Στοιχεία σχετικά με τα ποιοτικά χαρακτηριστικά και τις δυνατότητες του εγχώριου ανθρώπινου δυναμικού παρουσίασε πρόσφατα η Adecco Greece, αναδεικνύοντας το ως σημαντικό πυλώνα για την προσέλκυση επενδύσεων.

Η Adecco Ελλάδας εκφράζει σταθερά την πρόθεσή της να συμβάλει με παροχή τεχνογνωσίας στο να καταστεί η Ελλάδα κόμβος για επενδύσεις στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, παρουσιάζοντας τα σχετικά ευρήματα και τις προτάσεις της σε πρόσφατο πάνελ που διοργάνωσε η Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου- Enterprise Greece.
Τη σχετική παρουσίαση έκανε ο κύριος Κωνσταντίνος Μυλωνάς, VP Adecco, CEO of Greece & Bulgaria, τεκμηριώνοντας τους λόγους για τους οποίους η χώρα μας μπορεί να αποτελέσει έναν ελκυστικό επενδυτικός προορισμός στον τομέα υπηρεσιών παροχής ανθρώπινου δυναμικού, συνδυαστικά με την ανάκτηση της επενδυτικής εμπιστοσύνης και την

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο κύριος Μυλωνάς, η Ελλάδα έχοντας εξέλθει από την κατάσταση της οικονομικής κρίσης που μεγιστοποίησε και τη φυγή ανθρώπινου κεφαλαίου προς το εξωτερικό (Brain Drain) διαθέτει σήμερα άφθονο αναξιοποίητο ανθρώπινο δυναμικό, που μπορεί να γίνει κινητήριος δύναμη για περαιτέρω οικονομική ανάπτυξη.

«Πλέον εισερχόμαστε στην περίοδο του Brain Regain» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κύριος Μυλωνάς, αναγνωρίζοντας ότι τα κίνητρα που δόθηκαν για τον επαναπατρισμό καταρτισμένου δυναμικού φαίνεται να δημιουργούν μία σταθεροποιητική τάση. Ενώ αναφερόμενος στη γενική εικόνα αυτή τη στιγμή του τόνισε ότι: «Το ελληνικό ανθρώπινο δυναμικό και ειδικότερα το δυναμικό ηλικιακό γκρουπ 30-45, αποτελεί μία γενιά υψηλά καταρτισμένων επαγγελματιών που αναμένει να ανακαλυφθεί».

Όπως υπογράμμισε ο ίδιος, σύμφωνα με διεθνή στοιχεία, το ποσοστό των απασχολούμενων σε επαγγέλματα υψηλής ειδίκευσης είναι σημαντικά χαμηλότερο από τον μέσο όρο της ΕΕ (31,2% έναντι 42,1%), ενώ το ποσοστό υψηλής εξειδίκευσης των ατόμων ηλικίας 25-34 ετών είναι 44,5% – το υψηλότερο στην ΕΕ.

Ο κύριος Μυλωνάς χαρακτήρισε το ανθρώπινο κεφάλαιο στην Ελλάδα «εθνικό πλούτο» που συχνά δεν αναγνωρίζουμε, αφού ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά που το διαφοροποιούν σε επίπεδο εργασιακής κουλτούρας είναι η υψηλή δέσμευση και αφοσίωση στην εργασία. Επίσης, αυτή τη στιγμή, το ανθρώπινό δυναμικό στην ελληνική αγορά, είναι από τα πιο ποικιλόμορφα καθώς συνυπάρχουν ως παραγωγικές 4 διαφορετικές γενιές. Αν οι επιχειρήσεις υιοθετήσουν πολιτικές συμπερίληψης και ισότιμης ανάπτυξης του δυναμικού τους ενισχύοντας τη συμπερίληψη, τότε η παραγωγικότητα και η καινοτομία των οργανισμών μπορεί να αυξηθεί.

Παρά την παγκόσμια τάση της Μεγάλης Παραίτησης, τα επίπεδα πιστότητας (loyalty) των εργαζομένων φαίνεται να επιστρέφουν σε ικανοποιητικά επίπεδα, σύμφωνα με τα τελευταία ερευνητικά του Ομίλου Adecco.

Τα παραπάνω θετικά στοιχεία εξισορροπούνται και με μία αρνητική πρόβλεψη που αφορά στην προοπτική της υποστελέχωσης για την εγχώρια αγορά εργασίας, αφού μέχρι το 2030 οι προβλέψεις δείχνουν ότι η ζήτηση για καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό θα ξεπερνά την προσφορά.

«Προς το παρόν η έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού αφορά, κυρίως, τον πρωτογενή τομέα και τις κατασκευές. Παρόμοια εικόνα όμως παρατηρείται και στον τουρισμό και δεύτερον στο λιανικό εμπόριο και τη βιομηχανία. Η συνύπαρξη σχετικά υψηλής ανεργίας και πολλών κενών θέσεων υποδηλώνει ότι υπάρχει αναντιστοιχία μεταξύ των προσφερόμενων και των απαιτούμενων δεξιοτήτων» ανέφερε ο κύριος Μυλωνάς.

Είναι χαρακτηριστικό ότι η Ελλάδα έχει από τα υψηλότερα ποσοστά, πανευρωπαϊκά, υψηλά καταρτισμένων εργαζόμενων, σύμφωνα όμως με τις μελέτες, κατατάσσεται στο χαμηλότερο 20% του φάσματος όσον αφορά την αντιστοίχιση αυτών των δεξιοτήτων με την αγορά εργασίας.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω οι συνέργειες ώστε να κερδηθεί το στοίχημα του μετασχηματισμού της ελληνικής αγοράς εργασίας και του επιχειρηματικού μοντέλου των οργανισμών, ώστε να συνάδουν με τις παγκόσμιες τάσεις και να δημιουργούν περισσότερες επαγγελματικές ευκαιρίες, είναι αναγκαίες.

Ο κύριος Μυλωνάς κατέληξε ότι το ανθρώπινο δυναμικό της χώρας πρέπει να αντιμετωπιστεί ως στρατηγικό της πλεονέκτημα, όπως ακριβώς συμβαίνει με τους φυσικούς πόρους και τη γεωστρατηγική της θέση, ενώ η χρονική στιγμή είναι η πλέον ιδανική για να ξεκινήσει μία συντονισμένη θεσμική προσπάθεια για την αξιοποίησή του.