Νάντια Σταυροπούλου
τ. Στέλεχος Διοίκησης Πανεπιστημίου Μακεδονίας

 

Αν -όπως γνωρίζουμε- η πρώτη βιομηχανική επανάσταση ήταν ο ατμός, η δεύτερη ο ηλεκτρισμός, η τρίτη η πληροφορική, η τέταρτη είναι η ψηφιακή επανάσταση που βασίζεται στους αλγορίθμους, το internet of things, στα μεγάλα δεδομένα και μας δίνει την δυνατότητα να συνδυάσουμε τεχνολογίες όπως η ρομποτική, η τεχνητή νοημοσύνη, η βιοτεχνολογία, η τρισδιάστατη εκτύπωση κ.α.

Αν αυτή η αλλαγή και η εξέλιξη που έρχεται με την 4η βιομηχανική επανάσταση μπορεί να δώσει στον άνθρωπο την δυνατότητα να αναπτύξει σε ιδιαίτερο βαθμό ικανότητες όπως η αντίληψη, η επινόηση, η δημιουργικότητα και μέσα από την δυνατότητα επεξεργασίας μεγάλου όγκου δεδομένων, ευρημάτων, εντολών κλπ να έχουμε μεγάλες αλλαγές στον χώρο της εργασίας, της επιστήμης, της οικονομίας, της παραγωγής, της διακυβέρνησης,

Και αν τελικά, αφού είναι σίγουρο ότι τρεις δυνάμεις δεν μπορει ο άνθρωπος να σταματήσει: την αγάπη, τα φυσικά φαινόμενα και την πρόοδο – την εξέλιξη, τότε, θα πρέπει να δούμε πώς αυτή την νέα εξέλιξη που φέρνει η 4η βιομηχανική επανάσταση μπορούμε να την χρησιμοποιήσουμε με τέτοιο τρόπο και σε τέτοιο μέτρο, ώστε να έχουμε τα καλύτερα αποτελέσματα ει δυνατόν σε όλους τους τομείς.

Θα δούμε δηλαδή την σχέση της 4ης βιομηχανικής επανάστασης με την Ανάπτυξη, μέσα από την εξέλιξη. Με την συμβολή της ψηφιακής τεχνολογίας και έρευνας, σε συνδυασμό με την εκπαίδευση και τις δεξιότητες, στην προαγωγή τομέων, στην εξέλιξή τους, την οικονομική ανάπτυξη, αλλά και την βελτίωση της ποιότητας ζωής και της καθημερινότητάς μας.

Θα φέρω μερικά παραδείγματα σε συγκεκριμένους τομείς για να φανταστούμε την θετική ψηφιακή επίδραση της 4ης βιομηχανικής επανάστασης.

Στον Τομέα της εκπαίδευσης:

Με την παροχή και ανάπτυξη προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στην ελληνική και αγγλική. Μια τέτοια προοπτική αυξάνει την εξωστρέφεια των ΑΕΙ, ενισχύει τους πόρους του, συμβάλλει στην οικονομική ανάπτυξή τους και διευκολύνει με την παρεχόμενη υπηρεσία σε ψηφιακή μορφή.

Αν δε, συνδυαστεί και με τα ερευνητικά αποτελέσματα ενός μόνιμου οργανισμού επιπέδου ΑΔΙΠ με έργο την αποτελεσματική διασύνδεση της εκπαίδευσης, με τις πραγματικές ανάγκες στην αγορά εργασίας, τις τάσεις που διαμορφώνονται σε αυτήν, καθώς και την ανάπτυξη σε τομείς στους οποίους έχουμε ως χώρα συγκριτικό πλεονέκτημα και την ανάπτυξη των οποίων θα μπορούσε να υποστηρίξει η αγορά εργασίας της χώρας μας, τότε πέραν του ότι θα έχουμε μείωση των ανέργων πτυχιούχων και του ποσοστού brain-drain, θα έχουμε τα ιδανικά αποτελέσματα της 4ης βιομηχανικής επανάστασης στον χώρο της εκπαίδευσης.

