Ο κλάδος της θεσμικής διαχείρισης, στην λήξη του πρώτου εξαμήνου του 2020, εμφανίζει σημαντικά βελτιωμένο συνολικό ύψος των υπό διαχείριση κεφαλαίων € 16,35 δισ., αυξημένο κατά 6,71% από την 31/3/2020.

Μετά τις αρνητικές επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19 που είχαν καταγραφεί στο πρώτο τρίμηνο, ο κλάδος αντέδρασε γρήγορα επανερχόμενος σε αυξητική τροχιά.  

Η σύνθεση του συνόλου της αγοράς στις 30.6.2020 αποτυπώνεται στο παρακάτω γράφημα.

Αναλυτικότερα στις επιμέρους κατηγορίες της θεσμικής διαχείρισης:

  • Με 30/6/2020, η συνολική αγορά των ΟΣΕΚΑ που διαχειρίζονται ελληνικές Α.Ε.Δ.Α.Κ. παρουσίασε αύξηση του συνολικού ενεργητικού κατά 9,9% από το προηγούμενο τρίμηνο, με το συνολικό ύψος των υπό διαχείριση κεφαλαίων να διαμορφώνεται σε €7,1 δισ.  (ΟΣΕΚΑ ν.4099/12 €5,42 δισ. και ΟΣΕΚΑ Ε.Ε. €1,68 δισ.). Η κατηγορία των Μετοχικών Ο.Σ.Ε.Κ.Α. κατέγραψε την μεγαλύτερη αύξηση αντανακλώντας κυρίως την πορεία των χρηματιστηριακών αγορών.

Οι συνολικές εισροές κεφαλαίων στους ΟΣΕΚΑ ανήλθαν σε   €161 εκ.

Όπως υποδηλώνουν οι κινήσεις εισροών – εκροών, η κατηγορία η οποία επηρεάστηκε περισσότερο από τον COVID-19 από την αρχή του έτους ήταν αυτή των Ομολογιακών Ο.Σ.Ε.Κ.Α., οι οποίοι όμως έδειξαν σημεία ανάκαμψης καταγράφοντας το δεύτερο τρίμηνο του έτους εισροές κεφαλαίων ύψους €38 δισ.   Πιο συγκεκριμένα, αυξημένες εισροές κατέγραψαν οι Ομολογιακοί Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Ελλάδας ύψους €29 εκ  και οι Διεθνή Ομολογιακοί Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ύψους €9 εκ. 

  • Το ενεργητικό των Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (Ο.Ε.Ε.) που διαχειρίζονται μέλη της Ε.Θ.Ε. σημείωσε επίσης αύξηση 6,7% από την 31.3.2020 και ανέρχεται σε €63,7 εκ.
  • Στον τομέα του Asset Management, το σύνολο των υπό διαχείριση κεφαλαίων των μελών της Ε.Θ.Ε., στο τέλος του δεύτερου τριμήνου του 2020, σημείωσε και αυτό αύξηση κατά 6,6% από την 31.3.2020 και διαμορφώθηκε σε €6.255 εκ.
  • Στον κλάδο των Α.Ε.Ε.Α.Π., το σύνολο των επενδύσεων σε ακίνητα με 31/12/2019 (τελευταία δημοσιευμένα στοιχεία), αυξήθηκε κατά 23,08% στα €2.934 εκ.

 

Ελληνική Ένωση Διαχειριστών Συλλογικών Επενδύσεων και Περιουσίας

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here