Σε αναβάθμιση των αξιολογήσεων των ελληνικών τραπεζών προχώρησε η FITCH μετά την αναβάθμιση της χώρας αργά το βράδυ της Παρασκευής.

Η FITCH αναβάθμισε το μακροπρόθεσμο αξιόχρεο (IDR) της Εθνικής Τράπεζας σε «ΒΒ-» από «Β+» και την αξιολόγηση βιωσιμότητας (VR) σε «ΒΒ-» από «Β+».

To οutlook για το μακροπρόθεσμο αξιόχρεο είναι σταθερό.

H αναβάθμιση αντανακλά τις διαρθρωτικές βελτιώσεις στην κερδοφορία ως αποτέλεσμα της μείωσης του ρίσκου και της αναδιάρθρωσης που έχει υλοποιήσει η τράπεζα, με στήριξη από την άνοδο των επιτοκίων και του ρυθμού ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, τονίζεται στην ανακοίνωση που εξέδωσε ο οίκος αξιολόγησης.

Σε «Β+» από «Β» αναβαθμίστηκε το μακροπρόθεσμο αξιόχρεο και την αξιολόγηση βιωσιμότητας της Alpha Bank.

To οutlook για το μακροπρόθεσμο αξιόχρεο είναι σταθερό.

Η αναβάθμιση αντανακλά σύμφωνα με τον οίκο αξιολόγησης την ισχυρότερη κεφαλαιοποίηση της Alpha Bank ως αποτέλεσμα της βελτιωμένης κερδοφορίας, της αναμενόμενης συσσώρευσης κεφαλαίου και της μειωμένης κεφαλαιακής επιβάρυνσης.

Τέλος, η FITCH αναβάθμισε το μακροπρόθεσμο αξιόχρεο της Eurobank σε «ΒΒ-» από «Β+» και την αξιολόγηση βιωσιμότητας σε «ΒΒ-» από «Β+».

Το outlook για το μακροπρόθεσμο αξιόχρεο είναι σταθερό.

Η αναβάθμιση αντανακλά τις διαρθρωτικές βελτιώσεις στην κερδοφορία της Eurobank ως αποτέλεσμα της μείωσης του ρίσκου και της αναδιάρθωσης που υλοποίησε η τράπεζα, με στήριξη από την άνοδο των επιτοκίων και του ρυθμού ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, υπογραμμίζει η FITCH.