H Coca-Cola HBC AG, Όμιλος παραγωγής καταναλωτικών προϊόντων προσανατολισμένος στην ανάπτυξη και στρατηγικός εταίρος εμφιάλωσης της The Coca-Cola Company, παρουσιάζει τα οικονομικά αποτελέσματά της για το δωδεκάμηνο που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2022.

Ετήσια βασικά μεγέθη

 • Η εστίαση στις στρατηγικές προτεραιότητες και η εξαιρετική υλοποίηση της στρατηγικής απέφεραν άλλο ένα έτος ισχυρής οργανικής ανάπτυξης[1] που οφείλεται, στην τιμολογιακή πολιτική, στο μείγμα προϊόντων και στην αύξηση του όγκου πωλήσεων.
  • Τα καθαρά έσοδα από πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 14,2% σε οργανική βάση και κατά 28,3% σε δημοσιευμένη βάση.
  • Εξαιρουμένης της Ρωσίας και της Ουκρανίας, η αύξηση των καθαρών εσόδων από πωλήσεις διαμορφώθηκε σε 22,7% σε οργανική βάση.
  • Τα καθαρά έσοδα από πωλήσεις ανά κιβώτιο αυξήθηκαν κατά 15,9% σε οργανική βάση, επωφελούμενα από την τιμολογιακή πολιτική και τις στοχευμένες ενέργειες για τη βελτίωση του μείγματος προϊόντων σε όλη τη διάρκεια του έτους.
  • Σημειώθηκε αύξηση του όγκου πωλήσεων σε ευρεία βάση, εξαιρουμένης της Ρωσίας και της Ουκρανίας, οφειλόμενη κατά κύριο λόγο στις κατηγορίες προτεραιότητας: ανθρακούχα αναψυκτικά, ποτά ενέργειας και καφές.
  • Η εξαιρετική υλοποίηση της στρατηγικής οφείλεται στις στοχευμένες δράσεις στα κανάλια διανομής, καθώς και στην κατηγοριοποίηση των πελατών.
  • Αύξηση του μεριδίου αγοράς τόσο σε όγκο όσο και σε αξία.

 • Τα συγκρίσιμα λειτουργικά κέρδη αυξήθηκαν κατά 11,9%, στα €929,7 εκατ., με άνοδο 1,3% των συγκρίσιμων λειτουργικών κερδών σε οργανική βάση, καθώς η τιμολογιακή πολιτική, το μείγμα προϊόντων και η πειθαρχημένη διαχείριση του κόστους ενίσχυσαν τα κέρδη παρά το δύσκολο πληθωριστικό περιβάλλον.
  • Η λειτουργική μόχλευση και οι εξοικονομήσεις λειτουργικών εξόδων οδήγησαν σε βελτίωση των λειτουργικών εξόδων ως ποσοστό των καθαρών εσόδων από πωλήσεις κατά 50 μονάδες βάσης.
  • Συνεχιζόμενες δαπάνες μαρκετινγκ αυξημένες κατά 11,5% εξαιρουμένης της Ρωσίας και της Ουκρανίας.
  • Τα συγκριτικά μεγέθη του 2021 περιελάμβαναν όφελος €23 εκατ. από εφάπαξ πώληση ενσώματων παγίων στην Κύπρο.

 

 • Οι συνεχιζόμενες επενδύσεις στις στρατηγικές προτεραιότητες οδηγούν σε μία κερδοφόρα και βιώσιμη ανάπτυξη.
  • Οι επενδύσεις στην παραγωγική δυναμικότητα και τις δυνατότητες των ανθρακούχων αναψυκτικών και των ποτών ενέργειας συμβάλλουν σε συνεπείς επιδόσεις.
  • Αυξήση των επενδύσεων για την υποστήριξη προτεραιοποιημένων ευκαιριών στα δεδομένα, το ψηφιακό εμπόριο, την Αίγυπτο και την κατηγορία του καφέ.
  • Επιτάχυνση της υλοποίησης των στόχων που σχετίζονται με τη βιωσιμότητα, εγκαινιάζοντας τη νέα εγκατάσταση ανακυκλωμένου PET (rPET) στην Ιταλία, αξίας €30 εκατ.
 • Ακόμη μία χρονιά με υψηλότερο από ποτέ επίπεδο καθαρών ταμειακών ροών και αυξημένο μέρισμα.
  • Σημειώθηκε αύξηση των συγκρίσιμων κερδών ανά μετοχή κατά 7,7%, συμπεριλαμβανομένων των αναμενόμενων επιπτώσεων από τον υψηλότερο φορολογικό συντελεστή και την αύξηση των χρηματοοικονομικών εξόδων.
  • Οι καθαρές ταμειακές ροές αυξήθηκαν κατά €43,8 εκατ., στα €645,1 εκατ., χάρη στη βελτιωμένη κερδοφορία και την αποτελεσματική διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης.
  • Έκδοση του πρώτου πράσινου ομολόγου συνολικού ποσού €500 εκατ.
  • Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει μέρισμα ανά μετοχή €0,78, αυξημένο κατά 9,9% σε ετήσια βάση, το οποίο αντιπροσωπεύει ποσοστό καταβολής μερίσματος 46%.

