Το δρόμο για τη Βουλή παίρνει το μίνι ασφαλιστικό νομοσχέδιο του Υπουργείου εργασίας.

Το νομοσχέδιο συμμορφώνεται με περσινή απόφαση του ΣτΕ σύμφωνα με την οποία πρέπει να μειωθεί κατά 50% , στα 10 έτη, ο χρόνος παραγραφής των χρεών προς τον ΕΦΚΑ.

Προϋπόθεση οι οφειλές να μην έχουν αναζητηθεί από κάποιο ταμείο ή το ΚΕΑΟ.

Προβλέπεται επίσης ακόμη μεγαλύτερος περιορισμός της χρονικής περιόδου παραγραφής, από τα 10 στα 5 έτη, που αναμένεται να τεθεί σε ισχύ έναν χρόνο πιο νωρίς από τις αρχικές εκτιμήσεις, δηλαδή το 2026 αντί για το 2027.

Έτσι θα επιτευχθεί πλήρης ταύτιση με ό,τι ισχύει για τα χρέη προς την εφορία.

  • Η βασικότερη ρύθμιση που περιλαμβάνει το νομοσχέδιο αφορά τις αυξήσεις στις συντάξεις.

Πρόκειται για τη διάταξη που «ξεκλειδώνει» την έκδοση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης για τον υπολογισμό του ποσοστού αύξησης των συντάξεων από 1η Ιανουαρίου 2023 έως 31 Δεκεμβρίου 2023.

Η σχετική διάταξη που διέπει τη διαδικασία αναπροσαρμογής συντάξεων με βάση τον τιμάριθμο και την αύξηση του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος αναφέρει:

  • «Η απόφαση της περ. α της παρ. 4 του άρθρου 14 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85) περί αναπροσαρμογής των συντάξεων εκδίδεται μέχρι την 31 Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους με βάση τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην Εισηγητική Έκθεση του Κρατικού Προϋπολογισμού του έτους που αφορά. Διαφορές μεταξύ των επίσημων στοιχείων της Εισηγητικής Έκθεσης του Κρατικού Προϋπολογισμού και των αντίστοιχων στοιχείων που δημοσιεύει η ΕΛΣΤΑΤ λαμβάνονται υπόψη κατά τον καθορισμό του συντελεστή αύξησης των συντάξεων στην απόφαση του αμέσως επόμενου έτους και αποδίδονται».

Με απλά λόγια για την αναπροσαρμογή των συντάξεων θα εκδίδεται με απόφαση μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους.

Η μέθοδος που θα χρησιμοποιείται για τις ετήσιες αυξήσεις, θα προκύπτει μέσω των στοιχείων που θα υπάρχουν στην Εισηγητική Έκθεση του Κρατικού Προϋπολογισμού του εκάστοτε έτους.

Το σημαντικό, όμως, είναι ότι στο ενδεχόμενο που υπάρχουν αποκλίσεις μεταξύ των προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό στοιχείων και των οριστικών στοιχείων που θα ανακοινώνει η ΕΛΣΤΑΤ, αυτές θα συνυπολογίζονται στις αυξήσεις του επόμενου έτους.

Πέρα, όμως, από το θέμα των αυξήσεων, το μίνι ασφαλιστικό αγγίζει και το ακανθώδες θέμα των χρεών, προβλέποντας παραγραφή χρεών για σχεδόν 250.000 επαγγελματίες, εφόσον όμως αυτά μέσα σε διάστημα 10 ετών δεν έχουν βεβαιωθεί και δεν έχουν αναζητηθεί.

Την ίδια στιγμή, μέσω ειδικής διάταξης, θα διευρύνονται οι δόσεις της πάγιας ρύθμισης οφειλών από 12 σε 24, ενώ δικαίωμα μετατροπής στο νέο, ευνοϊκότερο καθεστώς ρυθμίσεων θα έχουν και όσοι βρίσκονται ήδη σε καθεστώς καταβολής δόσεων.

Αυτό, θα αποφασίστηκε ώστε να περιοριστεί η μηνιαία επιβάρυνσή των ανθρώπων που είχαν ήδη ενταχθεί στο παλαιό καθεστώς. Αξίζει να σημειωθεί ότι το ελάχιστο μηνιαίο ποσό της δόσης θα είναι 50 ευρώ.

  • Στο σχέδιο νόμου περιλαμβάνεται επίσης το πρόγραμμα επιδότησης ασφαλιστικών εισφορών σε επιχειρήσεις που από την 1η Ιανουαρίου 2023 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023 μετατρέπουν συμβάσεις μισθωτών εργαζομένων με μερική απασχόληση σε συμβάσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης.

Το πρόγραμμα αφορά επιχειρήσεις που στις 9 Σεπτεμβρίου 2022 απασχολούσαν εργαζομένους με σύμβαση μερικής απασχόλησης σε ποσοστό άνω του 50%. Επιλέξιμες για μετατροπή είναι οι συμβάσεις μερικής απασχόλησης που έχουν συναφθεί μέχρι και τις 9 Σεπτεμβρίου 2022.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here