Την ερχόμενη Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου θα καταβάλει η Aegean τους τόκους για το ομολογιακό δάνειο της εταιρείας και αφορά την 5η περίοδο εκτοκισμού. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αεροπορικής ως ημερομηνία προσδιορισμού έχει ορισθεί η Παρασκευή 10 Σεπτεμβρίου, ενώ όπως επισημαίνεται μία ημέρα νωρίτερα τα ομόλογα της εταιρείας θα διαπραγματεύονται δίχως το δικαίωμα είσπραξης του τοκομεριδίου.

Για τη συγκεκριμένη περίοδο η εταιρεία καλείται να καταβάλει το συνολικό μικτό ποσό των 3,7 εκατ. ευρώ, το οποίο μεταφράζεται σε 18,50 ευρώ για κάθε ένα από τα 200.000 ομόλογα που διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ποσό υπολογισμένο με επιτόκιο 3,60% ετησίως.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της εισηγμένης αναφέρει:

«Η ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. (εφεξής “η Εταιρεία”) ανακοινώνει ότι σύμφωνα με τους όρους του από 12.03.2019 Κοινού Ομολογιακού Δανείου έκδοσης της Εταιρείας (εφεξής “το ΚΟΔ”), η ημερομηνία προσδιορισμού (Record Date) των δικαιούχων τόκου του ΚΟΔ για την 5η Περίοδο Εκτοκισμού είναι η Παρασκευή 10 η Σεπτεμβρίου 2021.

Από την Πέμπτη 9η Σεπτεμβρίου 2021 (Ex coupon date) οι ομολογίες της Εταιρείας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα είσπραξης του 5ου τοκομεριδίου.
Το μικτό ποσό των οφειλόμενων τόκων για την 5η Περίοδο Εκτοκισμού ανέρχεται στο ποσό των 3.700.000 ευρώ, ήτοι ποσό 18,50 ευρώ ανά ομολογία, το οποίο έχει υπολογισθεί με επιτόκιο 3,60% ετησίως (προ φόρων), με βάση έτος 360 ημερών και του πραγματικού αριθμού ημερών (ACT/360) και αντιστοιχεί σε 200.000 ομολογίες που τελούν σήμερα υπό διαπραγμάτευση στην οργανωμένη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
Η καταβολή των οφειλόμενων τόκων προς τους δικαιούχους των ομολογιών (εφεξής οι “Ομολογιούχοι”) θα πραγματοποιηθεί μέσω της “ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ Α.Ε.” (ATHEXCSD) την Δευτέρα 13η Σεπτεμβρίου 2021 ως ακολούθως:
  1. Μέσω των Χειριστών των δικαιούχων στο ΣΑΤ (Τράπεζες, και Χρηματιστηριακές εταιρείες), για τους Ομολογιούχους οι οποίοι έχουν εξουσιοδοτήσει τους Χειριστές τους για την είσπραξη των οφειλόμενων τόκων, σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Κανονισμό Λειτουργίας Σ.Α.Τ. και τις σχετικές αποφάσεις της ATHEXCSD.
  2. Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής τοκομεριδίων σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους στο ΣΑΤ, υπό το χειρισμό της ATHEXCSD σύμφωνα με το Άρθρο 15 του Κανονισμού Λειτουργίας ΣΑΤ, η καταβολή των οφειλόμενων τόκων στους νόμιμους κληρονόμους θα πραγματοποιείται α) μέσω της ATHEXCSD (Λ. Αθηνών 110, καθημερινά 09:00 έως 16:00) εντός ενός (1) έτους από την ημερομηνία πληρωμής τοκομεριδίου, και β) μέσω χρηματικής παρακαταθήκης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠΔ) μετά την παρέλευση ενός (1) έτους.

Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία το δικαίωμα είσπραξης τόκων παραγράφεται μετά την παρέλευση πενταετίας από το τέλος του έτους στο οποίο γεννήθηκε η απαίτηση και ότι μετά την κατά τα ανωτέρω παραγραφή τους τα τυχόν μη εισπραχθέντα ποσά περιέρχονται οριστικά στο Ελληνικό Δημόσιο».

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here