Η πανδημία ενέχει έναν προφανή βραχυπρόθεσμο κίνδυνο, ωστόσο, η Office Market στο κεντρικό Λονδίνο βρίσκεται σε καλή θέση και δύναται να αντέξει στις αντιξοότητες, τονίζει στο μηνιαίο δελτίο του για το real estate το Yoo Capital, μέλος της Astarte.

Παρόλο που υπάρχουν παράγοντες που θα μπορούσαν να υποστηρίξουν μια πτωτική πορεία στην ενοικίαση, το σενάριο αυτό διαψεύδεται λόγω του μικρού αριθμού κενών γραφείων στο κεντρικό Λονδίνο.

Μεταξύ άλλων το δελτίο αναφέρει ότι έως σήμερα δεν καταγράφηκε κάποια πτωτική πίεση στα βασικά ενοίκια. Δεδομένων των περιορισμών που σχετίζονται με την ανάπτυξη γραφείων στο Κεντρικό Λονδίνο, δεν αναμένεται να σημειωθεί κάμψη.

Το 53% του συνόλου των υπό κατασκευή χώρων(13,9m sqft) που είναι υπό παράδοση έως το 2024 έχουν ήδη προενοικιαστεί ή έχουν κατατεθεί προσφορές.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι εργοδότες και το προσωπικό εξακολουθούν να βλέπουν τα γραφεία ως κρίσιμο στοιχείο για τις επιχειρήσεις:

-Η συλλογή ενοικίων στον τομέα γραφείων του Λονδίνου κατά τη διάρκεια του Covid-19 ήταν στο 85%.
-Τα κρίσιμα στοιχεία της εργασίας, της συνεργασίας και της έρευνας μπορούν να επιτευχθούν μόνο face-to-face, σε περιβάλλοντα γραφείων που βοηθούν επίσης στη διατήρηση ισχυρής εταιρικής κουλτούρας.
-Η C&W ανέφερε ανεπίσημα ότι το 65% του εργατικού δυναμικού ήταν πρόθυμο να επιστρέψει σε ένα περιβάλλον γραφείου
-Οι ιδιοκτήτες εφαρμόζουν μέτρα ασφαλείας Covid-19 για να διασφαλίσουν ότι το προσωπικό μπορεί να επιστρέψει στην εργασία του, με σημαντικές αλλαγές σχεδιασμού για νέα κτίρια.

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here