Αντιμέτωπη με πολλαπλές προκλήσεις, που απαιτούν ταχύτατα αντανακλαστικά, βρίσκεται, τα τελευταία χρόνια, η εγχώρια βιομηχανία τροφίμων και ποτών. Την τηλευταία τριετία, ο κλάδος αντιμετωπίζει συνεχείς προκλήσεις, αφενός λόγω της πανδημίας, αφετέρου από τις πρόσφατες αλλεπάλληλες κρίσεις (ενεργειακή, γεωπολιτική). 

Για τα παραπάνω θέματα, και για πολλά άλλα, μας μιλά ο κ. Άγις Πιστιόλας, πρόεδρος του ΔΣ της Πρωτοβουλίας ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ. 

στην Κυρέλα Πέτρου

Κύριε Πιστιόλα, πού εστιάζεται σήμερα η στρατηγική της Πρωτοβουλίας ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ;

Στόχος της ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ είναι η εκπαίδευση του καταναλωτή όχι μόνο με το να διαλέγει ελληνικά προϊόντα, αλλά και να είναι σε θέση να αναγνωρίζει τα οφέλη για τον ίδιο και τη χώρα από αυτήν τη συνειδητή επιλογή. 

Το μέγιστο της προστιθέμενης αξίας για την Ελλάδα, οι στοχευμένες δράσεις στο πλαίσιο των συνεργειών των μελών και η ανάδειξη του παραγωγικού και επιχειρηματικού πολιτισμού της χώρας μας αποτελούν τους διαχρονικούς στόχους της κοινότητας. Μέσα από τους στόχους συμβάλλουμε στην ελληνική οικονομία και κοινωνία, στηρίζοντας κατά το μέγιστο δυνατό τον Έλληνα πολίτη.

Πώς κρίνετε τα αποτελέσματα από τις συνέργειες που αναπτύσσονται μεταξύ των μελών σας και ποια είναι τα επόμενα βήματα προς αυτήν την κατεύθυνση;

Κοινό χαρακτηριστικό των μελών της κοινότητας αποτελεί ο ομοιογενής χαρακτήρας, το επίπεδο συνοχής που έχει επιτευχθεί μεταξύ τους και ο προσανατολισμός στις εξαγωγές, που είναι μέρος του DNA τους. 

Η «ισχύς εν τη ενώσει» και το σημαντικό αποτύπωμα των εταιρειών-μελών έχουν συμβάλει σημαντικά στις συνέργειες που υλοποιεί τα τελευταία χρόνια η κοινότητα. Συγκεκριμένα, με τον στρατηγικό σχεδιασμό που ακολουθείται, η κοινότητα υλοποιεί δράσεις στο λιανεμπόριο, συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις εταιρειών που ανήκουν στον ίδιο κλάδο καθώς και συνεργασίες για άνοιγμα νέων αγορών-στόχων στο εξωτερικό. 

Ένα ακόμα πρωτοπόρο χαρακτηριστικό που διέπει την ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ είναι η κοινή τηλεοπτική, outdoor και digital καμπάνια για την επικοινωνία του Σήματος στους καταναλωτές. 

H κοινότητα έχει δημιουργήσει ομάδες εργασίας που αποτελούνται από στελέχη των εταιρειών-μελών που προέρχονται από το ίδιο τμήμα, όπως Εξαγωγών, HR, Marketing και IT. Στο πλαίσιο αυτό, επιχειρηματίες και στελέχη ανταλλάσσουν τεχνογνωσία, ιδέες και συμβάλλουν στην υλοποίηση των projects που έχουν αποφασιστεί στην Ολομέλεια και από το Διοικητικό Συμβούλιο. Ο σχεδιασμός αυτός αποτελεί πρωτότυπη συνεργασία μεταξύ των στελεχών των επιχειρήσεων και νοείται ως best practice. 

Η Πρωτοβουλία για τα επόμενα χρόνια προσβλέπει στην είσοδο περισσότερων εταιρειών-μελών από διαφορετικές κατηγορίες της αγοράς, όπως φαρμακοβιομηχανίες, εταιρείες ένδυσης/υπόδησης, δομικών υλικών, παραγωγής προϊόντων software κ.ά.

Εκτιμάτε ότι η Πολιτεία παρέχει επαρκή στήριξη για την ανάπτυξη της εγχώριας παραγωγής; Έχετε θέσει κάποια αιτήματα σχετικά;

Η επιχειρηματικότητα έρχεται αντιμέτωπη με πολυεπίπεδες προκλήσεις. Το ενεργειακό κόστος, οι αυξήσεις των τιμών των πρώτων υλών και οι αυξήσεις των μεταφορικών είναι τα νέα δεδομένα που αντιμετωπίζει το σύνολο των επιχειρήσεων της χώρας τους τελευταίους μήνες. 

Η ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ έχει θέσει ως έναν από τους τρεις πυλώνες της τη Δημόσια Παρέμβαση. Συστηματικά, πραγματοποιεί συναντήσεις με εκπροσώπους της Πολιτείας και με παράγοντες της οικονομίας, στους οποίους γίνεται παρουσίαση συγκεκριμένων θέσεων της Πρωτοβουλίας που απασχολούν τις αμιγώς ελληνικές μεταποιητικές επιχειρήσεις. 

Προσφάτως, η ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ προχώρησε σε παρέμβαση για την αναθεώρηση της οδηγίας για τις καθυστερήσεις πληρωμών. Πάνω από το 60% των επιχειρήσεων της ΕΕ εξακολουθούν να μην πληρώνονται εγκαίρως, ενώ οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) πλήττονται περισσότερο. Η παρέμβαση της κοινότητας έχει θέσει ως στόχο τη βοήθεια προς τις ΜμΕ με την αναθεώρηση των υφιστάμενων κανόνων της ΕΕ για τις πληρωμές, με βάση τα διαθέσιμα και τα επικείμενα στοιχεία, ώστε να προωθηθεί η οριστική στροφή προς μια νοοτροπία «έγκαιρης πληρωμής». 

Συνολικά, η λύση που εφαρμόζει και προτείνει η κοινότητα για την ανάπτυξη της εγχώριας παραγωγής είναι η ένωση δυνάμεων των μελών και η εξεύρεση λύσεων από κοινού για την αποτελεσματικότερη διαχείριση των προκλήσεων.

Από το περιοδικό ΧΡΗΜΑ