Βασικά στοιχεία ανά τομέα

Ισχυρή δυναμική στον τομέα των αναπτυγμένων και αναπτυσσόμενων αγορών. Οι αναδυόμενες αγορές έχουν επηρεαστεί από την υποχώρηση του όγκου πωλήσεων στη Ρωσία και την Ουκρανία.

 • Αναπτυγμένες αγορές: Τα καθαρά έσοδα από πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 18,6% σε οργανική βάση, με καλά ισορροπημένη αύξηση του όγκου πωλήσεων και των εσόδων ανά κιβώτιο. Τα λειτουργικά κέρδη ενισχύθηκαν κατά 1,3% σε οργανική βάση.
 • Αναπτυσσόμενες αγορές: Τα καθαρά έσοδα από πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 29,0% σε οργανική βάση, κυρίως χάρη στη διψήφια αύξηση του όγκου πωλήσεων στις βασικές αγορές. Τα λειτουργικά κέρδη ενισχύθηκαν κατά 12,7% σε οργανική βάση.
 • Αναδυόμενες αγορές: Τα καθαρά έσοδα από πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 5,5% σε οργανική βάση με αύξηση 23,5% εξαιρουμένης της Ρωσίας και της Ουκρανίας. Τα λειτουργικά κέρδη μειώθηκαν κατά 1,1% σε οργανική βάση.

Ο κ. Zoran Bogdanovic, Διευθύνων Σύμβουλος της Coca-Cola HBC AG, σχολίασε:

 • «Το 2022, σημειώσαμε εξαιρετικές επιδόσεις εν μέσω ενός δυσμενούς περιβάλλοντος, επιτυγχάνοντας ιστορικά υψηλά επίπεδα πωλήσεων, συγκρίσιμων λειτουργικών κερδών και καθαρών ταμειακών ροών.
 • Τα οφέλη από τον καθορισμό προτεραιοτήτων ως προς το χαρτοφυλάκιο προϊόντων μας ήταν ξεκάθαρα, με τα ανθρακούχα αναψυκτικά, τα ποτά ενέργειας και τον καφέ να συμβάλλουν κατά κύριο λογο στην ανάπτυξη.
 • Η καταναλωτική ζήτηση για τα προϊόντα μας και τις κατηγορίες μας παρέμεινε ισχυρή. Χάρη στη δυναμική των προϊόντων μας και τη συνεχή επένδυση στην ανάπτυξη των δυνατοτήτων μας, καταφέραμε να εξισορροπήσουμε τις βελτιώσεις στην τιμολογιακή μας πολιτική και στο μείγμα προϊόντων, επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα ισχυρή αύξηση στα μερίδια αγοράς για ακόμη μία χρονιά.
 • Σημειώνουμε καλή πρόοδο όσον αφορά τους στόχους που έχουμε θέσει στο πλαίσιο των Mission 2025 και NetZeroby40, με σημαντικότερα ορόσημα της χρονιάς το άνοιγμα νέας εγκατάστασης rPET στην Ιταλία και την έκδοση του πρώτου πράσινου ομολόγου.
 • Οι ισχυρές επιδόσεις μας είναι απόδειξη του πάθους και της αφοσίωσης των ανθρώπων μας και θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους πελάτες, τους συνεργάτες και τους εργαζομένους μας για τη συνεχή δέσμευση και υποστήριξή τους.
 • Όσον αφορά το 2023, λαμβάνοντας υπόψη τις επιδόσεις μας στη διάρκεια των ετών, το χαρτοφυλάκιό μας, τις δυνατότητές μας, την ποικιλομορφία των αγορών μας και πάνω απ’ όλα τις ικανότητες των ανθρώπων μας, είμαστε πεποισμένοι ότι θα επιτύχουμε ακόμη μία χρονιά ισχυρής στρατηγικής και οικονομικής προόδου, επιταχύνοντας την πορεία μας προς το όραμά μας να γίνουμε ο κορυφαίος 24/7 συνεργάτης στον κλάδο των ποτών.»

