Νέα σελίδα για την ελληνική έκδοση του περιοδικού Harper’s Bazaar της ιστοσελίδας www.harpersbazaar.gr

Η εταιρεία Αττικές Εκδόσεις Ανώνυμος Εκδοτική Εταιρεία προχώρησε στην εξαγορά 153.430 ονομαστικών μετοχών, ήτοι ποσοστού  (33,5%) στην θυγατρική της εταιρεία Ιονικές Εκδόσεις ΑΕ, που κατείχε ο μέτοχος μειοψηφίας Natrona Holdings LTD .

Η εξαγορά σηματοδοτεί την απόκτηση εξ ολοκλήρου των Ιονικών Εκδόσεων που έχουν ως αντικείμενο δραστηριότητας το ιστορικό γυναικείο περιοδικό.

Το τίμημα της εξαγοράς ανέρχεται στο ποσό των 225.000,00 ευρώ, χρηματοδοτήθηκε εξ ολοκλήρου από τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας Αττικές Εκδόσεις Α.Ε. και δεν υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) των ιδίων κεφαλαίων της,  σύμφωνα με την πλέον πρόσφατη δημοσιευμένη οικονομική κατάσταση.

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here