Στην έγκριση της πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου για την μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από 0,69 € σε 0,57€ και την επιστροφή του ποσού της μείωσης, 0,12 € ανά μετοχή, στους Μετόχους της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ προχώρησε η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

Ο κ. Γ. Περιστέρης αναφέρθηκε στο μεγάλο χαρτοφυλάκιο παραχωρήσεων της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, με εμβληματικά έργα όπως το IRC Athens, η ολοκληρωμένη τουριστική και ψυχαγωγική ανάπτυξη με καζίνο στο Ελληνικό αλλά και η Εγνατία Οδός, ο μεγαλύτερος αυτοκινητόδρομος της Ελλάδας.

Εμφανίστηκε πολύ αισιόδοξος για τον τομέα των υποδομών, όπου ο όμιλος διαθέτει ένα ποιοτικό ανεκτέλεστο άνω των 5 δισ. ευρώ. Μίλησε, επίσης, για την ηγετική θέση της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στον τομέα της καθαρής ενέργειας, επισημαίνοντας ότι

  • στοχεύουμε να διαθέτουμε ένα χαρτοφυλάκιο έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας συνολικής εγκατεστημένης ισχύος περίπου 6,4 GW”

H αποκαλυπτική ομιλία του Γιώργου Περιστέρη, στην γενική συνέλευση μετόχων της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Οι αποφάσεις της ΓΣ:

Θέμα 1ο: Εγκρίθηκαν ομόφωνα με ψήφους 54.125.371 υπέρ (100 %), στο σύνολό τους, οι Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) για τη χρήση 2021 όπως καταχωρήθηκαν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και του Χρηματιστηρίου Αθηνών και αποτυπώθηκαν αναλυτικά στην Ετήσια Χρηματοοικονομική Έκθεση, η σχετική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και η Έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή.

Θέμα 2ο: Εγκρίθηκε ομόφωνα, με ψήφους 54.125.371 υπέρ (100 %) η Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 01.01.2021-31.12.2021.

Θέμα 3ο: Η Γενική Συνέλευση, με ψήφους 54.083.998 υπέρ (99,92 %) και αποχή 41.373 (0,08 %), ενέκρινε την συνολική διαχείριση της χρήσης 2021 από τα Μέλη του Δ.Σ. και συγκεκριμένα των κ.κ. Δημητρίου Αντωνάκου, Μιχαήλ Γουρζή, Άγγελου Μπενόπουλου, Γεώργιου Περιστέρη, Κωνσταντίνου Βαβαλέτσκου (έως 1/7/2021), Εμμανουήλ Βράιλα (έως 1/7/2021), Εμμανουήλ Μουστάκα, Γεωργίου Περδικάρη, Απόστολου Ταμβακάκη, Gagik Apkarian, Σπυρίδωνα Καπράλου, Πηνελόπη Λαζαρίδου, Αθανάσιου Σκορδά (έως 1/7/2021 και από 19/7/2021), Δημήτριου Αφεντούλη (από 1/7/2021), Κωνσταντίνου Λάμπρου (από 19/7/2021), Αικατερίνης Δεληκούρα (από 1/7/2021), και Σοφίας Στάικου (από 1/7/2021).

Θέμα 4ο: Η Γενική Συνέλευση, με ψήφους 53.382.699 υπέρ (98,63 %), 701.299 κατά (1,30 %) και αποχή 41.373 (0,08 %), απάλλαξε την Ελεγκτή από κάθε ευθύνη ή αποζημίωση απορρέουσα από την άσκηση των καθηκόντων της για την χρήση 2021.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here