Οι κίνδυνοι που συνδέονται με την χρηματοδότηση και το ενεργητικό των τραπεζών αναμένεται να περιοριστούν μολονότι οι οικονομικές συνθήκες χαρακτηρίζονται από προκλήσεις. Αυτό επισημαίνει ο οίκος αξιολόγησης, σημειώνοντας ότι οι προοπτικές του ελληνικού τραπεζικού κλάδου παραμένουν θετικές καθώς

  • “η πρόσφατη βελτίωση του κλίματος αναμένεται να οδηγήσει σε μεγαλύτερη αύξηση των καταθέσεων, σταδιακή μείωση των προβληματικών δανείων και βελτίωση των περιθωρίων κέρδους των τραπεζών”

Η σταδιακή επιστροφή των καταθέσεων και η καλύτερη πρόσβαση στην αγορά διατραπεζικού δανεισμού επέτρεψαν στις ελληνικές τράπεζες να καταργήσουν την εξάρτησή τους από τον ELA. Ο οίκος αναμένει μεγαλύτερη αύξηση των καταθέσεων, καθώς η ελληνική οικονομία ανακάμπτει σταδιακά και η χώρα προσελκύει περισσότερες επενδύσεις. Τα προβληματικά δάνεια μειώνονται, καθώς οι ελληνικές τράπεζες επωφελούνται της βελτιωμένης νομοθεσίας ανάκτησης δανείων και την αναπτυσσόμενη, δευτερογενή αγορά για μη-εξυπηρετούμενα δάνεια.

Η Moody’s προβλέπει πραγματική ανάπτυξη του ΑΕΠ κοντά στο 2,2% το 2019 και 2% το 2020, από 2,1% το 2018. Το οικονομικό κλίμα θα συνεχίσει να βελτιώνεται. Η ανεργία θα παραμείνει σε υψηλά επι΄πεδα και οι τιμές ακινήτων θα ανακάμψουν σταδιακά, συνιστώντας πρόκληση για την ανάπτυξη των τραπεζών.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here