Ανάλυση του Κώστα Σιαμπράκου για την αγορά των Α/Κ την περίοδο: 24/8/2021 – 31/8/2021                                                  

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ
        Μεταβολή Μεταβολή Μέση
  Αριθμός Σύνολο Σύνολο Ενεργ/κού Μεριδίων Απόδοση
  ΟΣΕΚΑ Ενεργ/κού Μεριδίων 24-08-21 24-08-21 24-08-21
Κατηγορία(ες)   31-08-21 31-08-21 31-08-21 31-08-21 31-08-21
Funds of Funds Μετοχικά 36 609.919.521 127.660.954 1,01% 0,34% 0,58%
Funds of Funds Μικτά 44 1.431.310.358 336.518.289 0,97% 1,27% 0,02%
Funds of Funds Ομολογιακά 4 81.214.906 7.281.604 0,65% 0,89% -0,33%
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ 9 449.786.233 59.277.294 0,77% 0,15% -0,01%
Διαχείρισης Διαθεσίμων Βραχ. Διάρκειας
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής 3 31.470.421 2.878.113 0,49% 0,13% 0,25%
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών 20 156.832.772 24.816.176 0,19% -0,18% 0,04%
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών 8 18.685.164 6.831.453 0,18% -0,59% 0,69%
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη 2 33.636.867 10.320.864 1,91% -0,13% 1,97%
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή 5 22.667.871 2.626.418 3,34% 2,81% 0,19%
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας 42 1.302.800.883 491.944.460 1,60% -0,05% 1,76%
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης 8 62.727.504 14.714.406 1,84% 1,96% 0,17%
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια 51 2.380.942.789 277.176.396 0,55% 0,28% 0,19%
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή 41 740.804.907 158.313.719 -0,08% 0,35% -0,36%
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας 45 2.073.109.071 282.159.955 0,05% 0,58% -0,68%
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά – Αναπτυγμένων Χωρών 10 505.825.750 124.429.075 -0,69% 0,00% -0,59%
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά – Αναπτυσσόμενων Χωρών 1 4.413.554 487.513 0,40% 0,01% 0,40%
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης 8 158.845.708 29.894.414 -0,47% -0,50% -0,23%
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Υψηλής Απόδοσης
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return 4 297.254.069 208.613.443 0,54% 0,74% -0,20%
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου 11 89.083.413 7.423.183 -0,66% -0,37% -0,34%
ΣΥΝΟΛΑ 352 10.451.331.762 2.173.367.728 0,55% 0,42%  

Πηγή: Ένωση Θεσμικών Επενδυτών. Επεξεργασία στοιχείων: Κώστας Σιαμπράκος

 

Με το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για την αγορά των Αμοιβαίων Κεφαλαίων έκλεισε η τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου και όλα δείχνουν ότι το φετινό έτος θα είναι πράγματι μία χρονιά “χρυσάφι”, εάν δεν υπάρξουν τυχόν αναπάντεχες καταστάσεις στους υπολειπόμενους τέσσερις τελευταίους μήνες του 2021.

Στην άνοδο του Ενεργητικού κατά 0,55% ή σε απόλυτα νούμερα 57,594 εκατ. €, που το διαμόρφωσαν περί των 10,451 δις €, τον πρώτο λόγο είχαν οι εισροές αξίας 46,401 εκατ. € και δευτερευόντως η μέση απόδοση των Μετοχικών Α/Κ Ελλάδας (1,76%) – ως φυσιολογική απόρροια της υπέρβασης των 900 μονάδων από τον ΓΔ δείκτη του ΧΑ. Παράλληλα, υπήρξε ενίσχυση μεριδίων της τάξεως του 0,42%.

Ως φυσικό επακόλουθο των παραπάνω ήταν το Ενεργητικό να καταγράψει νέα υψηλά έτους, που κυμαίνονται στο 29,13%. Ομοίως για τα μερίδια, που κινούνται με αυξητικό ρυθμό 22,60%, όπως βέβαια και για τις εισροές, των οποίων η αξία αγγίζει πλέον τα 1,741 δις €.