Στον Τομέα Πολιτικής Προστασίας

Σύμφωνα και με σχετική πρότασή μου, όπου με την βοήθεια και αξιοποίηση των δυνατοτήτων της πληροφορικής και ρομποτικής (drones) μπορούμε να έχουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα στον τομέα της μέριμνας σε περιοχές υψηλού κινδύνου, ελέγχου των περιοχών, συντονισμού των αρμόδιων φορέων, καταστολής δυσμενών καταστάσεων. Αρκεί να χρησιμοποιούνται.

Στην Τομέα της αειφόρου Ανάπτυξης των τοπικών οικονομιών πάλι σύμφωνα με σχετικές μου προτάσεις κυρίως στην ΚΕΔΕ και ΕΝΠΕ, μέσα από την ανάδειξη και ενίσχυση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της χώρας μας του Πολιτισμού και Τουρισμού σε επίπεδο ψηφιακής πολιτικής με χρήση εξειδικευμένων ψηφιακών εργαλείων σε συνδυασμό με την αξιοποίηση προηγμένων μεθόδων marketing και με την ουσιαστική συμβολή βέβαια της Αυτοδιοίκησης, η οποία καλείται να παίξει έναν πιο αναπτυξιακό ρόλο.

Όπως και μέσα από την ενίσχυση της νεανικής αγροτικής επιχειρηματικότητας με την αξιοποίηση και αναβάθμιση εγκαταλελειμμένων αγροτικών οικισμών ανά περιφέρεια, που ενδείκνυνται ώστε να αποτελέσουν έδρες νεανικής αγροτικής και γιατί όχι καινοτόμου Αγροτικής επιχειρηματικότητας, που θα δώσουν διέξοδο στους άνεργους νέους της περιφέρειας και θα λειτουργούν σε επίπεδο κοινής αγροτικής πολιτικής. Και εδώ, με την βοήθεια της τεχνολογίας, της έρευνας και των συναφών επιστημών τα smart enterprise villages θα μπορούν να αποτελέσουν πυρήνες αειφόρου ανάπτυξης, όπου θα παράγονται αγροτικά προϊόντα τα οποία

α) με την βοήθεια της ψηφιακής τεχνολογίας θα μπορούν να προωθούνται μέσω e-marketing και να αυξάνεται η ζήτηση και οι πωλήσεις τους, αλλά και

β) με την βοήθεια της ρομποτικής να διευκολύνεται σε κάποια στάδια η διακίνηση τους.

Στον Τομέα της επιχειρηματικότητας που είναι ο 4ος πιο σημαντικός παράγων ανάπτυξης μετά την γη,την εργασία και το κεφάλαιο και ακολουθεί ο πολιτισμός και η δημιουργία
και όπου σύμφωνα με σχετικές μου προτάσεις, μέσα από τον οικονομικό αλφαβητισμό με την ένταξη της επιχειρηματικότητας ως γνώση στην βασική εκπαίδευση μέσα από την στήριξη και προαγωγή της υγιούς επιχειρηματικότητας ιδίως των μεγάλων επιχειρήσεων με δημιουργία πυλώνων διασφάλισης της υγιούς ανάπτυξης τους, καθώς η πορεία τους είναι άρρηκτα συνδεδεμένη και έχει αντίκτυπο στην οικονομία της χώρας μέσα από την ενίσχυση της νεανικής και γυναικείας επιχειρηματικότητας και σε συνδυασμό με την αξιοποίηση των δυνατοτήτων της επιστημονικής έρευνας και κατάλληλων χρηματοδοτικών εργαλείων, μπορούμε να έχουμε τα βέλτιστα αποτελέσματα της 4ης βιομηχανικής επανάστασης στον τομέα της επιχειρηματικότητας με δημιουργία επιτυχημένων Start-ups, που σύμφωνα με το θέμα της εκδήλωσης μας θα μπορούν ειτε να εντάσσονται στον χώρο της πληροφορικής ή ρομποτικής, είτε να προωθούνται μέσα από αυτούς.

