Μεγάλο ποσοστό συγκέντρωσης, σε τεχνικούς όρους, διαπιστώνει η Τράπεζα της Ελλάδοςστην ασφαλιστική αγορά.

Ενδεικτικό, σύμφωνα με την Έκθεση του Διοικητή της ΤτΕ για το 2018, είναι το γεγονός ότι οι 5 μεγαλύτερες εξ αυτών κατέχουν το 80% της αγοράς, ενώ το μερίδιο αγοράς για τις 5 μεγαλύτερες ασφαλιστικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις ασφαλίσεις κατά ζημιών, σε όρους ακαθάριστων εγγεγραμμένων ασφαλίστρων, ανέρχεται σε 46%.

Υψηλά ποσοστά συγκέντρωσης, εντοπίζονται ιδιαιτέρως στις εταιρείες ασφαλίσεων ζωής και στις επιχειρήσεις που ασκούν ταυτόχρονα ασφαλίσεις ζωής και κατά ζημιών.

Άξια αναφοράς είναι τα μεγέθη που παρουσιάζει η κεντρική τράπεζα για τη δραστηριότητα ομίλων με έδρες σε ξένες χώρες, που δραστηριοποιούνται και στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με την Έκθεση  του Διοικητή της ΤτΕ:

«Δραστηριότητα στην Ελλάδα ασκούν και 228 ασφαλιστικές επιχειρήσεις με έδρα σε άλλοκράτος-μέλος της ΕΕ, με καθεστώς είτε ελεύθερης εγκατάστασης (υποκατάστημα) είτε ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, οι οποίες εποπτεύονται, ως προς τη χρηματοοικονομική κατάστασή τους, από τις αρμόδιες εποπτικέςαρχές των χωρών καταγωγής τους. Στα τέλη του 2017 η ετήσια παραγωγή τους (εγγεγραμμένα ασφάλιστρα) ανερχόταν σε 660 εκατ. ευρώ, ή ποσοστό 15% του συνόλου της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς. Τα οικονομικά μεγέθη που εκτίθενται στη συνέχεια αφορούν μόνο την εγχώρια ασφαλιστική αγορά των 36 επιχειρήσεων που υπόκεινται στην κατά Φερεγγυότητα ΙΙ εποπτεία από την Τράπεζα της Ελλάδος».

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here