Η εποχή, οι εξελίξεις και η “ταχύτητα με την οποία τρέχει” η ψηφιακή οικονομία επιτάσσουν συνέργειες σε όλα τα επίπεδα. Το Διεθνές Εμπόριο δεν μπορεί να μείνει έξω απ’ αυτή την  συνθήκη.

Eurobank και ΟΛΠ λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες του διεθνούς εμπορίου ενώνουν τις δυνάμεις τους. Συγκεκριμένα, το Exportgate (ηλεκτρονική και διαδικτυακή πύλη Διεθνούς Εμπορίου) της Eurobank (www.exportgate.gr/en) και το Hellenic Port Community System (HPCS) (www.hpcs.com.gr), η πρώτη ηλεκτρονική πλατφόρμα Λιμενικής Κοινότητας της Ελλάδας στοχεύουν μέσω της συνεργασίας τους

 • στη παροχή προς τις επιχειρήσεις ολοκληρωμένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών για εμπορευματοκιβώτια και φορτία που διέρχονται από τα ελληνικά λιμάνια, αεροδρόμια και λοιπούς κόμβους δημιουργώντας οφέλη για τους συναλλασσόμενους εισαγωγείς και εξαγωγείς από τις συνέργειες της κοινής αυτής προσπάθειας στην ανάπτυξη των διεθνών τους δραστηριοτήτων.

Exportgate

Από την έναρξη της λειτουργίας του το 2013, το Exportgate, η πιο ολοκληρωμένη ηλεκτρονική πύλη διεθνούς εμπορίου για τις επιχειρήσεις Ελλάδας και Κύπρου, προωθεί τη δικτύωσή τους με τα μεγαλύτερα και αξιόπιστα διεθνή δίκτυα εμπορίου, καλύπτοντας όλους τους δυναμικούς εξαγωγικούς κλάδους.

Η στρατηγική συνεργασία της Eurobank με την Banco Santander και η ένταξη του Exportgate στο Trade Club Alliance (TCA), το έχει αναδείξει σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα διεθνώς International Trade portals με πάνω από 1 εκατομμύριο επισκέπτες.

Τα μέλη του Exportgate μπορούν να διερευνήσουν νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες έχοντας πρόσβαση σε πάνω από 1 εκατομμύριο προσκλήσεις ενδιαφέροντος που δημοσιεύονται ετησίως από πλήθος χωρών παγκοσμίως. Επιπλέον, έχουν τη δυνατότητα να ανατρέξουν σε βάσεις δεδομένων με στοιχεία για πάνω από 200.000 εισαγωγείς από 41 χώρες.

Το Exportgate έχει αποσπάσει διεθνείς διακρίσεις όπως “Gold Effie” το 2014 ενώ, η Eurobank, είναι η μόνη ελληνική τράπεζα που κατέκτησε και τη διάκριση ”Innovators 2015” του διεθνούς φήμης περιοδικού Global Finance, για την πλατφόρμα.

Συνολικά, στο Exportgate, συμμετέχουν πάνω από 3.900 ελληνικές επιχειρήσεις, καλύπτοντας όλους τους δυναμικούς εξαγωγικούς κλάδους. Ισχυρό πλεονέκτημα της πλατφόρμας αποτελεί η ηλεκτρονική βιβλιοθήκη Διεθνούς Εμπορίου του Exportgate η οποία παρέχει στα μέλη του πρόσβαση σε εμπορικές και κλαδικές πηγές και πληροφορίες για περισσότερες από 180 χώρες.

 Ενδεικτικό της σημασίας που αποδίδουν στο Exportgate και οι μεγάλοι ξένοι χρηματοπιστωτικοί όμιλοι που συμμετέχουν στο ‘Trade Club Alliance αποτελεί το γεγονός ότι στην 1η Γενική Συνέλευση του στη Μαδρίτη, πραγματοποιήθηκε ειδική παρουσίαση για το Exportgate την οποία παρακολούθησαν όλες οι συμμετέχουσες τράπεζες.