Στον Τομέα παροχής υπηρεσιών

Μέσα από την ανάπτυξη υπηρεσιών οπως πχ γνωστές εταιρίες κρατήσεων ξενοδοχείων ή αεροπορικών εισιτηρίων, οι οποίες όσο καλύτερα κάνουν την δουλειά τους αφουγκραζομενες τις ανάγκες του πελάτη και αποκτούν την εμπιστοσύνη, την αναγνωρισιμότητα, και την αύξηση της πελατείας τους, τόσο συμβάλλουν συνολικά στο μεγαλύτερο κομμάτι υπηρεσιών όπου εντάσσονται, ( τον τουρισμό στην προκειμένη περίπτωση σύμφωνα με το παράδειγμα), με συνεισφορά στο οικονομικό αποτύπωμα του τουρισμού της χώρας, αλλά και σε σύγκριση της δυναμικής του τουρισμού της χώρας μας αε παγκόσμια κλίμακα .

Όσον αφορά, δε, την σχέση μεταξύ θέσεων εργασίας και 4ης βιομηχανικής επανάστασης αυτό που θα πρέπει να μας απασχολεί είναι το καλύτερο παραγόμενο προϊόν ή υπηρεσία.

Φανταστείτε π.χ μια παραγωγική μονάδα που συνεχίζει και παράγει ένα όχι τόσο χρήσιμο, ή κάπως ξεπερασμένο, η συγκριτικά ακριβό, η ένα όχι τόσο ασφαλές προϊόν. Αναπόφευκτο είναι ότι θα μειωθεί η ζήτηση του προϊόντος, με αναπόφευκτη συνέπεια στην μείωση της παραγωγής, άρα και των θέσεων εργασίας. Αν όμως ο στόχος είναι να προσφέρει αυτό το προϊόν που είναι χρήσιμο, σε ανταγωνιστική τιμή και εξαιρετική ποιότητα, αξιοποιώντας παράλληλα τις δυνατότητες της επιστήμης και των ερευνητικών αποτελεσμάτων, της εκπαίδευσης και σε επίπεδο γνώσεών και σε επίπεδο δεξιοτήτων, και σε τομείς που έχει ανάγκη η αγορά εργασίας, τότε μπορούμε να έχουμε τα βέλτιστα αποτελέσματα της 4ης βιομηχανικής επανάστασης, περιορίζοντας τις αρνητικές συνέπειες.

Κλείνοντας, να τονίσω το εξής: βλέποντας την αλλαγή από την 4η βιομηχανική επανάσταση να έρχεται, δεν πρέπει να προσπαθήσουμε να την σταματήσουμε, αλλά αντίθετα, να δραστηριοποιηθούμε και να κάνουμε τα απαραίτητα βήματα, έτσι ώστε :

α) μέσα από την εκπαίδευση σε επαγγέλματα που μελλοντικά θα έχουν περισσότερη ζήτηση και μπορεί να τα υποστηρίξει η χώρα διαμορφώνοντας έτσι ανάλογα τον εργασιακό της χάρτη, και

Β) με την εξοικείωση και σωστή χρήση των δυνατοτήτων της πληροφορικής στην διάσταση της 4ης βιομηχανικής επανάστασης σε τομείς όπως η εκπαίδευση, η πολιτική προστασία, η τοπική ανάπτυξη, η επιχειρηματικότητα, η παροχή υπηρεσιών, και άλλοι, να έχουμε την προαγωγή των σχετικών επιστημών και τομέων, δηλαδή την εξέλιξή τους κσι όχι μονον.
Γιατί, εφ όσον η 4η βιομηχανική επανάσταση έχει επίκεντρό της την διευκόλυνση του ανθρώπου σε υπηρεσίες που σχετίζονται με την εξυπηρέτησή του, με τον έξυπνο συνδυασμό γνώσης και χρήσης, να έχουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα από τον άνθρωπο για τον άνθρωπο με την βοήθεια της επιστήμης και της τεχνολογίας.

Όλα τα παραπάνω βέβαια, μπορούν να ευδοκιμήσουν και να αναπτυχθούν μόνο σε ένα περιβάλλον πολιτικής ελευθερίας και φιλελεύθερης οικονομίας, που έχει ως αφετηρία και επίκεντρο τον άνθρωπο, την υγιή επιχειρηματικότητα, την κοινωνική συνοχή και την ανάπτυξη σε όλους τους τομείς και σε αυτούς που είναι στην υπηρεσία του πολίτη.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here