Τέσσερα σχήματα διεθνών επενδυτών υπέβαλαν δεσμευτικές προσφορές και μπήκαν στη μάχη για τη διεκδίκηση της αγοράς τιτλοποιημένων κόκκινων δανείων ύψους 6,1 δισ. ευρώ (Frontier) από την Εθνική Τράπεζα.

  1. DoValue-Bain-Fortress
  2. DK (Davidson Kempner)-Cepal
  3. Intrum
  4. Pimco-Quant

Oι πληροφορίες αναφέρουν πως κατατέθηκαν  και άλλες πολλές προσφορές από μικρότερες εταιρίες του κλάδου, όπως π.χ. η Β2Kapital, αλλά κατά τα φαινόμενα, τα στελέχη της Εθνικής προτιμούν η συναλλαγή να ολοκληρωθεί με κάποιο από τα τέσσερα μεγάλα ονόματα

Το Frontier τιτλοποιεί το 60% των σημερινών μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (μη εξυπηρετούμενα δάνεια και αυτά που τείνουν να κοκκινήσουν), της Εθνικής Τράπεζας, συνολικής λογιστικής αξίας 6,1 δισ. ευρώ.

Το ποσό αυτό αντιστοιχεί στο 77% των μη εξυπηρετούμενων στεγαστικών δανείων, δηλαδή χορηγήσεων με εξασφάλιση ακινήτου.

  • Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η Εθνική Τράπεζα θα έχει πουλήσει το 60% των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων της, με αποτέλεσμα τη σημαντική μείωση των κόκκινων δανείων στο 15% των συνολικών χορηγήσεων

Η Εθνική Τράπεζα, σε αντίθεση με τις υπόλοιπες τρεις συστημικές τράπεζες, δεν συνδυάζει την πώληση των δανείων με carve-out, δηλαδή σε πώληση (μεταφορά) του τμήματος διαχείρισης κόκκινων δανείων σε επενδυτή, μαζί με το προσωπικό.

Το μεγαλύτερο τμήμα του πακέτου τιτλοποίησης των 6,1 δισ. ευρώ της Εθνικής Τράπεζα αποτελείται από δάνεια υψηλής αξιολόγησης (senior note) και καλύπτονται κατά 100% από εγγύηση του Δημοσίου (3,31 δισ.).

Το Frontier των 6,1 δισ. ευρώ αποτελείται κατά το μεγαλύτερο μέρος από στεγαστικά δάνεια και σχεδόν όλα τα δάνεια έχουν εξασφάλιση ακινήτου.

.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here