Με συνοπτικές διαδικασίες, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ βρήκε 10 επιλεγμένους θεσμικούς επενδυτές και διέθεσε 6 εκατομμύρια μετοχές της έναντι 13,20 ευρώ ανά μετοχή, δηλαδή με έκπτωση -5,7% σε σχέση με την χθεσινή τιμή κλεισίματος.

Το placement έγινε στα 13,20€, δηλαδή σε τιμή υψηλότερη της μέσης τιμής των τελευταίων 12 μηνών, που ήταν 12,90€.

Επίσης, η τιμή των 13,20€ είναι επί της ουσίας η μέση τιμή στην οποία βρισκόταν η μετοχή της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ τόσο κατά το τελευταίο εξάμηνο (περίπου 13,30€), όσο και κατά το τελευταίο τρίμηνο (περίπου 13,40€).

Επίσης, αξίζει να σημειωθεί ότι μόλις 10 ημέρες πριν το placement, στις 8 Ιανουαρίου η μετοχή είχε κλείσει στα 12,88 ευρώ.

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι οι ίδιες μετοχές που κατέχει η εταιρεία έχουν αγοραστεί σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα τιμής από τα τρέχοντα. Συγκεκριμένα, το μέσο κόστος κτήσης του συνόλου των ιδίων μετοχών της εταιρείας είναι 7,30 ευρώ ανά μετοχή.

Στο placement μετείχαν 10 μεγάλοι θεσμικοί επενδυτές από τις ΗΠΑ και την Ευρώπη.

Αποτέλεσμα αυτού είναι η συμμετοχή των ξένων θεσμικών επενδυτών να ξεπερνά το 25% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Αρχικά είχε προγραμματιστεί να δοθούν 5 εκατομμύρια μετοχές αλλά τελικά διατέθηκαν λόγω αυξημένης ζήτησης 6 εκατομμύρια.

 
Η ανακοίνωση 

 • «H ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ A.E. ανακοινώνει την επιτυχή δευτερογενή διάθεση 6.000.000 μετοχών της σε επιλεγμένους επενδυτές
 • Σε συνέχεια της προηγούμενης ανακοίνωσής της, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. (η «Εταιρεία») ανακοινώνει κατά τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης 596/2014 και τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύουν, την επιτυχή ολοκλήρωση της ιδιωτικής τοποθέτησης σε επιλεγμένους θεσμικούς επενδυτές.
 • Λόγω αυξημένης ζήτησης τελικώς διατέθηκαν 6.000.000 συνολικά κοινές μετοχές έκδοσής της (οι «Μετοχές») σε τιμή € 13,20 ανά Μετοχή, αντί των αρχικά ανακοινωθεισών 5.000.000 Μετοχών.
 • Η AXIA Ventures Group Ltd ενήργησε ως Διεθνής Συντονιστής της διαδικασίας ιδιωτικής τοποθέτησης. Οι συναλλαγές πακέτου θα εκτελεστούν στις 19.01.2024.
  Η ολοκληρωθείσα ιδιωτική τοποθέτηση των 6.000.000 μετοχών της Εταιρείας σε επιλεγμένους θεσμικούς επενδυτές επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη της επενδυτικής κοινότητας στις προοπτικές της Εταιρείας, βελτιώνει την ελεύθερη διασπορά των μετοχών, ενώ επίσης παρέχει επιπρόσθετα κεφάλαια που θα ενισχύσουν το επενδυτικό πρόγραμμα της Εταιρείας και θα προσδώσουν περαιτέρω αξία στην Εταιρεία και στους μετόχους της.
 • Παράλληλα, η διασπορά και η μετοχική βάση της Εταιρείας διευρύνεται με τη συμμετοχή περισσότερων θεσμικών επενδυτών, η οποία αναμένεται να έχει θετική επίδραση στην εμπορευσιμότητα των μετοχών της Εταιρείας»

 

Χθες το “Β” έγραφε

 

Την έναρξη διάθεσης 5.000.000 κοινών μετοχών με ιδιωτική τοποθέτηση μέσω βιβλίου προσφορών σε επιλεγμένους θεσμικούς επενδυτές (η αξία του πακέτου σε τρέχουσες τιμές φτάνει τα 70 εκατ. ευρώ) ανακοίνωσε η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

Η διοίκηση του Ομίλου αποφάσισε να ανταποκριθεί  στο ιδιαιτέρως αυξημένο διεθνές επενδυτικό ενδιαφέρον για την ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ως αποτέλεσμα της ισχυρής θέσης του και των εξαιρετικά ευοίωνων προοπτικών του σε όλους τους τομείς δραστηριοποίησής του.

