Σε θετικό έδοαφος κινήθηκαν οι πωλήσεις της Burberry το α’ τρίμηνο, γεγονός που αποδίδεται κυρίως στις πολύ καλές επιδόσεις του οίκου στην Κίνα.

Οι πωλήσεις αυξήθηκαν το διάστημα αυτό κατά 18%, σε 589 εκατομμύρια λίρες από 505 εκατομμύρια το προηγούμενο.

Στην ηπειρωτική Κίνα τα ποσοστά ανάκαμψης των πωλήσεων ήταν εντυπωσιακά, ήτοι 46%, μετά τα lockdown λόγω πανδημίας, ενώ το σύνολο των συγκρίσιμων πωλήσεων στα καταστήματα ανήλθε σε 18%.

Η Burberry διατήρησε τον μεσοπρόθεσμο στόχο της για έσοδα 4 δισεκατομμυρίων λιρών.