 Το Exportgate έχει αναπτυχθεί από την Eurobank σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ) και τους τρεις μεγαλύτερους εξαγωγικούς φορείς Ελλάδος, Πανελλήνιο Σύνδεσμο Εξαγωγέων (ΠΣΕ), Σύνδεσμο Εξαγωγέων ΣΕΒΕ, Σύνδεσμο Εξαγωγέων Κρήτης (ΣΕΚ) ενώ υποστηρίζεται και από διμερή Επιμελητήρια.

Για την Κύπρο η Τράπεζα αναπτύσσει το “Exportgate” σε συνεργασία με την Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων Κύπρου (ΟΕΒ) και το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΚΕΒΕ).

HPCS

Το HPCS παρέχει ολοκληρωμένες ηλεκτρονικές υπηρεσίες για εμπορευματοκιβώτια και φορτία που διέρχονται από τα ελληνικά λιμάνια, με σκοπό την ανάδειξη της Ελλάδας σε διεθνή διαμετακομιστικό κόμβο υψηλών προδιαγραφών.

Το ΗPCS αυτοματοποιεί, πιστοποιεί και διασυνδέει τις διαδικασίες της λιμενικής και εφοδιαστικής αλυσίδας. Με την αυτοματοποίηση των ροών εισαγωγής και εξαγωγής εμπορευμάτων και εμπορευματοκιβωτίων:

 • Εξασφαλίζει τη γρήγορη, ασφαλή και ομαλή διακίνησή τους μέσω θαλάσσης, οδικώς, σιδηροδρομικώς και αεροπορικώς.
 • Επιταχύνει και διασφαλίζει τη διεκπεραίωση και τον συντονισμό των διαδικασιών και την ανταλλαγή πληροφοριών.

Ποιες υπηρεσίες παρέχει

To HPCS μετασχηματίζει ψηφιακά τις υφιστάμενες διαδικασίες προς όλους τους συναλλασσόμενους μέσω των παρεχόμενων υπηρεσιών όπως:

 • Ηλεκτρονική Διατακτική και Ηλεκτρονικός Εκτελωνισμός.
 • Αφίξεις/Αναχωρήσεις Πλοίων και Αφίξεις/Αναχωρήσεις Σιδηροδρόμων.
 • Track & Trace.
 • Ανταλλαγή Ηλεκτρονικών Πληροφοριών (EDI).
 • Αποθέματα και κινήσεις Εμπορευμάτων και φορτίων.
 • Ηλεκτρονική τιμολόγηση & Ηλεκτρονικές πληρωμές.

 Πλεονεκτήματα

 1. Μείωση κόστους & χρόνου κατά 95% καθώς δεν απαιτείται η φυσική παρουσία (χρόνος απελευθέρωσης εμπορευματοκιβωτίου με το HPCS 20’ vs 6h ώρες που απαιτούνταν πριν).
 2. Κυβερνοασφάλεια. Εξασφαλίζει την ιδιωτικότητα, την ακεραιότητα και τη διαθεσιμότητα των δεδομένων. Παρέχει ασφάλεια των πληροφοριακών συστημάτων σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και βέλτιστες πρακτικές, με πλήρη θωράκιση από κυβερνοαπειλές.
 3. Αφορά σε ουδέτερη ανοιχτή πλατφόρμα. Χρήστες της πλατφόρμας μπορούν να είναι όλα τα ελληνικά λιμάνια και όλοι οι πάροχοι υπηρεσιών που αποτελούν κρίκους της εφοδιαστικής αλυσίδας.
 4. Διαφάνεια. Διάχυση της πληροφορίας, μέσω μιας κοινής πλατφόρμας ανταλλαγής δεδομένων (single window) και υποβολή τυποποιημένων πληροφοριών και εγγράφων σε ένα ενιαίο σημείο εισόδου (one stop shop) μια φορά, με απόλυτη διαφάνεια και ιχνηλασιμότητα.
 5. Αύξηση παραγωγικότητας. Με τη δια-λειτουργικότητα και την αποφυγή της γραφειοκρατίας μεταξύ των συναλλασσόμενων και των συμμετεχόντων, εξασφαλίζεται η συνεργασία με ομοιογενή και αποτελεσματικό τρόπο. Συνεχής υποστήριξη και απρόσκοπτη λειτουργία της πλατφόρμας. Διαθεσιμότητα και υπηρεσίες υποστήριξης 24×7.