Με την προωθούμενη διάθεση μετοχών, κατά τις ίδιες πηγές στόχος της εταιρείας είναι να επιτευχθεί:

 1. Σημαντική βελτίωση της ελεύθερης διασποράς των μετοχών
 2. Περαιτέρω διεύρυνση κι ενίσχυση της ήδη ισχυρής μετοχικής βάσης της εταιρείας με τη συμμετοχή περισσότερων διεθνών θεσμικών επενδυτών
 3. Θετική επίδραση στην εμπορευσιμότητα των μετοχών της εταιρείας
 4. Εξασφάλιση επιπρόσθετων κεφαλαίων, που θα ενισχύσουν το επενδυτικό πρόγραμμα του Ομίλου και θα προσδώσουν ακόμα μεγαλύτερη αξία στον Όμιλο και τους μετόχους του.


Επισημαίνεται ότι ο σχεδιασμός που επελέγη για τη διάθεση των μετοχών διασφαλίζει πλήρως τα συμφέροντα των υφιστάμενων μετόχων της εταιρείας, οι οποίοι δεν θα υποστούν αραίωση (dilution).

Καθώς η διάθεση των μετοχών σε θεσμικούς επενδυτές θα συνδυαστεί με ισόποση έκδοση νέων μετοχών και ακύρωση ισάριθμων ιδίων μετοχών της εταιρείας, έτσι ώστε να μην μεταβληθεί τελικά ο συνολικός αριθμός των μετοχών της εταιρείας που έχουν εκδοθεί.

Σημειώνεται ότι οι ίδιες μετοχές που κατέχει η εταιρεία έχουν αγοραστεί σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα τιμής από τα τρέχοντα.

Συγκεκριμένα, το μέσο κόστος κτήσης του συνόλου των ιδίων μετοχών της εταιρείας είναι 7,30 ευρώ ανά μετοχή.

Η διαδικασία

Η AXIA Ventures Group Ltd ενεργεί ως Διεθνής Συντονιστής της διαδικασίας ιδιωτικής τοποθέτησης και τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας.


Η διάθεση των Μετοχών θα γίνει σε επιλεγμένους επενδυτές αποκλειστικά

(i) εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών με βάση τον Κανονισμό S («Κανονισμός S») του Νόμου περί των Κινητών Αξιών των ΗΠΑ του 1933, όπως τροποποιήθηκε («Νόμος περί Κινητών Αξιών των ΗΠΑ»),

(ii) εντός των Ηνωμένων Πολιτειών μόνο σε ειδικούς θεσμικούς αγοραστές κατά την έννοια και σύμφωνα με τον Κανόνα 144Α του Νόμου περί Κινητών Αξιών των ΗΠΑ και

(iii) σε κράτη μέλη του ΕΟΧ, σε πρόσωπα που είναι «ειδικοί επενδυτές» κατά την έννοια του άρθρου 2 (ε) του Κανονισμού 2017/1129 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2017 («Κανονισμός Ενημερωτικού Δελτίου»), κατ’ εφαρμογή της εξαίρεσης από την υποχρέωση δημοσίευσης ενημερωτικού δελτίου της παραγράφου 4 (α) του άρθρου 1 του ανωτέρω Κανονισμού, ενώ στις λοιπές χώρες, η διάθεση των Μετοχών θα γίνει σε επενδυτές ως προς τους οποίους δεν απαιτείται η δημοσίευση κάποιου ενημερωτικού δελτίου ή οποιαδήποτε υποχρέωση εγγραφής ή καταχώρισης ή έγκριση της κατά τόπο αρμόδιας αρχής.

Προκειμένου να διευκολυνθεί και επισπευσθεί η διάθεση των Μετοχών με ιδιωτική τοποθέτηση, η Εταιρεία και η Πειραιώς Α.Ε.Π.Ε.Υ., ενεργώντας ως ενδιάμεσος, έχουν συνάψει με τη μέτοχο της Εταιρείας, PERGE LTD, συμφερόντων του κ. Γ. Περιστέρη, συμφωνία δανεισμού ισάριθμων μετοχών της Εταιρείας.

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