του Κώστα Σιαμπράκου

Δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα ανοδικών αποδόσεων σε πλειάδα μετοχικών τίτλων σε διεθνές επίπεδο, επεφύλαξαν οι τελευταίες ημέρες του Οκτωβρίου, με αποτέλεσμα το Ενεργητικό των Αμοιβαίων Κεφαλαίων να καταφέρει να “μαζέψει” ακόμη περισσότερο τις απώλειές του, σε σχέση με την έναρξη του έτους.

Στο παραπάνω γεγονός σημαντική ήταν η “συντήρηση” της στάσης αναμονής στην επενδυτική σκέψη των μεριδιούχων, όπου όχι μόνον δεν προβαίνουν σε πωλήσεις μεριδίων, αλλά τουναντίον, διατηρούν το τελικό ισοζύγιο εισροών/εκροών σε θετική (έστω και μικρή) αξία, από εβδομάδα σε εβδομάδα.

Αναλυτικότερα, στη μέχρι τώρα διάρκεια της χρονιάς, το Ενεργητικό καταγράφει απώλειες της τάξεως του -7,01%, έχει διαμορφωθεί περί των 10,345 δις .

Η υποχώρηση της κεφαλαιοποίησης κατά 780,181 εκατ. €, οφείλεται αποκλειστικά και μόνον στις υψηλές αρνητικές αποδόσεις, καθώς η αγορά κινείται με εισροές αξίας 243,454 εκατ. € (παρότι τα μερίδια παραμένουν σε αρνητικό ρυθμό -1,63%).

Η προσφορά του τελευταίου 7ημέρου στην εν λόγω εικόνα, ήταν η ποσοστιαία 0,81% ενίσχυση του Ενεργητικού ή εναλλακτικά, σε απόλυτα νούμερα, κατά 83,262 εκατ. €.

Ο ρυθμός μεριδίων ήταν οριακά πτωτικός -0,03%, όμως, τελικά, οι συναλλαγές κατάφεραν επίσης οριακή, αλλά θετική αξία, 2,932 εκατ. €.

Το πρόσημο της μέσης απόδοσης του συνόλου της αγοράς έκλεισε ανοδικά 0,51%. Από τις 18 κατηγορίες των Α/Κ, οι 10 επέτυχαν κέρδη, οι 7 ζημιές και μία παρέμεινε αμετάβλητη (ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ).

Την υψηλότερη μέση αύξηση καθαρών τιμών σημείωσαν τα Μετοχικά Α/Κ Ελλάδας με 3,12% και τα Μετοχικά Α/Κ Δείκτη με 2,99% (η κίνηση του ΓΔ του ΧΑ προς τις 860 μονάδες, πρόσφερε για δεύτερη σερί εβδομάδα τα μεγαλύτερα κέρδη στις κατηγορίες που δραστηριοποιούνται σε αυτό έναντι των υπολοίπων).

Ακολούθησαν τα Μετοχικά Α/Κ Αναπτυγμένων Χωρών, μαζί με τα Μετοχικά Α/Κ Αμερικής, με το ίδιο πρόσημο 2,03%.

Στον αντίποδα, τις εντονότερες μέσες απώλειες υπέστησαν τα Μετοχικά Α/Κ Αναπτυσσομένων Χωρών με -3,68% (κύρια αιτία αυτή τη φορά η Κινέζικη αγορά, που υπέφερε τις προηγούμενες ημέρες).

Αμέσως επόμενες, σε μέση πτωτική απόδοση, ήταν Ομολογιακού τύπου κατηγορίες, όπως τα Funds of Funds Ομολογιακά με -0,70% και τα Ομολογιακά Α/Κ Κρατικά Αναπτυγμένων Χωρών με -0,65%.

  • Η σταθεροποίηση στα ομόλογα δείχνει να έχει “δρόμο” ακόμη…

Η συμπεριφορά των μεριδιούχων ήταν πανομοιότυπη με όλες τις μέχρι τώρα εβδομάδες του τελευταίου τριμήνου του έτους: μέτριος όγκος συναλλαγών, χωρίς αρνητικές ή θετικές εξάρσεις, που καταφέρνουν, όμως, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, να διατηρούν το ισοζύγιο συναλλαγών με εισροές.

Έτσι συνέβη και αυτή την εβδομάδα, που ο αριθμός των κατηγοριών με εκροές (14) ήταν κατά πολύ μεγαλύτερος από αυτόν με εισροές.

Η υψηλότερη αρνητική αξία συναλλαγών έλαβε χώρα στα Funds of Funds Μικτά με 2,724 εκατ. €, στα Ομολογιακά Α/Κ Ελλάδας με 2,177 εκατ. € και στα Μετοχικά Α/Κ Ελλάδας με 2,052 εκατ. €. Επίσης, αισθητές εκροές υπέστησαν τα Μετοχικά Α/Κ Αναπτυγμένων Αγορών με 1,827 εκατ. €, τα Funds of Funds Μετοχικά με 1,606 εκατ. € και τα Ομολογιακά Α/Κ Διεθνή με 1,065 εκατ. €.

Η κατηγορία που “έσωσε την παρτίδα” – όπως άλλωστε πολλές φορές φέτος – ήταν τα Μικτά Α/Κ, με εισροές, αξίας 14,138 εκατ. €.

Σε απόσταση, ακολούθησαν, τα ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ με 1,371 εκατ. € και τα Σύνθετα Ειδικού Τύπου με, μόλις, 186 χιλ. €.

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ
        Μεταβολή Μεταβολή Μέση
  Αριθμός Σύνολο Σύνολο Ενεργ/κού Μεριδίων Απόδοση
  ΟΣΕΚΑ Ενεργ/κού Μεριδίων 17-10-22 17-10-22 17-10-22
Κατηγορία(ες)   24-10-22 24-10-22 24-10-22 24-10-22 24-10-22
Funds of Funds Μετοχικά 41 683.986.635 155.149.004 0,41% -0,04% -0,03%
Funds of Funds Μικτά 40 1.749.642.996 441.475.438 -0,01% -0,02% 0,09%
Funds of Funds Ομολογιακά 3 71.977.842 6.394.555 -0,79% -0,18% -0,70%
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ 9 380.544.055 57.796.722 0,36% 0,60% 0,00%
Διαχείρισης Διαθεσίμων Βραχ. Διάρκειας
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής 2 29.926.199 1.848.681 1,96% -0,07% 2,03%
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών 21 181.415.330 30.133.930 1,11% -0,15% 2,03%
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών 2 2.944.562 894.857 -7,18% -0,04% -3,68%
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη 1 19.049.584 906.928 2,99% 0,00% 2,99%
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή 7 26.408.454 3.613.370 1,83% 0,01% 1,48%
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας 42 1.246.037.798 475.440.211 2,95% -0,11% 3,12%
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης 7 60.182.609 15.809.960 1,73% -0,39% 1,89%
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια 52 2.643.777.457 310.650.358 1,74% 0,30% 0,94%
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή 47 677.424.686 146.465.086 -0,51% -0,22% -0,41%
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας 48 1.648.766.330 281.162.028 -0,08% -0,06% 0,03%
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά – Αναπτυγμένων Χωρών 7 413.447.210 121.428.920 0,04% 0,00% -0,65%
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά – Αναπτυσσόμενων Χωρών
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης 6 104.298.487 24.065.183 -0,19% -0,18% -0,08%
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Υψηλής Απόδοσης
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return 4 256.323.353 191.480.961 -0,43% -0,30% -0,12%
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου 14 149.267.481 15.746.008 0,40% 0,12% 0,22%

 

 

 

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here