Του Βάιου Κρόκου

Αρκετά πιο ευοίωνο είναι το τοπίο που διαμορφώνεται για την βιομηχανία ξύλου «Ακρίτας», καθώς με την πετυχημένη ολοκλήρωση ΑΜΚ κατά 20,4 εκ. ευρώ η εταιρεία προτίθεται να αναδιαρθρώσει αισθητά τις δανειακές της υποχρεώσεις.

Όπως σημειώνει η διοίκηση η εξέλιξη αυτή αναμένεται να επιδράσει καταλυτικά στην κεφαλαιακή της επάρκεια με την εξυγίανση του ισολογισμού της εταιρείας και την υλοποίηση του στρατηγικού της σχεδιασμού.

Τι συμφωνήθηκε:

Αξίζει να αναφερθεί πως όλο το παραπάνω ποσό (20, 4 εκ. ευρώ) αφορούσε ουσιαστικά στην έκδοση προνομιούχων μετοχών, δηλαδή χωρίς δικαίωμα ψήφου, οι οποίες δεν θα είναι διαπραγματεύσιμες στο χρηματιστήριο.

Το εν λόγω ποσό κατευθύνεται σε διευθέτηση δανείων ενώ την ίδια ώρα ένα υπολειπόμενο ποσό όσον αφορά παρόμοιες υποχρεώσεις (περί τα 37 εκ. ευρώ) αναδιαρθρώνεται με ορίζοντα 10ετίας.

Ως εκ τούτου η συμφωνία με τις πιστώτριες τράπεζες δημιουργεί μια ταμειακή ανάσα για την εταιρεία, περιορίζοντας σημαντικά το χρηματοοικονομικό κόστος κατά περίπου 50% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Εξελίσσεται θετικά το στρατηγικό πλάνο

Η γνωστή βιομηχανία ξύλου είχε θέσει ένα στρατηγικό πλάνο με 3 σαφείς στόχους, κάτι που όπως φαίνεται εξελίσσεται ομαλά. Συγκεκριμένα:

-Την ολοκλήρωση της αναδιάρθρωσης του δανεισμού της εταιρίας και την εξυγίανση του ισολογισμού της

-Την αξιοποίηση της κυρίαρχης της θέσης στην Ελληνική αγορά για τη βέλτιστη εκμετάλλευση της αναμενόμενης ανάπτυξης της Ελληνικής οικονομίας

-Την υλοποίηση των επιχειρησιακών της στόχων για την περαιτέρω βελτίωση της λειτουργίας και της αποδοτικότητάς της

Ωστόσο η μεγάλη αύξηση της μέσης τιμής αγοράς και ανάλωσης ξύλου κατά το 1ο τρίμηνο του έτους – οι οποίες ωστόσο έχουν ήδη αποκλιμακωθεί σταδιακά κατά το 2ο τρίμηνο – αποτέλεσαν «βαρίδι» στα μεγέθη της εταιρείας για το πρώτο εξάμηνο.

Σε επίπεδο λειτουργικής κερδοφορίας, το EBITDA της εταιρίας (προσαρμοσμένο για την μη ενσωμάτωση έκτακτων και μη επαναλαμβανόμενων επιβαρύνσεων) κατέγραψε ζημίες 303 χιλ. ευρώ έναντι ζημιών 122 χιλ. ευρώ την περσινή αντίστοιχη περίοδο.

Στον αντίποδα, για την ίδια περίοδο, οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 2,1% στα 14,8 εκ. ευρώ, παρά την υφεσιακή πορεία της τουρκικής οικονομίας που επηρεάζει τον κλάδο στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων και της Μεσογείου.

Πεποίθηση της διοίκησης είναι πως η ολοκλήρωση της αναδιάρθρωσης του δανεισμού σε συνδυασμό με την αναμενόμενη βελτίωση του μακροοικονομικού κλίματος στην Ελλάδα αναμένεται να συμβάλλουν αποφασιστικά στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων της εταιρίας, ενώ ταυτόχρονα η διείσδυση σε νέες αγορέςαναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω τόσο τις εξαγωγές όσο και τα αποτελέσματά της.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here