Το σχέδιο του στρατηγικού της μετασχηματισμού ανέλυσε η διοίκηση της Alpha Bank σε μία συνάντηση με δημοσιογράφους στο Κτήριο Διοίκησης της Τράπεζας επί της Κοραή 1.

Στο πλαίσιο της ανάλυσης, παρουσιάστηκαν οι 4 πυλώνες ανάπτυξης που έχουν ως βάση το project galaxy (περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τιτλοποίηση μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων έως 12 δις €, ανάθεση διαχείρισης ακόμη 7 δις ευρώ καθώς και μεταβίβαση της πλατφόρμας διαχείρισης NPE σε διεθνή εταίρο), το λειτουργικό της μοντέλο (με μείωση του συνόλου των εξόδων έως το 2022 με σειρά παρεμβάσεων όπως περιορισμός τοου κόστους NPE, βελτιστοποίηση της πλατφόρμας λειτουργίας και διαχείρισης εξόδων), την πελατοκεντρική της ανάπτυξη και την οργανωτική αποτελεσματικότητα.

 

Το σχέδιο μετασχηματισμού στηρίζεται στους εξής 3 άξονες:

  1. Τιτλοποίηση κυρίως καταγγελμένων δανείων ονομαστικής αξίας ως 12 δισ. ευρώ
  2. Πώληση του πλειοψηφικού πακέτου της νέας CEPAL, αφού προηγηθεί η εξαγορά του 60% του μετοχικού της κεφαλαίου από την Centerbridge, η μεταφορά προσωπικού των 800 εργαζομένων της Alpha Βank και η υπογραφή σύμβασης διαχείρισης μεταξύ CEPAL και Alpha για το σύνολο των NPEs στην Ελληνική επικράτεια.
  3. Ο εταιρικός μετασχηματισμός της τράπεζας, με μετατροπή της εισηγμένης σε holding, απόσχιση και εισφορά του συνόλου σχεδόν των βασικών τραπεζικών δραστηριοτήτων, σε μια νέα τραπεζική θυγατρική.

Περίπου 800 εργαζόμενοι της Alpha θα μεταφερθούν στη νέα CEPAL με κατοχυρωμένα τα εργασιακά και ασφαλιστικά τους δικαιώματα, σε εναρμόνιση με τη σχετική ευρωπαϊκή οδηγία.

Από τη μεταφορά και την ανάθεση διαχείρισης του συνόλου των NPEs στην CEPAL εκτιμάται ότι θα υπάρξει εξοικονόμηση κόστους σε βάθος τριετίας, ύψους 35 εκατ. ευρώ.

Επιπλέον 35 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση προκύπτουν από την αποχώρηση περισσότερων από 800 άτομα που έκαναν χρήση του πρόσφατου προγράμματος εθελουσίας ενώ εξοικονόμηση της τάξης των 50 εκατ. ευρώ θα επέλθει ως το 2022 από την περαιτέρω μείωση του δικτύου στα 350 καταστήματα, την υιοθέτηση νέου πλαισίου διαχείρισης εξόδων, την ανάθεση σε εξωτερικούς συνεργάτες εργασιών στις οποίες η τράπεζα δεν είναι αποδοτική και από το σχεδιασμό διαδικασιών από μηδενική βάση.

Συνολικά, στο τέλος του 2022, με βάση το Σχέδιο Μετασχηματισμού, η τράπεζα θα έχει μειώσει τα κόστη της κατά 120 εκατ. ευρώ

Ως προς την πελατοκεντρική ανάπτυξη οι παρεμβάσεις αφορύν, μεταξύ άλλων στην αύξηση των προϊόντων ανά πελάτη, στην αύξηση του δείκτη προώθησης και των νέων εκταμιεύσεων κλπ. με το βλέμμα στραμμένο στην αναπτυξιακή τροχιά που  διαγράφει η ελληνική οικονομία την τελευταία περίοδο.

Τέλος έμφαση δίνεται στην ενίσχυση της εταιρικής διακυβέρνησης και της κουλτούρας απόδοσης.

Παρακάτω απαριθμώνται οι μεταρρυθμίσεις της νέας κυβέρνησης με στόχο τη στήριξη της οικονομικής ανάπτυξης, καθώς και η πορεία που διαγράφουν οι αγορές ακινήτων και ομολόγων:

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here