Η πλατφόρμα HPCS διασυνδέει κρατικούς και ιδιωτικούς οργανισμούς της Λιμενικής Κοινότητας με όλους τους συναλλασσόμενους, όπως ναυτιλιακούς πράκτορες, διαμεταφορείς, τελωνειακούς αντιπροσώπους, τελωνεία, λιμάνια, σιδηροδρόμους, αεροδρόμια, εταιρείες logistics κ.ά.

Μέσω της πλατφόρμας HPCS παρέχονται υπηρεσίες από τις εταιρείες PCT SA (Piraeus Container Terminal SA) και PCDC SA (Piraeus Consolidation and Distribution Center SA), μέλη του Ομίλου της COSCO shipping.

Trade Club Alliance

Η Eurobank, στο πλαίσιο της στρατηγικής συμφωνίας µε την Banco Santander, εντάσσει το Exportgate στο ‘Trade Club Alliance’, το πρώτο παγκόσμιο ψηφιακό δίκτυο διασύνδεσης επιχειρήσεων που υποστηρίζεται από διεθνείς τράπεζες. Ελληνικές και κυπριακές επιχειρήσεις – µέλη του Exportgate – έχουν τη δυνατότητα να ενισχύσουν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα, µε τη συµµετοχή τους σε ένα ηλεκτρονικό δίκτυο που αποτελείται από χιλιάδες επιχειρήσεις και υποστηρίζεται από 14 διεθνείς τραπεζικούς ομίλους σε περισσότερες από 50 χώρες (Η.Π.Α, Λατινική Αμερική, Βόρεια και Δυτική Αφρική, Κίνα, Σκανδιναβία και σημαντικό μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ασία κ.λπ.). H συνεχής επέκταση του δικτύου και η συνεργασία µε ακόμη περισσότερες διεθνείς τράπεζες οδηγούν σε ένα ευρύ φάσμα αγορών-στόχων. Όλες οι συνεργαζόμενες µε το νέο δίκτυο τράπεζες έχουν υιοθετήσει κατάλληλες διαδικασίες και ακολουθούν µια σειρά ελέγχων, προκειμένου να διασφαλίζουν την ακεραιότητα του δικτύου. Αξίζει να σημειωθεί ότι σήμερα, το Trade Club Alliance, έχει εντάξει ενεργά πάνω από 16.000 εταιρείες ενώ, συνολικά, 100.000 επιχειρήσεις αναμένεται να συμμετάσχουν μέσα στα επόμενα τρία χρόνια, καλύπτοντας σχεδόν το σύνολο των σημαντικότερων αγορών της υφηλίου.

Στόχος αυτού του παγκόσμιου ψηφιακού δικτύου, είναι η διεθνής διασύνδεση των επιχειρήσεων με σκοπό την επέκταση της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας, μηδενίζοντας τις αποστάσεις και προωθώντας με ταχύτητα εμπορικές συναλλαγές μεταξύ εταίρων, πιστοποιημένων από τις τράπεζες του δικτύου. Η Eurobank είναι ένα από τα ιδρυτικά και βασικά μέλη του Alliance και ο πρώτος όμιλος από τη Νοτιοανατολική Ευρώπη που εκπροσωπείται στο Trade Club Alliance General Assembly.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here