Η συμφωνία που σύναψε η Alpha Bank με την B2Holding την προηγούμενη βδομάδα, για την πώληση μη εξυπηρετούμενων και άνευ εξασφαλίσεων δανείων λιανικής ύψους 3,7 δισ. ευρώ χαρακτηρίζεται ως credit positive, σύμφωνα με την Moody’s διότι μειώνει το συνολικό αρχικό κεφάλαιο των NPEs κατά περίπου 900 εκατ. ευρώ και βοηθάει την τράπεζα να πετύχει τον στόχο για τη μείωση των NPEs.

Η τράπεζα αναμένει ότι η πώληση θα έχει θετική επίδραση στο ρυθμιστικό κεφάλαιο και στη ρευστότητα.

Η πώληση, η μεγαλύτερη του είδους της στην Ελλάδα, μαζί με μικρότερες πωλήσεις από άλλες τράπεζες, προωθεί μεγαλύτερες μελλοντικές πωλήσεις μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων για τη μείωση του υψηλού επιπέδου των προβληματικών δανείων.

Η Alpha Bank αναμένει να ολοκληρώσει τη συναλλαγή στο α΄ τρίμηνο του 2018. Από τα 3,7 δισ. ευρώ μη εξυπηρετούμενων μη εξασφαλισμένων λιανικών δανείων που πούλησε στην Β2Holding, τα 2 δισ. ευρώ αντιπροσωπεύουν το συνολικό ποσό του κεφαλαίου, αλλά μόλις τα 900 εκατ. ευρώ είναι στον ισολογισμό της Alpha Bank.

Το υπόλοιπο είναι δάνεια που η τράπεζα έχει ήδη διαγράψει. Αν και η τιμή της πώλησης αυτών των δανείων ήταν περίπου στο 4,5% του συνολικού ποσού στα 90 εκατ. ευρώ, η Alpha Bank αναμένει ότι η συναλλαγή θα επηρεάσει θετικά την κεφαλαιακή της βάση.

Η εξυπηρέτηση των NPEs θα παραμείνει στην CEPAL. Ως εκ τούτου, η Alpha Bank θα επωφεληθεί πιθανώς από τυχόν ανακτήσεις προβληματικών δανείων μέσω αμοιβών και προμηθειών που θα πληρωθούν από τη B2Holding στη CEPAL.

Η συμφωνία θα βοηθήσει επίσης την τράπεζα να πετύχει τον στόχο της για μείωση των NPEs στην Ελλάδα κατά 5,8 δισ. ευρώ μέσω ρευστοποιήσεων collateral και πωλήσεων NPEs μέχρι το Δεκέμβριο του 2019.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here