 

 

 

Πλήρες έτος    
2022 2021 % Μεταβολή σε δημοσιευμένη βάση % Μεταβολή σε οργανική βάση1
Όγκος πωλήσεων (εκατ. κιβώτια) 2.711,8 2.412,7 12,4% -1,5%
Καθαρά έσοδα από πωλήσεις (€ εκατ.) 9.198,4 7.168,4 28,3% 14,2%
Καθαρά έσοδα από πωλήσεις ανά κιβώτιο (€) 3,39 2,97 14,2% 15,9%
Λειτουργικά κέρδη (€ εκατ.) 703,8 799,3 -11,9%
Συγκρίσιμα λειτουργικά κέρδη1 (€ εκατ.) 929,7 831,0 11,9% 1,3%
Λειτουργικό περιθώριο κέρδους (%) 7,7 11,2 -350bps
Συγκρίσιμο λειτουργικό περιθώριο κέρδους 1 (%) 10,1 11,6 -150bps -130bps
Καθαρά κέρδη 2 (€ εκατ.) 415,4 547,2 -24,1%
Συγκρίσιμα καθαρά κέρδη1,2 (€ εκατ.) 624,9 578,1 8,1%
Βασικά κέρδη ανά μετοχή (€ εκατ.) 1,134 1,499 -24,3%
Συγκρίσιμα κέρδη ανά μετοχή1 (€ εκατ.) 1,706 1,584 7,7%
Καθαρές ταμειακές ροές1 (€ εκατ.) 645,1 601,3 7,3%

 

Οι υποσημειώσεις παρουσιάζονται στο τέλος της σελίδας 1.

 

Επιχειρηματικές προοπτικές

Το 2022 επωφεληθήκαμε από καλύτερες του αναμενόμενου οικονομικές επιδόσεις, παρά τις ιδιαίτερα δυσμενείς συνθήκες για την επιχείρησή μας. Συνεχίζοντας να λαμβάνουμε πάντα υπόψη τους μακροοικονομικούς και γεωπολιτικούς κινδύνους, έχουμε μεγάλη εμπιστοσύνη στο ευρύ χαρτοφυλάκιό μας και τις ευκαιρίες στις ποικιλόμορφες αγορές μας, που ενισχύονται από τις δυνατότητες τις οποίες έχουμε θέσει ως προτεραιότητα, την εμπορική μας στρατηγική με επίκεντρο τον πελάτη και, πάνω από όλα, τις ικανότητες των ανθρώπων μας. Δίνουμε προτεραιότητα στις επενδύσεις στις διάφορες κατηγορίες και αγορές όπου δραστηριοποιούμαστε, προκειμένου να ενισχύσουμε τη βιώσιμη ανάπτυξη.

 

 • Το 2023 αναμένουμε να επιτύχουμε οργανική αύξηση των καθαρών εσόδων από πωλήσεις για τον Όμιλο πάνω από το εύρος-στόχο του 5-6%.

 

 • Συνεχίζουμε να αντιμετωπίζουμε συνεχή πληθωρισμό και αναμένουμε αύξηση του κόστους πωληθέντων ανά κιβώτιο περίπου στο μεσαίο επίπεδο του εύρους 10-20% για το 2023.

 

 • Αναμένουμε ότι τα συγκρίσιμα λειτουργικά κέρδη του Όμιλου θα επηρεαστούν αρνητικά κατά €25 – 35 εκατ., από την επίδραση μετατροπής των αποτελεσμάτων στο νόμισμα αναφοράς του Ομίλου, λόγω μεταβολής των συναλλαγματικών ισοτιμιών.

 

 • Το 2023, αναμένουμε ανάπτυξη λειτουργικών κερδών στο εύρος -3% έως +3% σε οργανική βάση.

