earn-out), ενώ τη διαχείρισή του θα αναλάβει η Cepal Hellas.

Στο τέλος του 2022, η συνολική λογιστική αξία του χαρτοφυλακίου Ερμής στα βιβλία της Alpha Βank ανερχόταν σε 685 εκατ. ευρώ και η καθαρή (μετά την αφαίρεση προβλέψεων) σε 253,8 εκατ. ευρώ. Ως σύμβουλος πώλησης ενεργεί η PriceWaterhouseCoopers.

Μετά και τη σύναψη SPA μεταξύ Alpha Βank-Fortress το σύνολο των απαιτήσεων από τα δάνεια της Σφακιανάκης, είτε έχουν τιτλοποιηθεί (Cairo, Frontier), είτε βρίσκονται σε διαδικασία μεταβίβασης.

Διαβάστε ολόκληρη την  ανακοίνωση

Τη σύναψη δεσμευτικής συμφωνίας για την πώληση μεικτού χαρτοφυλακίου Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων Ελληνικών Μεγάλων Εταιρειών και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων με εμπράγματες εξασφαλίσεις, συνολικής λογιστικής αξίας ύψους περίπου Ευρώ 0,65 δισ. (“Project Hermes”) στις Fortress και Davidson Kempner
ανακοινώνει η Alpha Βank.

Η νέα συμφωνία έρχεται ως επιστέγασμα του τελευταίου σκέλους της επιτυχημένης πορείας εξυγίανσης του ισολογισμού της Tράπεζας, που έχει ως αποτέλεσμα τον περιορισμό των ΜΕΑ κατά 25 και πλέον δισεκατομμύρια ευρώ από το 2018.

Τo Project Hermes είναι μία πολυδιάστατή συναλλαγή δύο υπο-χαρτοφυλακίων με δύο σχήματα αγοραστών που αποδεικνύει την ικανότητα της Alpha Βank να συνάπτει συνθέτες συναλλαγές σε ένα απαιτητικό μακροοικονομικό περιβάλλον, αξιοποιώντας τις στρατηγικές σχέσεις που έχει αναπτύξει με διεθνείς επενδυτές.

Συγκεκριμένα, χαρτοφυλάκιο συνολικής λογιστικής αξίας ύψους ευρώ 0,24 δισ., πωλήθηκε σε εταιρείες συνδεδεμένες με τη Fortress Credit Corp., ενώ η αγορά του υπόλοιπου χαρτοφυλακίου συνολικής λογιστικής αξίας ύψους ευρώ 0,41 δισ. πραγματοποιήθηκε από εταιρεία που χρηματοδοτείται από επενδυτικά κεφάλαια υπό τη διαχείριση εταιρειών συνδεδεμένων με την Davidson Kempner Capital Management και τη Fortress Credit Corp.

Το συνολικό τίμημα για το Project Hermes υπερβαίνει το 40% της συνολικής λογιστικής αξίας, συμπεριλαμβανόμενου και του μεταβλητού σκέλους (earn-out), ενώ τη διαχείρισή του θα αναλάβει η Cepal Hellas.

Η συναλλαγή αυτή επιβεβαιώνει την προσήλωση της Αlpha Bank στην ταχεία υλοποίηση του επιχειρησιακού της πλάνου, με στόχο την επίτευξη υψηλής και διατηρήσιμης κερδοφορίας, τη χρηματοδότηση της ελληνικής επιχειρηματικότητας, την προσφορά στην κοινωνία και τη δημιουργία αξίας για τους Μετόχους της.

Η Τράπεζα θα παρουσιάσει το επικαιροποιημένο στρατηγικό πλάνο της στις 7 Ιουνίου 2023.