Τη χρηματοδότηση της Dimand Real Estate ανακοίνωσε n HIG Capital, διεθνής επενδυτική εταιρεία με άνω των 35 δισ. δολαρίων υπό διαχείριση κε­φάλαια, με τα στελέχη της να μιλούν για τη θετική πορεία της αγοράς ακινήτων στην Ελ­λάδα.

H συμφωνία χρηματοδότησης debt and equity financing στόχο έχει την ολοκλήρωση έργων ανά­πτυξης γραφείων και ξενοδο­χείων στην Αθήνα.

Η HIG σημειώνει ότι συνεχίζει να ενισχύει τα μεγάλα χαρτοφυλάκια ακίνητης περιου­σίας που διαθέτει σε όλη την Ευρώπη, προσθέτοντας επεν­δύσεις με έμφαση στην αγορά στόχο της μικρής και μεσαίας κεφαλαιοποίησης.

  • Η H.I.G. Europe Realty, θα χρηματοδοτήσει την επόμενη γενιά έργων ανάπτυξης ακινήτων της Dimand Real Estate με τη χορήγηση μιας ανοικτής γραμμής πίστωσης, της τάξης των 150 εκατ. ευρώ.
  • Με τη συνδρομή και δανειακής μόχλευσης, η διοίκηση της Dimand είναι πλέον σε θέση να «τρέξει» νέα έργα ύψους άνω των 300 εκατ. ευρώ.
  • Προφανώς υπάρχει προοπτική περαιτέρω χρηματοδότησης από άλλες πηγές.

Ο Riccardo Dallolio, διευθύνων σύμβουλος και επικεφαλής της HIG Europe Realty, ανέφερε σχετικά:

  • «Πι­στεύουμε ότι η Ελλάδα παρουσιάζει καλές ευκαιρίες σε μια αγορά ακινήτων που     ανα­ζωογονείται. Σε αυτή την περί­πτωση επενδύσαμε σε μια εται­ρεία υψηλής ποιότητας με ισχυρή βάση περιουσιακών στοι­χείων και η θέση σε μετοχές που αποκτήσαμε παρέχει σημαντική προστασία (εξασφαλίσεις) από τυχόν αρνητικές εξελίξεις στην αγορά».

Από την πλευρά του ο Στέλιος Θεοδοσίου, ανώτερο στέλεχος της HIG Europe Realty στο Λονδίνο, πρόσθεσε ότι η συναλλαγή με την Dimand καταδεικνύει τις ισχυρές δυνατότητες στην Ελλάδα και την ικανότητα του επενδυτικού ομίλου να διαρθρώνει σύνθετες συναλλαγές , κατάλληλες για τις ανάγκες της τοπικής αγοράς.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here