Η WIND Ελλάς επέλεξε το ΙΒΜ Storage για την υλοποίηση ενός σημαντικού έργου, το οποίο αφορά στην εγκατάσταση του νέου κεντρικού Storage της εταιρείας, στη σύγχρονη επικοινωνία του με το Disaster Recovery Storage, καθώς και στην εγκατάσταση των κεντρικών switches που εξυπηρετούν τη διασύνδεση των 780 Virtual Servers και των 120 φυσικών Servers  με το νέο κεντρικό Storage.

Η υλοποίηση του άκρως πολύπλοκου έργου είχε διάρκεια 7 μήνες και η μετάβαση στις νέες τεχνολογίες ήταν απόλυτα ομαλή εξασφαλίζοντας την απρόσκοπτη λειτουργία των εφαρμογών με χρήση εξειδικευμένων εργαλείων και τεχνικών.

Με τη λύση Software Defined Storage που επέλεξε η WIND Hellas – αξιοποιώντας το IBM Spectrum Virtualize, το IBM Vitrual Storage Center και το IBM Flash Storage- η οποία  υλοποιήθηκε σε συνεργασία με την εταιρεία Pylones Hellas, Εμπορικό Συνεργάτη της ΙΒΜ, σημειώθηκε αναβάθμιση στην απόδοση των Συστημάτων (Servers) κατά 50%-70%, εξοικονόμηση χωρητικότητας με τη χρήση τεχνικών real time compression, ενώ μειώθηκε  κατά 80% ο χρόνος διαχείρισης και παροχής αποθηκευτικού χώρου. Η ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων από το Storage προς τα συστήματα αυξήθηκε τουλάχιστον στο διπλάσιο.

Ταυτόχρονα, επιτεύχθηκε η άμεση ανταπόκριση στις νέες εμπορικές ανάγκες της εταιρείας. Στο Data Centre αναμένεται εξοικονόμηση χώρου κατά 80% σε σχέση με τον χώρο που καταλάμβαναν τα παλιά συστήματα, μείωση της  κατανάλωσης ενέργειας κατά 65% και συνολική μείωση του κόστους κατά €3,3 εκατ. στην πενταετία.

Τα σημαντικά επιχειρηματικά οφέλη που πηγάζουν μέσα από την λύση αυτή περιλαμβάνουν την αύξηση της απόδοσης της υποδομής Storage με βελτίωση του βαθμού ικανοποίησης των χρηστών μέσα από ένα απλοποιημένο και ενοποιημένο περιβάλλον, αύξηση παραγωγικότητας των χρηστών και βελτίωση του βαθμού απόδοσης των εφαρμογών. Επιπρόσθετα, μειώνεται το συνολικό κόστος κτήσης, συντήρησης και διαχείρισης της υποδομής storage μέσω της ευκολίας χρήσης.