Της Ελενας Ερμείδου

Κέρδη 173 εκατομμυρίων ευρώ συγκέντρωσε η Munich Re από την Ergo το δεύτερο τρίμηνο του 2020 το μεγαλύτερο μέρος των οποίων προέρχεται από τις διεθνείς επιχειρήσεις και την βελτιώσεις που έγιναν στις λειτουργικές επιδόσεις.

Ο κορωνοϊός χτύπησε την Munich Re

Ο κλάδος περιουσίας και ατυχημάτων έγραψε αποτέλεσμα 50 εκατομμυρίων  (55 εκ.). Οι απαιτήσεις από τις ασφαλισμένες ζημίες οι οποίες στην πλειοψηφία τους προήλθαν από διακοπές επιχειρησιακών λειτουργιών και ακυρώσεις εκδηλώσεων αντισταθμίστηκαν εν μέρει από τις σταθερές τιμές των ασφαλίστρων  και τις χαμηλότερες ζημιές στις προσωπικές ασφαλίσεις.

Ο κλάδος ζωής και υγείας στην Ergo Γερμανίας έγραψε χαμηλότερο αποτέλεσμα στα 63 εκατομμύρια ευρώ (72 εκ.) λόγω του αντίκτυπου των αγορών κεφαλαίων από τον COVID-19  και των ταξιδιωτικών ασφαλίσεων.

Ο δείκτης ζημιών και εξόδων προς τα καθαρά ασφάλιστρα σε πολύ καλό επίπεδο. Στον κλάδο περιουσίας και ατυχημάτων στην Γερμανία ο δείκτης το δεύτερο τρίμηνο υπολογίστηκε στο 92,5% (86,2%).

Στον τομέα των διεθνών επιχειρήσεων της  ERGO, ο δείκτης βελτιώθηκε 90,1% (95,0%) κυρίως λόγω των χαμηλότερων απαιτήσεων στον κλάδο αυτοκινήτου.

Τα συνολικά έσοδα από τα ασφάλιστρα διαμορφώθηκαν στα  4,228 εκατομμύρια  (4,849 εκ.); τα συνολικά μεικτά ασφάλιστρα στα 3,971 εκατομμύρια (4,217 εκ.).

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here