Σε δημοσιοποίηση της Κατάστασης Επενδύσεων με ημερομηνία 31.12.2022, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 8/259/19.12.2002 απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, προχώρησε η Premia Properties.

Η Premia Properties εντός του 2022 πραγματοποίησε σημαντικές νέες επενδύσεις ισχυροποιώντας περαιτέρω την παρουσία της στους βασικούς κλάδους ενδιαφέροντος της (3 φοιτητικές εστίες, 1 σχολείο, 1 βιομηχανικό ακίνητο),  κάνοντας παράλληλα επιλεκτική είσοδο σε νέους τομείς όπως σηματοδοτούν οι συναλλαγές της Μπουτάρης ( 17 ακίνητα κυρίως οινοποιία και αμπελώνες) και του Athens Heart.

Tην 31.12.2022, το χαρτοφυλάκιο επενδύσεων του Ομίλου περιλαμβάνει 50 ακίνητα συνολικής επιφάνειας περ. 369 χιλ. τ.μ. και η συνολική εύλογη αξία του ανέρχεται σε €267,2 εκατ.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here