«Γύρισε σελίδα» η Intralot μετά την υλοποίηση της τριπλέτας παρεμβάσεων που άλλαξε την εικόνα της εταιρείας, κερδίζοντας και πάλι τη θέση της στην παγκόσμια αγορά παιγνίων. Αρχικά, η επιτυχής διευθέτηση ομολόγου 130 εκατ. άνοιξε για το δάνειο 100 εκατ. από το εγχώριο banking, από ελληνικές τράπεζες, δίνοντας την «ελευθερία» στην εταιρεία να προχωρήσει σε νέες επενδύσεις, απαλλαγμένη από τα «βαρίδια» του παρελθόντος, καθώς ολοκλήρωσε τις ενέργειες για την αναχρηματοδότηση του ομολόγου λήξης 2024.

Έχοντας υλοποιήσει κεφαλαιακή, διοικητική και επιχειρησιακή αναδιάρθρωση, η Intralot συγκαταλέγεται ήδη ανάμεσα στις λίγες εταιρείες που έχουν πετύχει να αναστρέψουν το κλίμα και να έχουν ένα success story, εμφανίζοντας σημαντικά μεγαλύτερο περιθώριο κέρδους, αισθητή μείωση της μόχλευσης και δυναμική στη διεθνή αγορά τυχερών παιχνιδιών.

Σύμφωνα με τον αναπληρωτή διευθύνοντα σύμβουλο, Χρυσόστομο Σφάτο, επιτεύχθηκε απομόχλευση 36%-40%, ενώ ο χαμηλός δανεισμός δίνει ήδη τη δυνατότητα να μπορεί να προχωρεί σε απευθείας δανεισμό, ανάλογα με το κόστος του έργου που διεκδικεί.

ΑΠΟ ΧΡΗΜΑ WEEK