Αύξηση κατά 10,446 δισ. ευρώ παρουσίασε, κατά το γ’ τρίμηνο του 2021, η ονομαστική αξία των δανείων του ιδιωτικού τομέα του εσωτερικού, τα οποία διαχειρίζονται οι εγχώριες ΕΔΑΔΠ και έχουν μεταβιβαστεί σε εξειδικευμένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα του εξωτερικού.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Τράπεζας της Ελλάδος, η συνολική αξία των δανείων αυτής της κατηγορίας διαμορφώθηκε σε 72,2 δισ. ευρώ, στο τέλος του γ’ τριμήνου του 2021, έναντι 61,754 δισ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο.

Το Β στην έκθεση «Οικονομία και Κλίμα: Handle with care» της ΤτΕ για ένα φαινόμενο που μας αφορά

Δάνεια προς επιχειρήσεις

Η ονομαστική αξία των υπό διαχείριση επιχειρηματικών δανείων ανήλθε σε 29.114 εκατ. ευρώ στο τέλος του γ’ τριμήνου του 2021, από 26.572 εκατ. ευρώ στο τέλος του προηγούμενου τριμήνου. Αναλυτικότερα, η ονομαστική αξία των δανείων προς τις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις (ΜΧΕ) αυξήθηκε κατά 2.536 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκε σε 29.029 εκατ. ευρώ στο τέλος του γ’ τριμήνου του 2021. Από τα υπό διαχείριση δάνεια προς τις ΜΧΕ, ποσό 15.650 εκατ. ευρώ αφορά δάνεια προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ).  

Η ονομαστική αξία των υπό διαχείριση δανείων προς λοιπά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα αυξήθηκε κατά 5 εκατ. ευρώ στα 85 εκατ. ευρώ στο τέλος του γ’ τριμήνου του 2021. 

Δάνεια προς ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και ατομικές επιχειρήσεις

Η ονομαστική αξία των υπό διαχείριση δανείων προς ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και ατομικές επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 3.030 εκατ. ευρώ έναντι του προηγούμενου τριμήνου και διαμορφώθηκε σε 10.504 εκατ. ευρώ στο τέλος του γ’ τριμήνου του 2021.

Δάνεια προς ιδιώτες και ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα 

Η ονομαστική αξία των υπό διαχείριση δανείων προς ιδιώτες και ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα αυξήθηκε κατά 4.876 εκατ. ευρώ έναντι του προηγούμενου τριμήνου και διαμορφώθηκε σε 32.583 εκατ. ευρώ στο τέλος του γ’ τριμήνου του 2021. Αναλυτικότερα, τα υπό διαχείριση καταναλωτικά δάνεια παρουσίασαν αύξηση κατά 1.500 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν σε 15.344 εκατ. ευρώ. Τα υπό διαχείριση στεγαστικά δάνεια παρουσίασαν αύξηση κατά 3.369 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν σε 17.047 εκατ. ευρώ.

Πίνακας: Υπό διαχείριση δάνεια κατοίκων εσωτερικού από τις ΕΔΑΔΠ, η κυριότητα των οποίων έχει μεταβιβαστεί σε εταιρίες του εξωτερικού

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here