Με στόχο να περιορίσει την ασύδοτη έκδοση και διακίνηση πλαστών και εικονικών φορολογικών στοιχείων (τιμολόγια κλπ) που συμβάλλουν εκτενώς στο φαινόμενο της  φοροδιαφυγής, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) σκοπεύει μες το δεύτερο εξάμηνο του έτους να εφαρμόσει πιλοτικά σχέδιο για υποχρεωτική έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων με ταυτόχρονη κατάργηση των χάρτινων και την καθιέρωση του e-λογιστηρίου εσόδων -εξόδων.

Το νέο σύστημα θα εφαρμοστεί αρχικά σε πιλοτική μορφή και από το 2020 θα γενικευτεί με την υποχρεωτική ηλεκτρονική έκδοση των τιμολογίων για πάνω από 1 εκατομμύριο ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους, αγρότες και επιχειρηματίες.
Μέσω της ηλεκτρονικής τιμολόγησης θα ενημερώνεται για τον κύκλο εργασιών κάθε επιχείρησης η ελεύθερου επαγγελματία και η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, ενώ περιορίζεται σημαντικά ο φόρτος της γραφειοκρατίας.

Με το νέο σύστημα της ηλεκτρονικής τιμολόγησης δεν είναι πλέον αναγκαία η υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών-προμηθευτών, η έκδοση των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ καθίσταται πολύ πιο εύκολη όπως και η τήρηση των βιβλίων της εφορίας (είτε πρόκειται για απλογραφικά είτε για διπλογραφικά)

Οι αλλαγές που φέρνει η ηλεκτρονική τιμολόγηση

Το «e- λογιστήριο» εσόδων-εξόδων που θα λειτουργεί συμπληρωματικά (προς το παρόν) με τα απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία μιας επιχείρησης θα «πατάει» πάνω σε μια ηλεκτρονική πλατφόρμα και οποιαδήποτε εγγραφή εσόδων ή δαπανών, θα εμφανίζεται ταυτόχρονα, τόσο στον υπολογιστή του επιτηδευματία όσο και στο Τaxisnet. Η εφαρμογή θα περιέχει:

  • Ειδική φόρμα, στην οποία θα καταχωρούνται λεπτομερώς όλα τα έσοδα από πωλήσεις αγαθών και παροχή υπηρεσιών.
  • Ειδική φόρμα, στην οποία θα καταχωρούνται αναλυτικά οι δαπάνες της επιχείρησης.
  • Ειδική φόρμα με στήλες όπου θα εμφανίζεται το άθροισμα εσόδων και δαπανών, για κάθε ημέρα, καθώς και για κάθε μήνα, για το τρίμηνο και για το σύνολο του έτους ή της χρήσης (δεδομένου ότι ορισμένες εταιρείες τηρούν βιβλία σε υπερδωδεκάμηνη χρήση).

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here