Στην ομιλία του με τίτλο «Η εξέλιξη της Νομικής Προστασίας την τελευταία δεκαετία», ο κ. Δημήτριος Τσεκούρας, Γενικός Διευθυντής και Νόμιμος Εκπρόσωπος, ARAG SE – Υποκατάστημα Ελλάδος, ανέφερε ότι η νομική προστασία αποτελεί ένα νέο και ανερχόμενο κλάδο, παρ’όλο που έχει διανύσει ήδη τα πρώτα 50 χρόνια ζωής στη χώρα μας.  Όπως ο ίδιος επεσήμανε, το επιστημονικό προσωπικό και η δικηγορική κοινότητα στην  Ελλάδα δεν αντιμετώπισε σωστά τον κλάδο, αντιδρώντας με μηνύσεις. «Οι διαμορφωτές γνώμης της εποχής, άφησαν τον κόσμο να καταλάβει ότι η νομική προστασία είναι μεγάλες ξένες δικηγορικές εταιρείες που θα τους πάρουν τη δουλειά». Όλα αυτά τα θέματα επιλύθηκαν περί το 1990, αλλά σήμερα μετά από 50 χρόνια υπάρχει ακόμα μία πλάνη:

Πολλοί άνθρωποι στην αγορά μας και σήμερα θεωρούν ότι είναι παρελκόμενο της αστικής ευθύνης και δεν το βλέπουν αυτοτελώς. Δημιουργείται σύγχυση γιατί συνήθως το προϊόν πωλείται μαζί με τις ασφαλίσεις αυτοκινήτων.

-Δεν πρέπει να συνδέεται η νομική προστασία αποκλειστικά με τον χώρο του αυτοκινήτου. Όλες αυτές οι πρακτικές -με αφορμή την εννοιολογική παρανόηση- μειώνουν την ευρύτητα του κλάδου και δεν αφήνουν να φανεί η ωφέλειά του. Δημιουργείται έτσι μια φθίνουσα πολιτική ασφαλίστρου.

-Η δεκαετία όμως που ζήσαμε έφερε δύο πολύ σοβαρές κρίσεις. Οικονομική και υγειονομική. Όλοι οι μνημονιακοι περιορισμοί έφεραν αντιδράσεις και η νομική προστασία έγινε πόρτα εισόδου για την δημόσια ασφάλιση. Η ανασφάλεια και η αβεβαιότητα δημιούργησε αυτή την ανάγκη. Ανεξαρτήτως αποτελέσματος, μόνο η δική μου εταιρεία (ARAG), σε λιγότερο από χρόνο έκανε αγωγές για 2.500 ανθρώπους.

-Η ελλειματική προσέγγιση και η περιοριστική μεταγχείριση που γίνεται σε αυτό τον κλάδο ασφάλισης, τον περιορίζει και φτάνει παραμορφωτικά στον καταναλωτή, στερώντας από την δουλειά του μεσολαβητή. Πρέπει να προβάλλουμε το πραγματικό περιεχόμενο και την ωφέλειά του.