Ο δε βαθμός έντασης των εισροών στην ενίσχυση του Ενεργητικού παραμένει ‘κολλημένος” στα υψηλότατα επίπεδα του 73,87% (εισροές προς αύξηση κεφαλαιοποίησης 2,357 δις, από την έναρξη του έτους).

Ως προς την “τσέπη” των μεριδιούχων, η εβδομαδιαία μέση απόδοση της αγοράς είχε θετικό πρόσημο +0,19%.

Από τις 19 κατηγορίες των Α/Κ, οι 11 επέτυχαν κέρδη, ενώ οι 8 ζημιές. Σε μέση θετική απόδοση ξεχώρισαν (πλην των Μετοχικών Α/Κ Ελλάδας, που έχουμε ήδη αναφέρει), τα Μετοχικά Α/Κ Δείκτη με 1,97%, τα Μετοχικά Α/Κ Αναπτυσσόμενων Αγορών με 0,69% και τα Funds of Funds Μετοχικά με 0,58%.

Οι δηλώσεις του προέδρου Τζερόμ Πάουελ, της Ομοσπονδιακής Κεντρικής Τράπεζας των ΗΠΑ, ότι ο πιθανός χρόνος έναρξης της σύσφιξης της οικονομικής πολιτικής θα είναι ναι μεν ο μήνας Δεκέμβριος, αλλά, η οποιαδήποτε αύξηση των επιτοκίων θα αργήσει αρκετά, όχι μόνον κατεύνασε τις ανησυχίες των μετοχικών αγορών, αλλά πολλές από αυτές τις οδήγησε σε νέα ρεκόρ (άλλωστε η ηρεμία αυτή βοήθησε στο να “ακουμπήσει” και ο δικός μας ΓΔ τις 929 μονάδες).

Στον αντίποδα, κακή ήταν η εβδομάδα για τις αποδόσεις των περισσοτέρων Ομολογιακών κατηγοριών, που ουσιαστικά ήταν οι μόνες με αρνητική μέση απόδοση. Σε μέση υποχώρηση καθαρών τιμών ξεχώρισαν τα Ομολογιακά Α/Κ Ελλάδας με -0,68%, τα Ομολογιακά Α/Κ Κρατικά Αναπτυγμένων Χωρών με -0,59% και τα Ομολογιακά Α/Κ Διεθνή με -0,36%.

Η παραμονή της επενδυτικής εμπιστοσύνης στο Θεσμό είχε ως αποτέλεσμα, για ακόμη μία εβδομάδα, ο αριθμός των κατηγοριών με αγορές μεριδίων (14) να υπερβαίνει των κατηγοριών με πωλήσεις (5).

Ο μεγαλύτερος όγκος εισροών έλαβε χώρα στα Funds of Funds Μικτά με 14,472 εκατ. € και στα Ομολογιακά Α/Κ Ελλάδας με 12,757 εκατ. €.

Ακολούθησαν τα Μικτά Α/Κ με 8,070 εκατ. €, τα ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ με 3,448 εκατ. € και τα Funds of Funds Μετοχικά με 3,408 εκατ. €.

Αντιθέτως, τις υψηλότερες εκροές υπέστησαν τα Μετοχικά Α/Κ Ελλάδας με 1,865 εκατ. € (οι πωλήσεις στις υπόλοιπες 4 κατηγορίες ήταν πολύ μικρής αξίας). Το πρόβλημα της επενδυτικής εμπιστοσύνης ή εναλλακτικά της αδιαφορίας προς τα Μετοχικά Α/Κ Ελλάδας παρέμεινε άλυτο και τον Αύγουστο: σε ένα μήνα θερινών διακοπών που υπήρξε, όμως, υψηλός όγκος εισροών 180,419 εκατ. €, η κατηγορία που δραστηριοποιείται άμεσα στο ΧΑ έκλεισε με εκροές 1,742 εκατ. €.

  • ΟΙ ΟΣΕΚΑ (Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες) ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ

ΚΑΙ

  • ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ
    ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here