 

 

Αναπτυγμένες αγορές: Ελλάδα

Ο όγκος πωλήσεων στην Ελλάδα αυξήθηκε κατά 9,1%. Ο όγκος πωλήσεων στην κατηγορία των μη ανθρακούχων αναψυκτικών αυξήθηκε κατά χαμηλό διψήφιο ποσοστό, κυρίως λόγω της κατηγορίας του νερού, η οποία κατέγραψε καλές επιδόσεις, καθώς η κατανάλωση στο κανάλι εκτός σπιτιού παρουσίασε ανάκαμψη. Η κατηγορία των ανθρακούχων αναψυκτικών αυξήθηκε κατά υψηλό μονοψήφιο ποσοστό, κυρίως λόγω της Coke Zero, της Fanta και των ανθρακούχων αναψυκτικών για ενήλικες, ενώ τα ποτά ενέργειας σημείωσαν άνοδο στο μέσο επίπεδο του εύρους 20-30%.

 

 

 

 

 

CocaCola HBC Group

 

Η Coca-Cola HBC είναι Όμιλος παραγωγής καταναλωτικών προϊόντων και στρατηγικός εταίρος εμφιάλωσης της The Coca-Cola Company. Δημιουργούμε αξία για όλους τους κοινωνικούς εταίρους μας στηρίζοντας ενεργά την κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη των κοινοτήτων όπου δραστηριοποιούμαστε και πιστεύουμε ότι η μελλοντική ανάπτυξή μας συνδέεται στενά με τη δέσμευσή μας για έναν θετικότερο αντίκτυπο στο περιβάλλον. Από κοινού, οι πελάτες μας και εμείς εξυπηρετούμε 715 εκατομμύρια καταναλωτές σε μια ευρεία γεωγραφική περιοχή που καλύπτει 29 χώρες σε τρεις ηπείρους. Το χαρτοφυλάκιό μας είναι ένα από τα πιο ισχυρά, τα πιο πλούσια και τα πιο ευέλικτα στη βιομηχανία ποτών και αναψυκτικών, καθώς προσφέρει κορυφαία σήματα στις κατηγορίες των ανθρακούχων αναψυκτικών, των χυμών, του εμφιαλωμένου νερού, των ποτών για αθλούμενους, των ποτών ενέργειας, των ποτών βασισμένων σε φυτά, του έτοιμου προς κατανάλωση τσαγιού, του καφέ, των ανθρακούχων αναψυκτικών για ενήλικες και των premium οινοπνευματωδών ποτών. Αυτά τα ποτά και αναψυκτικά περιλαμβάνουν τα εξής σήματα: Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Schweppes, Kinley, Costa Coffee, Valser, Römerquelle, Fanta, Sprite, Powerade, FuzeTea, Dobry, Cappy, Monster και Adez. Προάγουμε ένα ανοικτό περιβάλλον εργασίας χωρίς αποκλεισμούς για τους 33.000 εργαζομένους μας, ενώ βρισκόμαστε στις πρώτες θέσεις αποτελεσμάτων βιωσιμότητας στους δείκτες αναφοράς ESG (Περιβάλλον, Κοινωνία, Διακυβέρνηση), όπως τους Δείκτες Βιωσιμότητας Dow Jones και τους Δείκτες CDP, MSCI ESG και FTSE4Good.

 

Οι μετοχές της Coca-Cola HBC είναι εισηγμένες στην premium κατηγορία του Χρηματιστηρίου Αξιών του Λονδίνου (LSE: CCH) και στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (ATHEX: EEE). Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη διεύθυνση https://www.coca-colahellenic.com.

1 Για λεπτομέρειες επί των Εναλλακτικών Δεικτών Μέτρησης Απόδοσης (ΕΔΜΑ), ανατρέξτε στις ενότητες «Εναλλακτικοί Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης» και «Ορισμοί και συμφωνίες Εναλλακτικών Δεικτών Μέτρησης Απόδοσης (ΕΔΜΑ)».

2 Τα καθαρά κέρδη και τα συγκρίσιμα καθαρά κέρδη αναφέρονται στα καθαρά κέρδη και στα συγκρίσιμα καθαρά κέρδη μετά φόρων αναλογούντα στους ιδιοκτήτες της μητρικής εταιρείας.

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here