Η Euroseas Ltd., ιδιοκτήτρια και διαχειριστής πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων και πάροχος θαλάσσιας μεταφοράς containers, συμφερόντων του εφοπλιστή Αριστείδη Πίττα, ανακοίνωσε τα αποτελέσματά της για το τρίμηνο και εννιάμηνο που έληξαν στις 30 Σεπτεμβρίου 2023.

Οικονομικά στοιχεία τρίτου τριμήνου 2023:

-Συνολικά καθαρά έσοδα 50,7 εκατ. $.
-Καθαρό εισόδημα 32,2 εκατομμυρίων δολαρίων ή 4,67 δολ. ανά μετοχή.

-Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη για την περίοδο ανήλθαν σε 28,2 εκατομμύρια δολάρια ή 4,08 δολάρια ανά μετοχή.

-Το προσαρμοσμένο EBITDA διαμορφώθηκε στα 34,5 εκατομμύρια δολάρια.

-Η εταιρεία διένειμε τριμηνιαίο μέρισμα 0,50 $ ανά μετοχή για το τρίτο τρίμηνο του 2023, προς τους μετόχους.

Οικονομικά στοιχεία 9μήνου 2023:

-Συνολικά καθαρά έσοδα 140,3 εκατομμυρίων δολαρίων.

-Καθαρό εισόδημα 89,8 εκατομμυρίων $ ή 12,95 $ ανά μετοχή.

-Τα προσαρμοσμένα καθαρά έσοδα1 για την περίοδο ήταν 78,9 εκατομμύρια δολάρια ή 11,37 δολάρια ανά μετοχή.

-Το προσαρμοσμένο EBITDA1 ανήλθε σε 91,1 εκατομμύρια δολάρια.

Ο Αριστείδης Πίττας, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Euroseas σχολίασε:

«Μέχρι το τέλος του τρίτου τριμήνου του 2023, οι τιμές της αγοράς εμπορευματοκιβωτίων μειώθηκαν κατά 20-25% για τους τύπους πλοίων του στόλου μας σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2023. Επιπλέον, τον Οκτώβριο και στις αρχές Νοεμβρίου, οι τιμές συνέχισαν την πτωτική τους πορεία υποχωρώντας περίπου άλλο 5%. Ωστόσο, οι τρέχουσες τιμές ναύλωσης είναι, για τα τμήματα που δραστηριοποιούμαστε, υψηλότερες και σε αρκετές περιπτώσεις σημαντικά υψηλότερες από το επίπεδό τους τον Δεκέμβριο του 2019, λίγο πριν την πανδημία. Η πτώση της ζήτησης, η μείωση της αναποτελεσματικότητας στο παγκόσμιο σύστημα μεταφορών και η άνοδος των παραδόσεων πλοίων που παραγγέλθηκαν κατά τα χρόνια της άνθησης προκάλεσαν τη μείωση των επιτοκίων.

Όπως είναι προφανές, μια από τις προκλήσεις στην αγορά είναι η απορρόφηση του βιβλίου παραγγελιών πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων που εξακολουθεί να βρίσκεται στο 26,6% περίπου του υπάρχοντος στόλου. Αυτό το βιβλίο παραγγελιών επικεντρώνεται σε μεγάλο βαθμό στα μεγαλύτερα τμήματα εμπορευματοκιβωτίων και πολύ λιγότερο στα feeder που διαχειριζόμαστε. Επιπλέον, το ηλικιακό προφίλ του στόλου feeder διαθέτει σε ένα ποσοστό, περίπου 25%, πλοία ηλικίας άνω των 20 ετών που είναι κύρια υποψήφια για απομάκρυνση . Ωστόσο, αν και το μέγεθος του στόλου feeder θα μπορούσε να μειωθεί και να προσφέρει καλύτερη ισορροπία προσφοράς/ζήτησης και, κατά συνέπεια, κάποια προστασία από περαιτέρω πιέσεις τιμών, ο τόνος στην αγορά πιθανότατα θα καθοριστεί από το μεγάλο βιβλίο παραγγελιών των πλοίων ενδιάμεσου και μεγάλου όγκου μεταφοράς containers.

«Με βάση το συσσωρευμένο συσσωρευμένο εισόδημα άνω των 400 εκατομμυρίων δολαρίων που έχουμε αναπτύξει το 2021 και το 2022, πιστεύουμε ότι είμαστε σε μεγάλο βαθμό προστατευμένοι από οποιεσδήποτε αρνητικές εξελίξεις στον κλάδο κατά τη διάρκεια του 2024. Επιπλέον, έχουμε μια σημαντική ασφαλή βάση εσόδων για το 2025 έχοντας καλύψει περισσότερα από 25% των ημερών λειτουργίας μας σε άκρως κερδοφόρα επίπεδα. Η ρευστότητά μας αυξάνεται γρήγορα, γεγονός που θα μας επιτρέψει να χρηματοδοτήσουμε εύκολα το μετοχικό τμήμα του προγράμματος νεότευκτων ισχυρών πλοίων μας, να συνεχίσουμε να καταβάλουμε ένα πολύ σημαντικό μέρισμα και να εκτελούμε το πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών μας…

«Σε αυτό το πλαίσιο, θα συνεχίσουμε να καταβάλουμε το τριμηνιαίο μέρισμα των $0,50 ανά μετοχή και θα συνεχίσουμε να εκτελούμε το πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών μας, καθώς πιστεύουμε ότι η επαναγορά της μετοχής μας, η οποία διαπραγματεύεται σημαντικά χαμηλότερη από την καθαρή αξία ενεργητικού της, αντιπροσωπεύει μια μεγάλη επενδυτική ευκαιρία».