Ένα ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης οφειλών το οποίο θα επιτρέπει την αυτόματη είσπραξη των χρεών έχει αποκτήσει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για να επιταχύνει την αναγκαστική είσπραξη οφειλών (δεσμεύσεις, κατασχέσεις, πλειστηριασμοί περιουσιακών στοιχείων οφειλετών).

Το νέο πληροφοριακό σύστημα «Εispraxis» σκιαγραφεί το προφίλ του κάθε οφειλέτη.

Αντλεί πληροφορίες για τα εισοδήματα και την περιουσιακή του κατάσταση με «όχημα» τα πληροφοριακά συστήματα της ΑΑΔΕ, το Taxis, το Taxisnet, το Icisnet, το Elenxis. Παράλληλα, θα αντλεί στοιχεία από τρίτους όπως Κτηματολόγιο και ΓΕΜΗ αλλά και από τις φορολογικές διοικήσεις των κρατών-μελών της Ε.Ε.

Στόχος είναι το ξεκαθάρισμα των ληξιπρόθεσμων χρεών προς το Δημόσιο, όσον αφορά τα εισπράξιμα και τα ανεπίδεκτα είσπραξης, με νέους κανόνες και διαδικασίες.

Ο ελεγκτικός μηχανισμός οφείλει να επικεντρωθεί στις οφειλές που μπορούν τάχιστα να εισπραχθούν και να στηρίξουν τα έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού.

Από τα συνολικά ληξιπρόθεσμα χρέη των 109 δισ. ευρώ που έχουν συσσωρευτεί τα 24,9 δισ. ευρώ κρίνονται ως μη εισπράξιμα, με αποτέλεσμα το πραγματικό ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο να ανέρχεται σε 84,2 δισ. ευρώ.

Η ΑΑΔΕ θα έχει πλέον τη δυνατότητα να καταγράφει τα περιουσιακά στοιχεία των οφειλετών, κινητών και ακινήτων, ακόμη και όλων των τραπεζικών λογαριασμών, τυχόν ενοικίων που εισπράττουν ή και των μισθών τους, αλλά και η άσκηση εναντίον τους όλων των νόμιμων διώξεων, ακόμη και των ποινικών.

Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο και οι συμβεβαιωμένες οφειλές προς τρίτους χαρακτηρίζονται ως ανεπίδεκτες είσπραξης εφόσον -μεταξύ άλλων- έχουν ολοκληρωθεί οι έρευνες με βάση τα εκάστοτε πρόσφορα διαθέσιμα ηλεκτρονικά μέσα της φορολογικής διοίκησης και από τις έρευνες αυτές δεν διαπιστώθηκε η ύπαρξη περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη και των συνυπόχρεων προσώπων ή διαπιστώθηκε η καθ’ οιονδήποτε τρόπο εκποίηση των περιουσιακών τους στοιχείων που δεν υπόκεινται σε ακύρωση.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here