Αν αναλογιστεί κανείς πως η κάμψη στον κύκλο εργασιών του ομίλου ΙΑΣΩ μειώθηκε με το ισχνό 1,74% για το πρώτο 6μηνο σε σχέση με την περσινή αντίστοιχη περίοδο, η εικόνα κρίνεται θετική. Συγκεκριμένα, η πτώση των περιστατικών που παρατηρήθηκε τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο του 2020 σε ορισμένους τομείς όπως του διαγνωστικού τομέα (ανοιχτή νοσηλεία), των περιστατικών παιδιατρικών νοσηλειών και των χειρουργικών επεμβάσεων αντισταθμίστηκε κατά μεγάλο μέρος εντός των μηνών Μαΐου και Ιουνίου όπου άρθηκαν μερικώς τα μέτρα του lock down.

Ωστόσο, όπως σημειώνει η διοίκηση, σε οικονομικό επίπεδο, πέρα των αρνητικών επιδράσεων λόγω της διακοπής λειτουργίας πολλών επιχειρήσεων και των σημαντικών δυσλειτουργιών στην εφοδιαστική αλυσίδα αλλά και τις επαγγελματικές μετακινήσεις, οι προοπτικές για το μέλλον παραμένουν για την ώρα εξαιρετικά ασαφείς.

Η επίδραση της πανδημίας COVID-19 σε παγκόσμια κλίμακα έχει οδηγήσει σε σημαντικές αναταράξεις τόσο την παγκόσμια υγεία όσο και την οικονομία, εγκαθιστώντας νέες νόρμες και σημαντικούς περιορισμούς σε πληθώρα δραστηριοτήτων.

Σύμφωνα με τα συμπληρωματικά στοιχεία που παρέχει η εισηγμένη σε συνέχεια επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς:

Τα έσοδα της εταιρείας επηρεάστηκαν κυρίως από τα ακόλουθα

-Ο τομέας της Μαιευτικής παρουσίασε αύξηση 4,4% σε σχέση με το προηγούμενο Εξάμηνο του 2019 αφού δεν επηρεάστηκε από τα μέτρα περιορισμού της πανδημίας

-Ο τομέας των γυναικολογικών χειρουργείων υποχώρησε σημαντικά κατά 10,3% σε σχέση με το προηγούμενο συγκριτικό Εξάμηνο, λόγω του περιορισμού των χειρουργείων κυρίως κατά τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο

-Τα υπόλοιπα τμήματα συνολικά των εσωτερικών ασθενών παρουσίασαν αύξηση κατά 5,3% ενώ ο κύκλος εργασιών βελτιώθηκε σημαντικά από την έναρξη λειτουργίας των νέων τμημάτων εντός του Ά Εξαμήνου του 2020

-Μείωση εσόδων κατά 7,4% των εξωτερικών ασθενών (διαγνωστικόςθεραπευτικός τομέας) προερχόμενη από τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο ενώ παρουσίασε σημαντική ανάκαμψη μετά το Μάϊο συνεπικουρούμενη από τα covid19 τεστ.

-Τέλος ο κύκλος εργασιών του τομέα της Παιδιατρικής υποχώρησε σημαντικά λόγω των έκτακτων μέτρων περιορισμού κατά 10,1%, ο οποίος όμως δεν αποτελεί σημαντικό μέρος του συνόλου του κύκλου εργασιών

-Τα λοιπά έσοδα της εταιρείας μειώθηκαν κατά 17% σε σχέση με το προηγούμενο Εξάμηνο του 2019 κυρίως λόγω των κρατικών υποχρεωτικών ρυθμίσεων μείωσης των ενοικίων κατά 40% των πληγέντων επιχειρήσεων στο ισχύον διάστημα της πανδημίας.

Τα έξοδα της εταιρείας επηρεάστηκαν κυρίως από τα ακόλουθα

-Από την αναλογική μείωση των προμηθειών για υλικά και φάρμακα λόγω της αναστολής των χειρουργείων
-Από την αύξηση των προμηθειών για κάλυψη έκτακτων αναγκών αναλώσιμων υλικών (αντισηπτικά, μάσκες κλπ..)
-Το προσωπικό παρέμεινε αμετάβλητο αφού η εταιρεία συνέχισε την ομαλή λειτουργία της ενώ προχώρησε σε έκτακτες προσλήψεις νοσηλευτικού και ιατρικού προσωπικού για την υποστήριξη των νέων της τμημάτων.
-Οι προβλέψεις για rebate και clawback από τον ΕΟΠΥΥ είναι σημαντικά χαμηλότερες αφού προβλέπετε μείωση των υποβολών των νοσηλειών των Κλινικών τουλάχιστον για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο.

