Δεσμευτική Συμφωνία με την Hoist Finance AB (publ) όσον αφορά το Project Cell για την πώληση χαρτοφυλακίου “κόκκινων δανείων” ύψους 1,5 δισ. ευρώ, υπέγραψε η Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών, 100% θυγατρική της Alpha Bank.

Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του δ’ τριμήνου 2023.

Η ανακοίνωση της Alpha Bank

Η Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών Α.Ε. ανακοινώνει ότι η 100% θυγατρική της, Alpha Bank Α.Ε., σύναψε δεσμευτική συμφωνία με την Hoist Finance AB (publ) αναφορικά με το Project Cell για την πώληση Χαρτοφυλακίου Μη Εξυπηρετούμενων και άνευ Εξασφαλίσεων Δανείων (το «Χαρτοφυλάκιο») συνολικού οφειλόμενου ποσού ύψους 1,5 δισ. eυρώ με ημερομηνία αναφοράς την 30.09.2022 (η «Συναλλαγή»).

Η Συναλλαγή, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του δ’ τριμήνου 2023, είναι κεφαλαιακά ουδέτερη για την Τράπεζα και θα συμβάλει στην περαιτέρω εξυγίανση του ισολογισμού της, μειώνοντας τον Δείκτη Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων κατά 0,2 ποσοστιαίες μονάδες