Της Λαλέλας Χρυσανθοπούλου

Σημαντική αύξηση του μεριδίου αγοράς τους πέτυχαν οι συνεταιριστικές ασφαλιστικές εταιρείες και οι εταιρείες αλληλασφάλισης στην ΕΕ την περίοδο 2007-2015, χάρη στο σταθερό και αξιόπιστο επιχειρηματικό τους μοντέλο. Αυτό είναι το βασικό συμπέρασμα της έκθεσης Facts and Figures: Mutual and Cooperative Insurance in Europe: Vol 2 που εκπόνησαν από κοινού η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Συνεταιριστικών Ασφαλιστικών και Εταιρειών Αλληλασφάλισης AMICE και η αντίστοιχη Διεθνής Συνομοσπονδία ICMIF.

Οι βασικοί στόχοι της μελέτης ήταν αφενός να περιγράψει το τοπίο του κλάδου συνεταιριστικών ασφαλιστικών και εταιρειών αλληλασφάλισης στην Ευρώπη αναδεικνύοντας το μέγεθος και την κοινωνικο-οικονομική τους σημασία κατά την εξεταζόμενη περίοδο, αφετέρου να περιγράψει λεπτομερώς το νομικό περιβάλλον για τον κλάδο μετά την εφαρμογή της Solvency II σε κάθε χώρα.

Η έκθεση παρουσιάστηκε κατά το διετές Συνέδριο της AMICE που πραγματοποιήθηκε στις αρχές Ιουνίου στη Στοκχόλμη, με οικοδεσπότες δυο εκ των μελών της AMICE από τη Σουηδία και δη τις Folksam και Lanforsakringar.

Οπως προκύπτει  από την ανάλυση των στοιχείων, υπήρξε μεγάλη αύξηση του κύκλου εργασιών των εταιρειών του κλάδου κατά την περίοδο 2007-2015 που συνιστά αναστροφή της τάσης σε σχέση με την προηγούμενη έκθεση της AMICE που είχε δημοσιευθεί το 2012 και κάλυπτε την περίοδο 2004-2008.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της AMICE Grzegorz Buczowski, «Η μελέτη αυτή δείχνει το ανανεωμένο ενδιαφέρον των ασφαλισμένων για την ασφάλεια που τους προσφέρουν οι συνεταιριστικές ασφαλιστικές και εταιρείες αλληλασφάλισης, που αντανακλά και την ξεχωριστή σχέση που τις συνδέει. Δείχνει όμως και την ανομοιογένεια όσον αφορά το νομικό πλαίσιο που διέπει τις εταιρείες του κλάδου στην ΕΕ, κάτι που οδηγεί σε διαφορετική μεταχείριση που είναι σε βάρος των ασφαλισμένων σε κάποιες περιπτώσεις».

Η γενική γραμματέας της AMICE Sarah Goddard δήλωσε από την πλευρά της: «Το βασικό γνώρισμα των συνεταιριστικών ασφαλιστικών και των εταιρειών αλληλασφάλισης, αυτό που τις ξεχωρίζει από τις εισηγμένες ασφαλιστικές, είναι ότι λειτουργούν επ’ ωφελεία των μελών/ασφαλισμένων και όχι επ’ωφελεία των εξωτερικών επενδυτών. Επακόλουθο αυτού είναι ότι οι συνεταιριστικές εταιρείες και οι εταιρείες αλληλασφάλισης έχουν πιο μακροπρόθεσμο ορίζοντα, ιδιαίτερα όσον αφορά στη σχέση τους με τα μέλη/ασφαλισμένους. Αυτό αντανακλάται και στην προσέγγιση των εν λόγω ασφαλιστικών στα προϊόντα που αναπτύσσουν και τις αιτήσεις αποζημίωσης, στις κοινωνικό-οικονομικές τους υποχρεώσεις, στην εταιρική διακυβέρνηση και τη βιωσιμότητά τους».

Μπορείτε να δείτε ολόκληρη την έκθεση εδώ: http://www.amice-eu.org/publications/studies_reports.aspx

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here