Σε συνέχεια της από 09.02.2023 δημοσιοποίησης υποβολής υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης από την Τρ. Πειραιώς προς τους μετόχους της Marfin Investment Group (η «Εταιρεία») για την απόκτηση του συνόλου των κοινών ονομαστικών, μετά ψήφου, μετοχών τους, η Πειραιώς Financial Holdings A.E., μητρική της Τράπεζας Πειραιώς, γνωστοποιεί, ότι η τελευταία απέκτησε στις 28 Φεβρουαρίου 2023 μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών 1.366.148 μετοχές της Εταιρείας, με τιμή απόκτησης €0,2170 ανά μετοχή, η οποία ισούται με την τιμή της Δημόσιας Πρότασης.

Οι μετοχές αυτές αντιπροσωπεύουν ποσοστό 0,1454 % των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Κατόπιν αυτών, η Τράπεζα Πειραιώς κατέχει πλέον 507.236.086 δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε ποσοστό 53,9894% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Marfin Investment Group A.E Συμμετοχών.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here