Στο ποσό των 23,87 εκατ. ευρώ ανήλθαν οι πωλήσεις του Ομίλου Βογιατζόγλου Systems AE για την χρήση 2020 παρουσιάζοντας μείωση κατά 10,46% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση 2019 (26,66 εκατ. ευρώ).

Τα μικτά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 7,4 εκατ. ευρώ μειωμένα κατά 13,58% έναντι της προηγούμενης χρήσης 2019 (8,6 εκατ. ευρώ).

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν στις 1,67 εκατ. ευρώ (2,6 εκατ. ευρώ το 2019).

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) διαμορφώθηκαν στις 833.000 ευρώ (1,9 εκατ. ευρώ το 2019).

Τα αποτελέσματα προ φόρων εμφάνισαν κέρδη ύψους 507.000 ευρώ (κέρδη ύψους 1,6 εκατ. ευρώ το 2019) ενώ τα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας εμφάνισαν κέρδη ύψους 267.000 ευρώ (έναντι κερδών ύψους 1,04 εκατ. ευρώ το 2019).

Ο κύκλος εργασιών της μητρικής εταιρείας διαμορφώθηκε στα 13,7 εκατ. ευρώ έναντι 17,528 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση παρουσιάζοντας μείωση κατά 21,49%.

Τα μικτά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 4,8 εκατ. ευρώ μειωμένα κατά 20,22% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση 2019 (6,05 εκατ. ευρώ).

Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων εμφάνισαν κέρδη ύψους 728.000 ευρώ (κέρδη ύψους 1,7 εκατ. ευρώ το 2019).

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) έφτασαν τις 133.000 ευρώ (κέρδη 1,2 εκατ. ευρώ το 2019).

Τα αποτελέσματα προ φόρων της μητρικής εμφάνισαν κέρδη ύψους 148.000 ευρώ έναντι κερδών ύψους 1,2 εκατ. ευρώ το 2019, ενώ τα αποτελέσματα μετά από φόρους της μητρικής παρουσίασαν κέρδη ύψους 53.000 ευρώ έναντι κερδών ύψους 915.000 ευρώ την χρήση του 2019.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here