Εκτίμηση της επίδρασης της πανδημίας στο μέλλον

Ασφαλείς προβλέψεις ως προς την μελλοντική επίδραση της πανδημίας είναι δύσκολο να γίνουν λαμβάνοντας υπόψη τις ευμετάβλητες συνθήκες ως προς την εξέλιξη της, το είδος  και την διάρκεια των μέτρων που ενδεχομένως ληφθούν, καθώς και τον βαθμό στον οποίο θα επηρεάσουν την εξέλιξη της οικονομικής δραστηριότητας.

Ο κλάδος της Υγείας στο σύνολο του παρουσίασε βελτίωση της ζήτησης εντός του 3ου τρίμηνου σε αντίθεση με τους άλλους Κλάδους της Οικονομίας των οποίων έχει ανασταλεί η λειτουργία στο πλαίσιο των εκτάκτων μέτρων για το περιορισμό της πανδημίας.

Τέλος, όσον αφορά την επίπτωση της πανδημίας στα ετήσια οικονομικά αποτελέσματα του ομίλου για το 2020 εκτιμάται ότι θα είναι μη ουσιώδης.

Οι οικονομικές μας καταστάσεις εμπεριέχουν δυο εκτιμήσεις σε σχέση με την επίδραση αυτών των γεγονότων στο μέλλον.

Η πρώτη είναι ότι η υγειονομική κρίση θα είναι παροδική και δεν επηρεάζει με κανένα τρόπο μακροπρόθεσμα την θέση μας στην αγορά ούτε βλέπουμε από αυτή την άποψη ουσιώδεις συνέπειες για τον όμιλο.

Με βάση αυτή την εκτίμηση έχουν καταρτισθεί οι οικονομικές μας καταστάσεις που στηρίζονται στην πρόβλεψη ότι κατά την διάρκεια του 2021 θα υπάρχει εμβόλιο και θεραπεία για την υγειονομική κρίση.

Η δεύτερη εκτίμηση που περιέχεται στις οικονομικές μας καταστάσεις είναι ότι κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2020 ο κύκλος εργασιών θα σταθεροποιηθεί και θα καλύψει μέρος της υστέρησης του πρώτου εξαμήνου ώστε το τελικό ποσοστό υστέρησης σε ετήσια βάση να είναι σχεδόν μηδενικό.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι παραπάνω εκτιμήσεις είναι αποκλειστικά εκτιμήσεις με βάση τις μέχρι τώρα συνθήκες, και βρίσκονται υπό αίρεση αν λάβουμε υπόψιν τους παρακάτω παράγοντες:

-Τη σφοδρότητα του 2ου κύματος που ήδη έχει κάνει την εμφάνισή του και η επίδρασή του είναι ήδη αισθητή (στην Ελλάδα αλλά και στις υπόλοιπες χώρες)
-Την πιθανή εμφάνιση κρουσμάτων που δύναται να οδηγήσει σε επίταξη της λειτουργία της Εταιρίας
-Την πιθανότητα γενικών lockdowns είτε σε μεγάλες περιοχές (πχ Αθήνα, Θεσσαλονίκη) είτε συνολικά στη χώρα.
-Τη διεθνή οικονομική δραστηριότητα που θα επηρεάσει σημαντικά και την οικονομική πορεία της Ελλάδας και η οποία εξαρτάται από την πορεία της πανδημίας αλλά και τις εξελίξεις αναφορικά με την αντιμετώπισή της.
Σε κάθε περίπτωση, στην παρούσα φάση και καθώς διαφαίνεται η προοπτική επίλυσης του προβλήματος της υγειονομικής κρίσης μέσα στο πρώτο εξάμηνο του επόμενου έτους, δεν εντοπίζουμε μακροπρόθεσμες ουσιώδεις επιπτώσεις για την λειτουργία των εταιρειών του Ομίλου μας.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here