Ως μια απρόβλεπτη χρονιά στην 34χρονη ιστορία της Alpha Trust χαρακτήρισε το 2020 ο κ. Κρις Αίσωπος, διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, η οποία ωστόσο παρέμεινε σε κερδοφορία για μια ακόμη χρονιά.

«Πρώτο μας μέλημα ήταν η αδιάλειπτη λειτουργία της εταιρείας στο πρωτόγνωρο καθεστώς της πανδημίας, στόχος που επετεύχθη. Παρά τις έντονες διακυμάνσεις των αγορών και τις έκτακτες δαπάνες για την ασφάλεια και την ομαλή συνέχιση των εργασιών στις νέες συνθήκες, η ALPHA TRUST πέτυχε να προστατεύσει τα κεφάλαια των πελατών της και να παραμείνει κερδοφόρα. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους πελάτες, τους συνεργάτες και το προσωπικό για την εμπιστοσύνη και την υποστήριξη που μας έδειξαν.  Αισιοδοξούμε ότι μέσα στο 2021 θα βιώσουμε τη σταδιακή επιστροφή στην κανονικότητα.», τονίζει χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τα επίσημα αποτελέσματα:

Ο κύκλος εργασιών του ομίλου ανήλθε σε €6,51 εκ. ευρώ το 2020, έναντι €8,07 εκ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης.

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών και αποσβέσεων του ομίλου ανήλθαν σε €1,61 εκατ. το 2020 έναντι €2,85 εκατ. της προηγούμενης χρήσης.

Τα κέρδη μετά από φόρους του ομίλου ανήλθαν στα €1,01 εκατ. για τη χρήση 2020 έναντι κερδών €1,64 εκατ. της προηγούμενης χρήσης.

Οι βασικοί δείκτες για τον όμιλο διαμορφώνονται ως εξής:

  • Περιθώριο Κέρδους προ φόρων 23,46%
  • Καθαρό Περιθώριο Κέρδους 15,51%
  • Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων 18,86%
  • Απόδοση Ενεργητικού 10,89%

 Τα Κέρδη ανά μετοχή ανήλθαν σε €0,3384.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here